پمپ سانتریفیوژ Pedrollo FG

فروش پمپ سانتریفیوژ Pedrollo FG

پمپ سانتریفیوژ (گریز از مرکز) پدرولو سری FG ساخت ایتالیا با حداکثر دبی 6000 لیتر در دقیقه و ماکزیمم فشار 10 بار روی بدنه برای مصارف مختلف تولید می گردد.

انواع پمپ پدرولو سری FG:
 • پمپ سانتریفیوژ پدرولا سری FG2 (با سرعت 2900 دور در دقیقه)
 • پمپ سانتریفیوژ پدرولا سری FG4 (با سرعت 1450 دور در دقیقه)

کاتالوگ پمپ سانتریفیوژ پدرولا

لیست قیمت پمپ سانتریفیوژ پدرولا

مشخصات فنی

مشخصات فنی پمپ سانتریفیوژ پدرولو سری FG

پمپ پدرولو سری FG از پر مصرف ترین پمپ های موجود می باشد که جهت افزایش فشار آب های تمیز مورد استفاده قرار می گیرد.

 • حداکثر دبی: 360 متر مکعب بر ساعت
 • ماکزیمم هد: 95 متر
 • ماکزیمم عمق مکش: 7 متر
 • دمای سیال: -10 تا 90 درجه سانتیگراد
 • ماکزیمم فشار روی بدنه: 100 متر ستون آب
 • حداکثر فشار قابل تحمل بدنه 10 بار می باشد

ابعاد پمپ سانتریفیوژ پدرولو سری FG

ابعاد پمپ سانتریفیوژ پدرولو سری FG

مشخصات ابعادی پمپ سانتریفیوژ پدرولو سری FG
مدل DN1 DN2 h1 h2 b n1 n2 m1 m2
میلیمتر
پمپ سانتریفیوژ پدرولو FG 32/160 50 32 132 160 50 240 190 100 70
پمپ سانتریفیوژ پدرولو FG 32/200 160 180 55 245 - 95
پمپ سانتریفیوژ پدرولو FG 32/200H 160 180 55 - -
پمپ سانتریفیوژ پدرولو FG 40/160 65 40 132 160 50 240 - 100
پمپ سانتریفیوژ پدرولو FG 40/200 160 180 55 265 212
پمپ سانتریفیوژ پدرولو FG 40/250 180 225 65 320 250 125 95
پمپ سانتریفیوژ پدرولو FG 50/125 65 50 132 160 50 240 190 100 70
پمپ سانتریفیوژ پدرولو FG 50/160 160 180 55 265 212
پمپ سانتریفیوژ پدرولو FG 50/200 160 200 50 - -
پمپ سانتریفیوژ پدرولو FG 50/250 180 225 65 320 250 125 95
پمپ سانتریفیوژ پدرولو FG 65/125 80 65 160 180 65 280 212
پمپ سانتریفیوژ پدرولو FG 65/160 160 200 65 - -
پمپ سانتریفیوژ پدرولو FG 65/200 180 225 65 320 250
پمپ سانتریفیوژ پدرولو FG 65/250 200 250 80 360 280 160 120
پمپ سانتریفیوژ پدرولو FG 80/160 100 80 180 225 65 320 250 125 95
پمپ سانتریفیوژ پدرولو FG 80/200 180 250 65 345 280
پمپ سانتریفیوژ پدرولو FG 80/250 200 280 80 400 315 160 120
پمپ سانتریفیوژ پدرولو FG 100/160 125 100 200 280 80 360 280
پمپ سانتریفیوژ پدرولو FG 100/200 200 280 80
پمپ سانتریفیوژ پدرولو FG 100/250 225 280 80 400 315

مشخصات ابعادی فلنج پمپ سانتریفیوژ پدرولو سری FG

فلنج پمپ سانتریفیوژ پدرولا سری FG

مشخصات ابعادی فلنج پمپ سانتریفیوژ پدرولا
حفره فلنج K (میلیمتر) D (میلیمتر) DN (میلیمتر)
قطر تعداد
18 4 100 140 32
110 150 40
125 165 50
145 185 65
8 160 200 80
180 220 100
210 250 125

مشخصات ابعادی شافت پمپ سانتریفیوژ پدرولو سری FG

مشخصات ابعادی شافت پمپ سانتریفیوژ پدرولو سری FG

مشخصات ابعادی شافت پمپ سانتریفیوژ پدرولو سری FG
t (میلیمتر) u (میلیمتر) d (میلیمتر)
27 8 24 K6
35 10 32 K6

محدوده هد و دبی پمپ سانتریفیوژ سری FG2

حداکثر هد و دبی پمپ سانتریفیوژ سری FG2
مدل توان (کیلووات) محدوده دبی (لیتر بر دقیقه) محدوده هد (متر)
 پمپ سانتریفیوژ پدرولا سری FG2 32/160 C 1.5 100 تا 350 24 تا 14
 پمپ سانتریفیوژ پدرولا سری FG2 32/160 B 2.2 100 تا 400 30 تا 17
 پمپ سانتریفیوژ پدرولا سری FG2 32/160 A 3 100 تا 450 37 تا 24
 پمپ سانتریفیوژ پدرولا سری FG2 32/200 C 4 100 تا 450 44 تا 31.5
 پمپ سانتریفیوژ پدرولا سری FG2 40/160 C 2.2 100 تا 600 27 تا 14
پمپ سانتریفیوژ پدرولا سری FG2 40/160 B 2.2 100 تا 600 32 تا 20
پمپ سانتریفیوژ پدرولا سری FG2 40/160 A 3 100 تا 700 38 تا 20
پمپ سانتریفیوژ پدرولا سری FG2 40/200 B 4 100 تا 700 47 تا 28
پمپ سانتریفیوژ پدرولا سری FG2 40/250 C 9.2 100 تا 700 64 تا 47
پمپ سانتریفیوژ پدرولا سری FG2 40/250 B 11 100 تا 700 71 تا 55
پمپ سانتریفیوژ پدرولا سری FG2 40/250 A 15 100 تا 700 88 تا 72
پمپ سانتریفیوژ پدرولا سری FG2 50/125 C 2.2 300 تا 1200 17.5 تا 6
پمپ سانتریفیوژ پدرولا سری FG2 50/125 B 3 300 تا 1200 20.7 تا 9
پمپ سانتریفیوژ پدرولا سری FG2 50/200 11 400 تا 1700 44 تا 30
پمپ سانتریفیوژ پدرولا سری FG2 65/160 A 15 600 تا 2400 40.5 تا 28
پمپ سانتریفیوژ پدرولا سری FG2 65/200 B 15 400 تا 2000 45 تا 35.5
پمپ سانتریفیوژ پدرولا سری FG2 65/200 A 18.5 400 تا 2100 51 تا 40
پمپ سانتریفیوژ پدرولا سری FG2 80/160 D 11 500 تا 4000 25 تا 10
پمپ سانتریفیوژ پدرولا سری FG2 80/160 C 15 500 تا 4000 30 تا 15
پمپ سانتریفیوژ پدرولا سری FG2 80/160 B 18.5 500 تا 4000 35 تا 20
پمپ سانتریفیوژ پدرولا سری FG2 100/160 A 22 1000 تا 6000 35 تا 15
پمپ سانتریفیوژ پدرولا سری FG2 100/200 C 30 800 تا 4650 51 تا 28
پمپ سانتریفیوژ پدرولا سری FG2 100/200  37 800 تا 4900 57 تا 33

محدوده هد و دبی پمپ سانتریفیوژ سری FG4 

حداکثر هد و دبی پمپ سانتریفیوژ سری FG4
مدل توان (کیلووات) محدوده دبی (لیتر بر دقیقه) محدوده هد (متر)
پمپ سانتریفیوژ پدرولا سری FG4 32/160 C 0.25 50 تا 175 6 تا 3.5
پمپ سانتریفیوژ پدرولا سری FG4 32/160 B 0.37 50 تا 200 7.5 تا 4
پمپ سانتریفیوژ پدرولا سری FG4 32/160 A 0.37 50 تا 225 9 تا 6
پمپ سانتریفیوژ پدرولا سری FG4 32/200 C 0.55 50 تا 225 11 تا 8
پمپ سانتریفیوژ پدرولا سری FG4 40/160 C 0.37 50 تا 300 13.5 تا 11
پمپ سانتریفیوژ پدرولا سری FG4 40/160 B 0.37 50 تا 300 6.5 تا 3.5
پمپ سانتریفیوژ پدرولا سری FG4 40/160 A 0.55 50 تا 350 8 تا 5
پمپ سانتریفیوژ پدرولا سری FG4 40/200 B 0.75 50 تا 350 11.5 تا 7
پمپ سانتریفیوژ پدرولا سری FG4 40/250 C 1.1 50 تا 350 13.5 تا 10
پمپ سانتریفیوژ پدرولا سری FG4 40/250 B 1.5 50 تا 350 16 تا 11.5
پمپ سانتریفیوژ پدرولا سری FG4 40/250 A 2.2 50 تا 350 17.5 تا 13.5
پمپ سانتریفیوژ پدرولا سری FG4 50/125 C 0.37 150 تا 600 4 تا 1.5
پمپ سانتریفیوژ پدرولا سری FG4 50/125 B 0.55 150 تا 600 5 تا 2
پمپ سانتریفیوژ پدرولا سری FG4 65/160 A 2.2 300 تا 1200 10 تا 7
پمپ سانتریفیوژ پدرولا سری FG4 65/200 B 2.2 200 تا 1000 11 تا 9
پمپ سانتریفیوژ پدرولا سری FG4 65/200 A 2.2 200 تا 1050 12.5 تا 10
پمپ سانتریفیوژ پدرولا سری FG4 80/160 D 1.5 250 تا 2000 6 تا 2.5
پمپ سانتریفیوژ پدرولا سری FG4 80/160 C 2.2 250 تا 2000 7.5 تا 3.5
پمپ سانتریفیوژ پدرولا سری FG4 80/160 B 2.2 250 تا 2000 8.5 تا 5
پمپ سانتریفیوژ پدرولا سری FG4 100/160 A 3 250 تا 2000 10 تا 6
پمپ سانتریفیوژ پدرولا سری FG4 100/200 C 4 250 تا 1825 14 تا 8.5
پمپ سانتریفیوژ پدرولا سری FG4 100/200B 5.5 250 تا 1950 15.5 تا 10

کاربرد پمپ سانتریفیوژ پدرولا سری FG

پمپ سانتریفیوژ پدرولا سری FG مناسب مصارف صنعتی چون:

 • آبرسانی
 • بوستر پمپ
 • آتش نشانی
 • آبیاری
 • سیستم های سیرکولاسیون
 • واحدهای صنعتی
 • مصارف کشاورزی

مزایای پمپ پدرولا FG 

 •  استفاده از مواد اولیه مرغوب
 • کیفیت ساخت بالا
 • راندمان بالا
 • تنوع بسیار بالا در سایز پمپ ها
 • تحمل دمایی بالا تا 90 درجه سانتیگراد
 • آببندی از نوع مکانیکال سیل
 • خدمات پس از فروش عالی 

لیست قیمت پمپ Pedrollo FG

با عرض پوزش کلیه قیمت ها در حال بروز رسانی می باشد، لطفا جهت استعلام قیمت خرید با واحد فروش تماس حاصل نمایید.

قیمت پمپ سانتریفیوژ پدرولو FG
ردیف شرح قیمت
1 قیمت پمپ پدرولو FG2 32/160 C 13,000,000
2 قیمت پمپ پدرولو FG2 32/160 B تماس بگیرید
3 قیمت پمپ پدرولو FG2 32/160 A تماس بگیرید
4 قیمت پمپ پدرولو  FG2 32/200 C تماس بگیرید
5 قیمت پمپ پدرولو FG2 40/160 C تماس بگیرید
6 قیمت پمپ پدرولو FG2 40/160 B تماس بگیرید
7 قیمت پمپ پدرولو FG2 40/160 A تماس بگیرید
8 قیمت پمپ پدرولو FG2 40/200 B تماس بگیرید
9 قیمت پمپ پدرولو FG2 40/250 B تماس بگیرید
10 قیمت پمپ پدرولو FG2 40/250 A تماس بگیرید
11 قیمت پمپ پدرولو FG2 50/125 C تماس بگیرید
12 قیمت پمپ پدرولو FG2 50/125 B تماس بگیرید
13 قیمت پمپ پدرولو FG2 50/200 C تماس بگیرید
14 قیمت پمپ پدرولو FG2 65/160 A تماس بگیرید
15 قیمت پمپ پدرولو FG2 65/200 B تماس بگیرید
16 قیمت پمپ پدرولو FG2 65/200 A تماس بگیرید
17 قیمت پمپ پدرولو FG2 100/160 A تماس بگیرید
18 قیمت پمپ پدرولو FG2 100/200 C تماس بگیرید
19 قیمت پمپ پدرولو FG2 100/200 B تماس بگیرید
20 قیمت پمپ پدرولو FG2 100/200 A تماس بگیرید
21 قیمت پمپ پدرولو FG4 32/160 C تماس بگیرید
22 قیمت پمپ پدرولو FG4 32/160 B تماس بگیرید
23 قیمت پمپ پدرولو FG4 32/160 A تماس بگیرید
24 قیمت پمپ پدرولو  FG4 32/200 C تماس بگیرید
25 قیمت پمپ پدرولو FG4 40/160 C تماس بگیرید
26 قیمت پمپ پدرولو FG4 40/160 B تماس بگیرید
27 قیمت پمپ پدرولو FG4 40/160 A تماس بگیرید
28 قیمت پمپ پدرولو FG4 40/200 B تماس بگیرید
29 قیمت پمپ پدرولو FG4 40/250 B تماس بگیرید
30 قیمت پمپ پدرولو FG4 40/250 A تماس بگیرید
31 قیمت پمپ پدرولو FG4 50/125 C تماس بگیرید

دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید

captcha


امتیاز:

مطالب مرتبط
تعمیرات و نگهداری و عیب یابی پمپ
به مجموعه ای از برنامه ها و اقدامات به منظور نگهداشت تجهیزات در سطح قابل قبول از نظر عملیاتی (نگهداری) و یا بازگرداندن تجهیزات معیوب به چرخه استفاده و بهره برداری تعمیر و نگهداری اتلاق می شود. رسیدن به بیشترین زمان عمر کاری پمپ نیاز به ملاحظات ویژه ای در طراحی سیستم (لوله کشی و غیره)، انتخاب پمپ، نصب و سرویس منظم و با کیفیت پمپ و تجهیزات آن دارد.