مشخصات فنی

مشخصات فنی رولبرینگ بشکه ای اس کا اف

رولبرینگ بشکه ای کف گرد SKF

این نوع رولبرینگ SKF حالت زاویه دار بودن شیار غلتک نسبت به محور، آنها را برای تحمل بارهای شعاعی و محوری مناسب می سازد. خصوصیت مهم دیگر آنها قابلیت خودتنظیم بودن است که این امر موجب عدم حساسیت رولبرینگ نسبت به نا همراستایی شافت است. این رولبرینگ ها تفکیک شدنی بوده، واشر شافت (Shaft Washer) به همراه قفسه و غلتک ها یک قسمت و واشر محفظه Housing Washer قسمت دیگر را تشکیل می دهد. غلتک های بشکه ای در این نوع رولبرینگ ها حالت نامتقارن داشته، تعداد زیاد این غلتک ها به همراه طراحی خاص شیار غلتک موجب قدرت فوق العاده بالای آنها در برابر بارهای محوری است ضمن اینکه از سرعت دورانی نسبتا بالایی نیز برخوردارند. طراحی های خاصی نیز وجود دارند که قدرت تحمل بار آنها از نوع معمولی نیز بالاتر است. بعضی از سری های این نوع رولبرینگ ها با قفسه فولادی Window-Type و اکثریت سری ها با قفسه فولادی یا برنجی ماشینکاری شده تولید می گردند که این قفسه ها با یک بوش که در سوراخ واشر شافت تعبیه شده است، جهت قرار گرفتن در وضعیت درست تنظیم می شود. همانگونه که قبلاً گفته شد، رولبرینگ های بشکه ای کف گرد خاصیت خود تنظیمی دارد.

رولبرینگ بشکه ای کف گرد SKF

رولبرینگ بشکه ای کف گرد اس کا اف

رولبرینگ های بشکه ای SKF برای کاربرد سرعت بالا

دارای محدودیت سرعت 50 درصد نسبت به بقیه رولبرینگ های استاندارد است. در سری های 223، 232، 240، 241 برای کاربردهای خاص است. با پسوند VA991 نشان داده می شود. بیشتر در گیربکس های صنعتی مورد استفاده قرار می گیرد.

رولبرینگ های بشکه ای SKF برای کاربرد سرعت بالا

دمای کاری رولبرینگ بشکه ای اس کا اف آب بند شده

 • NBR: –40 to +90 °C (–40 to +195 °F)
 • Temperatures up to 120 °C (250 °F) can be tolerated for brief period
 • HNBR: –40 to +150 °C (–40 to +300 °F)
 • FKM: –30 to +200 °C (–20 to +390 °F)

روش نام گذاری رولبرینگ های بشکه ای SKF

رولبرینگ های بشکه ای SKF از یک شماره فنی و یک پیشوند و پشوند ساخته شده است.

روش نام گذاری رولبرینگ های بشکه ای SKF

در ادامه، هر کدام از موارد بالا (عدد مشخص شده در تصویر بالا) در جداول زیر و به صورت مجزا شرح داده شده است.

مثال:

24013 CCK30/W33

نامگذاری رولبرینگ بشکه ای SKF
6.5 4 3 2
W33 K30 CC 24013

پیشوند 1
تحمل با ویژگی SensorMount ZE

پسوند - طراحی داخلی 3
رولبرینگ برای محورهای اصلی توربین بادی با قفس چدنی با هدایت غلتک BC
فلنج های نگهدارنده روی حلقه داخلی، حلقه راهنما با محوریت حلقه داخلی، قفسه برنجی ماشینکاری شده CA, CAC
حلقه داخلی بدون فلنج، حلقه راهنما با محوریت حلقه داخلی، دو قفسه فولادی آب بند شده CC(J), CJ
حلقه داخلی بدون فلنج، حلقه راهنما با محوریت راهروی حلقه بیرونی، دو قفسه فولادی آب بند شده CCJA, EJA
طراحی داخلی بهینه برای افزایش ظرفیت حمل بار
سری 213، 222 و 223: حلقه داخلی بدون فلنج و دو قفسه فولادی آب بند شده. شیار حلقوی و سه سوراخ روانکاری در حلقه خارجی.
d ≤ 65 میلیمتر: حلقه راهنما با محوریت حلقه داخلی
d> 65 میلیمتر: حلقه راهنمای مرکز قفسه
E

پسوند - طراحی خارجی 4
آب بند شد، NBR، در یک یا هر دو طرف -CS, -2CS
آب بند شد، FKM، در یک یا هر دو طرف -CS2, -2CS2
آب بند شد، HNBR، در یک یا هر دو طرف -CS5, -2CS5
آب بند شد، NBR، در یک یا هر دو طرف -RS, -2RS
آب بند شد، HNBR، در یک یا هر دو طرف -RS5, -2RS5
سوراخ مخروطی، مخروطی 1:12 K
سوراخ مخروطی، مخروطی 1:30 K30

پسوند - طراحی قفسه 5
قفسه فولادی ماشینکاری، حلقه داخلی متمرکز شده است. F
قفسه فولادی ماشینکاری، حلقه بیرونی مرکز FA
قفسه فولادی آب بنده شده، حلقه داخلی متمرکز شده است. J
قفسه فولادی آب بند شده، حلقه بیرونی در مرکز JA
قفسه برنجی ماشینکاری، حلقه بیرونی مرکز MA

پسوند - مواد، انتقال حرارت 6.1
حلقه داخلی سخت شده با شیار مارپیچ در سوراخ 235220
حلقه داخلی سخت شده با محفظه HA3

پسوند - دقت، لقی، پیش بار، آرام کار کردن 6.2
اجرای دقت در کلاس تحمل P5 C08
C08 + C3 C083
C08 + C4 C084
لقی داخلی شعاعی کوچکتر از نرمال است. C2
لقی داخلی شعاعی کوچکتر از نرمال است. C3
لقی داخلی شعاعی بیشتر از C3 C4
لقی داخلی شعاعی بیشتر از C4 C5
دقت ابعادی و عملکرد در کلاس تحمل P5 P5
دقت ابعادی و عملکرد در کلاس تحمل P6 P6
P6 + C2 P62

پسوند - چیدمان 6.3

پسوند - پایدار سازی 6.4

پسوند - روانکاری 6.5
70 تا 100 درصد با گریس SKF LGHB 2 پر شده است. GEM9
25 تا 45 درصد با گریس SKF LGWM 2 پر شده است. GLE
25 تا 45 با گریس SKF LGEP 2 پر شده است. VT143
تا 45 - 60 با گریس SKF LGEP 2 پر شده است. VT143B
70 تا 100 با گریس SKF LGEP 2 پر شده است. VT143C
روغن جامد W64
بدون شیار حلقوی و سوراخ های روانکاری در حلقه خارجی W
سه سوراخ روانکاری در حلقه خارجی W20
شش سوراخ روانکاری در حلقه داخلی W26
شیار حلقوی و سه سوراخ روانکاری در حلقه خارجی W33
شیار حلقوی و شش سوراخ روانکاری در حلقه خارجی W33X
W26 + W33سوراخ های روانکاری W33 را وصل کرده است. W77
W26 + W33 W513

پسوند - دیگ متغیرها 6.6
رولبرینگ برای جعبه های محوری ریلی R505
رولبرینگ برای کاربردهای ارتعاشی، قفسه های فولادی با روکش سخت سطح VA405
مشابه VA405، اما حلقه داخلی استوانه ای با روکش PTFE دارای سوراخ VA406
رولبرینگ برای برنامه های کاربردی با سرعت بالا VA991
حلقه بیرونی با سه سوراخ رزوه دار با فاصله یکسان در یک طرف جانبی برای قرار دادن دسته بلند کننده. E نشان می دهد که پیچ های چشمی مناسب با رولبرینگ ارائه شده است. VE552(E)
مشابه VE552 (E)، اما سوراخ هایی در هر دو طرف جانبی وجود دارد. VE553(E)

بار دینامیکی رولبرینگ های بشکه ای دو تکه SKF

P = b (Fr + Y1Fa) when Fa/Fr ≤ e

P = b (0,67 Fr + Y2Fa) when Fa/Fr > e

Y1 و Y2 پارامترهای مرتبط با محصول می باشند. ضرایب به صورت زیر تعریف می شوند:

برای ماشین هایی که با سرعت ثابت و عملکرد مناسب و قابلیت اطمینان کار می کنند:

b = 1,1 ... 1,3

برای ماشین هایی که تحت بارهای ضربه ای سبک و بارهای نامتعادل قرار می گیرند:

b = 1,3 ... 2

برای ماشین هایی که تحت بارهای شدید ضربه ای قرار می گیرند یا در آنها حرکت نوسانی رخ می دهد

b = 2 ... 4

بار استاتیکی رولبرینگ های بشکه ای دو تکه اس کا اف

P0 = Fr + Y0Fa

Y0پارامتر مرتبط با محصول می باشد.

شماره فنی رولبرینگ بشکه ای یک ردیفه اس کا اف
 • قطر داخلی 20 میلیمتر: 22205/20 E
 • قطر داخلی 25 میلیمتر: 22205 E و 21305 CC
 • قطر داخلی 30 میلیمتر: 22206 E و 21306 CC
 • قطر داخلی 35 میلیمتر: 22207 E و 21307 CC
 • قطر داخلی 40 میلیمتر: 22208 E و 21308 E و 22308 E
 • قطر داخلی 45 میلیمتر: 22209 E و E2.22209 و 21309 E
 • قطر داخلی 50 میلیمتر: 22210 E و E2.22210 و 21310 E
 • قطر داخلی 55 میلیمتر: 22211 E و E2.22211 و 21311 E
 • قطر داخلی 60 میلیمتر: 22212 E و E2.22212 و 22312 E
 • قطر داخلی 65 میلیمتر: 24013 CC/W33 و 22213 E و E2.22213
 • قطر داخلی 70 میلیمتر: 22214 E و 21314 E و 22314 E
 • قطر داخلی 75 میلیمتر: 24015 CC/W33 و 22215 E و 22315 E
 • قطر داخلی 80 میلیمتر: 22216 E و 22316 E
 • قطر داخلی 85 میلیمتر: 22217 E و 22317 E
 • قطر داخلی 90 میلیمتر: 22218 E و 23218 CC/W33 و 22318 E
 • قطر داخلی 100 میلیمتر: 24020 CC/W33 و 22220 E و 22320 E

کد فنی رولبرینگ بشکه ای تک ردیفه مخصوص اس کا اف

 • قطر داخلی 90 میلیمتر: C 4918 V و C 5918 MB و C 5918 V و BSC-2039 V
 • قطر داخلی 530 میلیمتر: C 39/530 M و C 30/530 M و C 31/530 M
 • قطر داخلی 560 میلیمتر: C 39/560 M و C 30/560 M و C 31/560 MB و C 41/560 MB
 • قطر داخلی 600 میلیمتر: C 39/600 M و C 30/600 M و C 31/600 MB و C 41/600 MB
 • قطر داخلی 630 میلیمتر: C 39/630 M و C 30/630 M و C 31/630 MB
 • قطر داخلی 670 میلیمتر: C 39/670 M و C 30/670 M و C 31/670 MB
 • قطر داخلی 710 میلیمتر: C 39/710 M و C 30/710 M و C 40/710 M و C 31/710 MB
 • قطر داخلی 750 میلیمتر: C 39/750 M و C 49/750 MB1 و C 30/750 MB و C 31/750 MB
 • قطر داخلی 800 میلیمتر: C 39/800 M و C 30/800 MB و C 31/800 MB
 • قطر داخلی 850 میلیمتر: C 39/850 M و C 30/850 MB و C 31/850 MB
 • قطر داخلی 900 میلیمتر: C 39/900 MB و C 30/900 MB
 • قطر داخلی 950 میلیمتر: C 39/950 MB و C 30/950 MB
 • قطر داخلی 1000 میلیمتر: C 30/1000 MB و C 31/1000 MB
 • قطر داخلی 1060 میلیمتر: C 39/1060 MB
 • قطر داخلی 1180 میلیمتر: C 39/1180 MB
 • قطر داخلی 1250 میلیمتر: C 30/1250 MB
 • قطر داخلی 1320 میلیمتر: C 48/1320 MB
 • قطر داخلی 1500 میلیمتر: C 39/1500 MB

کد فنی رولبرینگ بشکه ای دو ردیفه کاسه نمد دار اس کا اف

 • قطر داخلی 100 میلیمتر: 24020-2CS2/VT143 و 23120-2CS5/VT143 و BS2-2220-2CS5/VT143
 • قطر داخلی 110 میلیمتر: 23022-2CS/VT143 و 23122-2CS5/VT143 و BS2-2222-2CS5/VT143
 • قطر داخلی 120 میلیمتر: 23024-2CS5/VT143 و 24024-2CS5/VT143 و BS2-2224-2CS5/VT143
 • قطر داخلی 130 میلیمتر: 23026-2CS5/VT143 و 24126-2CS5/VT143 و BS2-2226-2CS5/VT143
 • قطر داخلی 140 میلیمتر: 23028-2CS5/VT143 و 24128-2CS5/VT143 و 23228-2CS5/VT143
 • قطر داخلی 150 میلیمتر: 23030-2CS5/VT143 و 23130-2CS5/VT143 و 22230-2CS5/VT143
 • قطر داخلی 160 میلیمتر: 23032-2CS5/VT143 و 24132-2CS5/VT143 و 22332-2CS5/VT143
 • قطر داخلی 170 میلیمتر: 24034-2CS5/VT143 و 23134-2CS5/VT143 و 22234-2CS5/VT143
 • قطر داخلی 180 میلیمتر: 23036-2CS5/VT143 و 23136-2CS5/VT143 و 22236-2CS5/VT143
 • قطر داخلی 190 میلیمتر: 23138-2CS5/VT143 و 24138-2CS5/VT143 و 22238-2CS5/VT143
 • قطر داخلی 200 میلیمتر: 23040-2CS5/VT143 و 24140-2CS5/VT143 و 23240-2CS5/VT143

کد فنی رولبرینگ بشکه ای دو ردیفه کاسه نمد دار با رینگ داخلی عریض اس کا اف

 • قطر داخلی 200 میلیمتر: 23044-2CS5K/VT143 و 22244-2CS5K/VT143 و 22344-2CS5K/VT143
 • قطر داخلی 220 میلیمتر: 23048-2CS5K/VT143 و 23148-2CS5K/VT143
 • قطر داخلی 240 میلیمتر: 23052-2CS5K/VT143 و 23152-2CS5K/VT143
 • قطر داخلی 260 میلیمتر: 23156-2CS5K/VT143
 • قطر داخلی 280 میلیمتر: 23160-2CS5K/VT143
 • قطر داخلی 300 میلیمتر: 23164-2CS5K/VT143
 • قطر داخلی 320 میلیمتر: 23168-2CS5K/VT143
 • قطر داخلی 340 میلیمتر: 23172-2CS5K/VT143
 • قطر داخلی 380 میلیمتر: 23180-2CS5K/VT143

شماره فنی رولبرینگ بشکه ای باز دو ردیفه اس کا اف

 • قطر داخلی 200 میلیمتر: 23944 CCK/W33/ OH 3944 H و 23144 CCK/W33/ OH 3144 H و 22344 CCK/W33/ OH 2344 H
 • قطر داخلی 260 میلیمتر: 23956 CCK/W33/ OH 3956 H و 23156 CCK/W33 /OH 3156 H و 22356 CCK/W33/ OH 2356 H
 • قطر داخلی 300 میلیمتر: 23964 CCK/W33 /OH 3964 H و 23164 CCK/W33/ OH 3164 H و 23264 CCK/W33/ OH 3264 H
 • قطر داخلی 400 میلیمتر: 23984 CCK/W33/ OH 3984 H و 23184 CKJ/W33/ OH 3184 H و 23284 CAK/W33/ OH 3284 H
 • قطر داخلی 450 میلیمتر: 23996 CAK/W33/ OH 3996 H و 23096 CAK/W33/ OH 3096 H و 23296 CAK/W33/ OH 3296 H
 • قطر داخلی 500 میلیمتر: 239/530 CAK/W33/ OH 39/530 H و 231/530 CAK/W33 /OH 31/530 H و 232/530 CAK/W33 OH 32/530 H
 • قطر داخلی 600 میلیمتر: 239/630 CAK/W33/ OH 39/630 H و 230/630 CAK/W33/ OH 30/630 H و 231/630 CAK/W33/ OH 31/630 H
 • قطر داخلی 630 میلیمتر: 239/670 CAK/W33 /OH 39/670 H و 231/670 CAK/W33/ OH 31/670 H و 232/670 CAK/W33/ OH 32/670 H
 • قطر داخلی 750 میلیمتر: 239/800 CAK/W33/ OH 39/800 H و 230/800 CAK/W33/ OH 30/800 H و 231/800 CAK/W33/ OH 31/800 H
 • قطر داخلی 850 میلیمتر: 239/900 CAK/W33/ OH 39/900 H و 230/900 CAK/W33/ OH 30/900 H
 • قطر داخلی 950 میلیمتر: 230/1000 CAKF/W33 OH 30/1000 H و 231/1000 CAKF/W33/ OH 31/1000 H
 • قطر داخلی 1000 میلیمتر: 239/1060 CAK/W33 OH 39/1060 H و 230/1060 CAKF/W33 OH 30/1060 H

شماره فنی رولبرینگ بشکه ای دو ردیفه با چاکنت جدا اس کا اف

 • قطر داخلی 35 میلیمتر: 22208 EK / AH 308 و 21308 EK / AH 308 و 22308 EK / AH 2308
 • قطر داخلی 40 میلیمتر: 22209 EK / AH 309 و 21309 EK / AH 309 و 22309 EK / AH 2309
 • قطر داخلی 45 میلیمتر: 22210 EK / AHX 310 و 21310 EK / AHX 310 و 22310 EK / AHX 2310
 • قطر داخلی 50 میلیمتر: 22211 EK / AHX 311 و 21311 EK / AHX 311 و 22311 EK / AHX 2311
 • قطر داخلی 55 میلیمتر: 22212 EK / AHX 312 و 21312 EK / AHX 312 و 22312 EK / AHX 2312
 • قطر داخلی 60 میلیمتر: 22213 EK / AH 313 G و 21313 EK / AH 313 G و 22313 EK / AH 2313 G
 • قطر داخلی 65 میلیمتر: 22214 EK / AH 314 G و 21314 EK / AH 314 G و 22314 EK / AHX 2314 G
 • قطر داخلی 70 میلیمتر: 22215 EK / AH 315 G و 21315 EK / AH 315 G و 22315 EK / AHX 2315 G
 • قطر داخلی 80 میلیمتر: 22217 EK / AHX 317 و 21317 EK/AHX 317 و 22317 EK /AHX 2317
 • قطر داخلی 85 میلیمتر: 22218 EK/ AHX 318 و 23218 CCK/W33/ AHX 3218 و 22318 EK/ AHX 2318
 • قطر داخلی 90 میلیمتر: 22219 EK /AHX 319 و 21319 EK/ AHX 319 و 22319 EK/ AHX 2319
 • قطر داخلی 115 میلیمتر: 23024 CCK/W33 /AHX 3024 و 24024 CCK30/W33 /AH 24024 و 24124 CCK30/W33/ AH 24124
 • قطر داخلی 125 میلیمتر: 23026 CCK/W33/ AHX 3026 و 23126 CCK/W33/ AHX 3126 و 24126 CCK30/W33/ AH 24126
 • قطر داخلی 145 میلیمتر: 23030 CCK/W33/ AHX 3030 و 24030 CCK30/W33/ AH 24030 و 24130 CCK30/W33/ AH 24130

جهت دریافت لیست کامل بلبرینگ های SKF با کارشناسان شرکت تماس حاصل نمایید.

لیست قیمت رولبرینگ بشکه ای SKF

با عرض پوزش کلیه قیمت ها تغییر کرده است، لطفا جهت استعلام قیمت خرید با واحد فروش تماس حاصل نمایید.

تاریخ بروزرسانی: 1401/06/13

قیمت رولبرینگ بشکه ای اس کا اف
ردیف شرح قیمت به تومان
1 قیمت رولبرینگ بشکه ای SKF 22205/20 E 1,700,000
2 قیمت رولبرینگ بشکه ای SKF 21305 CC 2,200,000
3 قیمت رولبرینگ بشکه ای SKF 22308 E 2,500,000
4 قیمت رولبرینگ بشکه ای SKF 21311 E 2,800,000
5 قیمت رولبرینگ بشکه ای SKF 22312 E 3,500,000
6 قیمت رولبرینگ بشکه ای SKF E2 22213 17,000,000
7 قیمت رولبرینگ بشکه ای SKF 23222 CC/W33 23,000,000
8 قیمت رولبرینگ بشکه ای SKF24092 ECA/W33 35,000,00
9 قیمت رولبرینگ بشکه ای SKF232/500 CA/W33 تماس بگیرید
10 قیمت رولبرینگ بشکه ای اس کا اف 248/800 CAMA/W20 تماس بگیرید
11 قیمت رولبرینگ بشکه ای اس کا اف 230/950 CA/W33 تماس بگیرید
12 قیمت رولبرینگ بشکه ای اس کا اف 230/1000 CAF/W33 تماس بگیرید
13 قیمت رولبرینگ بشکه ای اس کا اف 249/1060 CAF/W33 تماس بگیرید
14 قیمت رولبرینگ بشکه ای اس کا اف 238/1000 CAMA/W20 تماس بگیرید
15 قیمت رولبرینگ بشکه ای اس کا اف 248/1060 CAMA/W20 9,000,00
16 قیمت رولبرینگ بشکه ای اس کا اف C 5909 3,000,000
17 قیمت رولبرینگ بشکه ای اس کا اف C5912 V 13,000,000
18 قیمت رولبرینگ بشکه ای اس کا اف C4913 V 15,000,000
19 قیمت رولبرینگ بشکه ای اس کا اف C4915 V 18,000,000
20 قیمت رولبرینگ اس کا اف بشکه ای C4917 V 25,000,000
21 قیمت رولبرینگ اس کا اف بشکه ای C39/670 M تماس بگیرید

دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید

captcha


امتیاز:

دیدگاه کاربران
نیما رحمتی
ارسال شده در : دوشنبه 22 آبان 1402

سلام، روز به روز بهتر می شوید. انشالله با این روندی که دارید یک سوپر مارکت صنعتی منطقه ایی کامل بشوید.

مدیر سایت
ارسال شده در : چهارشنبه 24 آبان 1402

سلام و خدا قوت، ممنون از لطف شما دوست عزیز، برای شما هم آرزوی سلامتی و موفقیت داریم.

مرتضی زرندی
ارسال شده در : دوشنبه 21 مهر 1399

قیمت رولبرینگ بشکه ای SKF 22209 چنده؟

مدیر سایت
ارسال شده در : ﺳﻪشنبه 22 مهر 1399

سلام، همکاران واحد مشاوره فنی با شما تماس خواهند گرفت.

مطالب مرتبط
روانکاری بیرینگ
در تجهیزات دوار بیرینگ ها نقشی اساسی داشته و جهت کارکرد مطلوب و با کارایی بالا بیرینگ ها، روانکاری باید به صورت مناسب انجام گردد تا از تماس مستقیم سطح به سطخ فلز و قطعات و همچنین از خورندگی و زنگ زدگی جلوگیری گردد. برای انتخاب نوع روانکار (روغن یا گریس) عوامل زیادی مانند سرعت کارکرد و دما خیلی مهم می باشد.