انواع حلال صنعتی

اشتراک :

حلال صنعتی چیست؟

حلال ماده ی شیمیایی است که حل شونده (یک مایع شیمیایی مجزا، جامد یا گاز) را در خود حل می کند.

حلال های صنعتی

مشخصات فنی حلال

حلال مهم ترین جزء محلول است. حلال ها معمولا مایع هستند، اما می توانند به فرم های جامد، گاز یا مایع فوق بحرانی نیز باشند. از ترکیب یک ماده حل شونده در حلال، محلول به دست می آید. در یک محلول، تمام مواد تشکیل دهنده به صورت یکنواخت در یک سطح مولکولی توزیع می شوند و هیچ مانده ای باقی نمی ماند. در واقع وقتی ماده ی حل شونده در حلال حل می شود، مولکول های حلال اطراف مولکول های حل شونده را احاطه می کنند و اینگونه محلول به وجود می آید.

حلال ها در صنایع شیمیایی، دارویی، نفت و گاز، از جمله در سنتز شیمیایی و فرایندهای تصفیه، کاربرد های متنوعی دارند. از جمله کاربردهای حلال آلی می توان به تمیز کننده ها، رنگ، حلال چسب، پاک کننده ها، عطر و غیره اشاره کرد.

انواع حلال ها

به طور کلی حلال ها به دو دسته ی زیر تقسیم بندی می شوند:

  • حلال قطبی
  • حلال غیر قطبی

در حلال های قطبی، ذرات تشکیل دهنده حلال قطبی هستند که یکدیگر را با نیروی جاذبه ی الکتروستاتیکی جذب می نمایند. آب یک حلال قطبی است و رایج ترین نوع حلال است. مواد حل شونده ی قطبی در حلال های قطبی حل می شوند. و محلول قطبی حاصل می کنند. آب ترکیبات یونی و کووالانسی زیادی را در خود حل می کند.

در حلال های غیر قطبی، ذرات تشکیل دهنده حلال غیرقطبی هستند و نیروی جاذبه ی ضعیف واندروالسی بین ذرات آن وجود دارد، به همین علت، اغلب این حلال ها دارای نقطه ی جوش بسیار پایین بوده و فرار هستند. مواد حل شونده غیرقطبی در حلال های غیر قطبی حل می شوند و محلول غیر قطبی حاصل می کنند.

الکل ها یک دسته ی مهم از حلال های صنعتی هستند که دارای یک سر قطبی و یک سر غیر قطبی هستند. در نتیجه این حلال ها هم می توانند مواد حل شونده قطبی و هم غیر قطبی را در خود حل کنند.

ثابت دی الکتریک یک فاکتور بسیار مهم برای حلال هاست. توانایی حلال (مایع) برای حل کردن حل شونده (مواد جامد یونی) شدیداً به ثابت دی الکتریک آن مایع بستگی دارد. هر چقدر مقدار ثابت دی الکترولیت بیشتر باشد نشان دهنده ی این است که حلال توانایی بیشتری در جداسازی یون های حل شونده (جامد یونی) دارد و هر چقدر مقدار ثابت دی الکترولیت کمتر باشد یعنی حلال ناقطبی بوده و توانایی کمی برای انحلال مواد یونی داراست.

دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید
امتیاز: