رولبرینگ بشکه ای SKF

اشتراک :
 0
امتیاز کاربران 0/0 از 5
رولبرینگ بشکه ای SKF
تحویل اکسپرس
خدمات پس از فروش
کیفیت بالا
مشاوره فنی

مشخصات فنی رولبرینگ بشکه ای SKF

رولبرینگ بشکه ای کف گرد (Spherical roller thrust bearings)

رولبرینگ بشکه ای کف گرد SKF

این نوع رولبرینگ SKF حالت زاویه دار بودن شیار غلتک نسبت به محور، آنها را برای تحمل بارهای شعاعی و محوری مناسب می سازد. خصوصیت مهم دیگر آنها قابلیت خودتنظیم بودن است که این امر موجب عدم حساسیت رولبرینگ نسبت به نا همراستایی شافت است. این رولبرینگ ها تفکیک شدنی بوده، واشر شافت (Shaft Washer) به همراه قفسه و غلتک ها یک قسمت و واشر محفظه Housing Washer قسمت دیگر را تشکیل می دهد. غلتک های بشکه ای در این نوع رولبرینگ ها حالت نامتقارن داشته، تعداد زیاد این غلتک ها به همراه طراحی خاص شیار غلتک موجب قدرت فوق العاده بالای آنها در برابر بارهای محوری است ضمن اینکه از سرعت دورانی نسبتاً بالایی نیز برخوردارند. طراحی های خاصی نیز وجود دارند که قدرت تحمل بار آنها از نوع معمولی نیز بالاتر است. بعضی از سریهای این نوع رولبرینگها با قفسه فولادی Window-Type و اکثریت سریها با قفسه فولادی یا برنجی ماشینکاری شده تولید می گردند که این قفسه ها با یک بوش که در سوراخ واشر شافت تعبیه شده است، جهت قرار گرفتن در وضعیت درست تنظیم می شود. همانگونه که قبلاً گفته شد، رولبرینگ های بشکه ای کف گرد خاصیت خود تنظیمی دارد.
رولبرینگ بشکه ای کف گرد
رولبرینگ های بشکه ای SKF برای کاربرد سرعت بالا
دارای محدودیت سرعت 50٪ نسبت به بقیه رولبرینگ های استاندارد است. در سری های 223، 232، 240، 241 برای کاربردهای خاص است. با پسوند VA991 نشان داده می شود. بیشتر در گیربکس های صنعتی مورد استفاده قرار می گیرد.
رولبرینگ های بشکه ای SKF برای کاربرد سرعت بالا
دمای کاری رولبرینگ بشکه ای SKF آب بند شده

NBR: –40 to +90 °C (–40 to +195 °F)
Temperatures up to 120 °C (250 °F) can be tolerated for brief period
HNBR: –40 to +150 °C (–40 to +300 °F)
FKM: –30 to +200 °C (–20 to +390 °F)

روش نام گذاری رولبرینگ های بشکه ای SKF
رولبرینگ های بشکه ای SKF از یک شماره فنی و یک پیشوند و پشوند ساخته شده است.
روش نام گذاری رولبرینگ های بشکه ای SKF

بار دینامیکی رولبرینگ های بشکه ای دو تکه SKF
P = b (Fr + Y1Fa)    when Fa/Fr ≤ e
P = b (0,67 Fr + Y2Fa)    when Fa/Fr > e

Y1, Y2 پارامترهای مرتبط با محصول می باشند. ضرایب به صورت زیر تعریف می شوند:
b = 1,1 ... 1,3    for machines operating at constant speeds with high demands on smooth running and operational reliability
b = 1,3 ... 2    for machines which are subjected to light shock loads and imbalance loads
b = 2 ... 4    for machines which are subjected to heavy shock loads or where oscillating movement occurs

بار استاتیکی رولبرینگ های بشکه ای دو تکه SKF
P0 = Fr + Y0Fa
 Y0پارامتر مرتبط با محصول می باشد.
کد فنی رولبرینگ بشکه ای یک ردیفه اس کا اف
قطر داخلی 20 میلی متر: 22205/20 E
قطر داخلی 25 میلی متر: 22205 E و 21305 CC
قطر داخلی 30 میلی متر: 22206 E و 21306 CC
قطر داخلی 35 میلی متر: 22207 E و 21307 CC
قطر داخلی 40 میلی متر: 22208 E و 21308 E و 22308 E
قطر داخلی 45 میلی متر: 22209 E و E2.22209 و 21309 E
قطر داخلی 50 میلی متر: 22210 E و E2.22210 و 21310 E
قطر داخلی 55 میلی متر: 22211 E و E2.22211 و 21311 E
قطر داخلی 60 میلی متر: 22212 E و E2.22212 و 22312 E
قطر داخلی 65 میلی متر: 24013 CC/W33 و 22213 E و E2.22213
قطر داخلی 70 میلی متر: 22214 E و 21314 E و 22314 E
قطر داخلی 75 میلی متر: 24015 CC/W33 و 22215 E و 22315 E
قطر داخلی 80 میلی متر: 22216 E و 22316 E
قطر داخلی 85 میلی متر: 22217 E و 22317 E
قطر داخلی 90 میلی متر: 22218 E و 23218 CC/W33 و 22318 E
قطر داخلی 100 میلی متر: 24020 CC/W33 و 22220 E و 22320 E
 
کد فنی رولبرینگ بشکه ای تک ردیفه مخصوص اس کا اف
قطر داخلی 90 میلی متر: C 4918 V و C 5918 MB و C 5918 V و BSC-2039 V
قطر داخلی 530 میلی متر: C 39/530 M و C 30/530 M و C 31/530 M
قطر داخلی 560 میلی متر: C 39/560 M و C 30/560 M و C 31/560 MB و C 41/560 MB
قطر داخلی 600 میلی متر: C 39/600 M و C 30/600 M و C 31/600 MB و C 41/600 MB
قطر داخلی 630 میلی متر: C 39/630 M و C 30/630 M و C 31/630 MB
قطر داخلی 670 میلی متر: C 39/670 M و C 30/670 M و C 31/670 MB
قطر داخلی 710 میلی متر: C 39/710 M و C 30/710 M و C 40/710 M و C 31/710 MB
قطر داخلی 750 میلی متر: C 39/750 M و C 49/750 MB1 و C 30/750 MB و C 31/750 MB
قطر داخلی 800 میلی متر: C 39/800 M و C 30/800 MB و C 31/800 MB
قطر داخلی 850 میلی متر: C 39/850 M و C 30/850 MB و C 31/850 MB
قطر داخلی 900 میلی متر: C 39/900 MB و C 30/900 MB
قطر داخلی 950 میلی متر: C 39/950 MB و C 30/950 MB
قطر داخلی 1000 میلی متر: C 30/1000 MB و C 31/1000 MB
قطر داخلی 1060 میلی متر: C 39/1060 MB
قطر داخلی 1180 میلی متر: C 39/1180 MB
قطر داخلی 1250 میلی متر: C 30/1250 MB
قطر داخلی 1320 میلی متر: C 48/1320 MB
قطر داخلی 1500 میلی متر: C 39/1500 MB
 
کد فنی رولبرینگ بشکه ای دو ردیفه کاسه نمد دار اس کا اف
قطر داخلی 100 میلی متر: 24020-2CS2/VT143 و 23120-2CS5/VT143 و BS2-2220-2CS5/VT143
قطر داخلی 110 میلی متر: 23022-2CS/VT143 و 23122-2CS5/VT143 و BS2-2222-2CS5/VT143
قطر داخلی 120 میلی متر: 23024-2CS5/VT143 و 24024-2CS5/VT143 و BS2-2224-2CS5/VT143
قطر داخلی 130 میلی متر: 23026-2CS5/VT143 و 24126-2CS5/VT143 و BS2-2226-2CS5/VT143
قطر داخلی 140 میلی متر: 23028-2CS5/VT143 و 24128-2CS5/VT143 و 23228-2CS5/VT143
قطر داخلی 150 میلی متر: 23030-2CS5/VT143 و 23130-2CS5/VT143 و 22230-2CS5/VT143
قطر داخلی 160 میلی متر: 23032-2CS5/VT143 و 24132-2CS5/VT143 و 22332-2CS5/VT143
قطر داخلی 170 میلی متر: 24034-2CS5/VT143 و 23134-2CS5/VT143 و 22234-2CS5/VT143
قطر داخلی 180 میلی متر: 23036-2CS5/VT143 و 23136-2CS5/VT143 و 22236-2CS5/VT143
قطر داخلی 190 میلی متر: 23138-2CS5/VT143 و 24138-2CS5/VT143 و 22238-2CS5/VT143
قطر داخلی 200 میلی متر: 23040-2CS5/VT143 و 24140-2CS5/VT143 و 23240-2CS5/VT143
 
کد فنی رولبرینگ بشکه ای دو ردیفه کاسه نمد دار با رینگ داخلی عریض اس کا اف
قطر داخلی 200 میلی متر: 23044-2CS5K/VT143 و 22244-2CS5K/VT143 و 22344-2CS5K/VT143
قطر داخلی 220 میلی متر: 23048-2CS5K/VT143 و 23148-2CS5K/VT143
قطر داخلی 240 میلی متر: 23052-2CS5K/VT143 و 23152-2CS5K/VT143
قطر داخلی 260 میلی متر: 23156-2CS5K/VT143
قطر داخلی 280 میلی متر: 23160-2CS5K/VT143
قطر داخلی 300 میلی متر: 23164-2CS5K/VT143
قطر داخلی 320 میلی متر: 23168-2CS5K/VT143
قطر داخلی 340 میلی متر: 23172-2CS5K/VT143
قطر داخلی 380 میلی متر: 23180-2CS5K/VT143
کد فنی رولبرینگ بشکه ای باز دو ردیفه اس کا اف
قطر داخلی 200 میلی متر: 23944 CCK/W33/ OH 3944 H و 23144 CCK/W33/ OH 3144 H و 22344 CCK/W33/ OH 2344 H
قطر داخلی 260 میلی متر: 23956 CCK/W33/ OH 3956 H و 23156 CCK/W33 /OH 3156 H و 22356 CCK/W33/ OH 2356 H
قطر داخلی 300 میلی متر: 23964 CCK/W33 /OH 3964 H و 23164 CCK/W33/ OH 3164 H و 23264 CCK/W33/ OH 3264 H
قطر داخلی 400 میلی متر: 23984 CCK/W33/ OH 3984 H و 23184 CKJ/W33/ OH 3184 H و 23284 CAK/W33/ OH 3284 H
قطر داخلی 450 میلی متر: 23996 CAK/W33/ OH 3996 H و 23096 CAK/W33/ OH 3096 H و 23296 CAK/W33/ OH 3296 H
قطر داخلی 500 میلی متر: 239/530 CAK/W33/ OH 39/530 H و 231/530 CAK/W33 /OH 31/530 H و 232/530 CAK/W33 OH 32/530 H
قطر داخلی 600 میلی متر: 239/630 CAK/W33/ OH 39/630 H و 230/630 CAK/W33/ OH 30/630 H و 231/630 CAK/W33/ OH 31/630 H
قطر داخلی 630 میلی متر: 239/670 CAK/W33 /OH 39/670 H و 231/670 CAK/W33/ OH 31/670 H و 232/670 CAK/W33/ OH 32/670 H
قطر داخلی 750 میلی متر: 239/800 CAK/W33/ OH 39/800 H و 230/800 CAK/W33/ OH 30/800 H و 231/800 CAK/W33/ OH 31/800 H
قطر داخلی 850 میلی متر: 239/900 CAK/W33/ OH 39/900 H و 230/900 CAK/W33/ OH 30/900 H
قطر داخلی 950 میلی متر: 230/1000 CAKF/W33 OH 30/1000 H و 231/1000 CAKF/W33/ OH 31/1000 H
قطر داخلی 1000 میلی متر: 239/1060 CAK/W33 OH 39/1060 H و 230/1060 CAKF/W33 OH 30/1060 H
 
کد فنی رولبرینگ بشکه ای دو ردیفه با چاکنت جدا اس کا اف
قطر داخلی 35 میلی متر: 22208 EK / AH 308 و 21308 EK / AH 308 و 22308 EK / AH 2308
قطر داخلی 40 میلی متر: 22209 EK / AH 309 و 21309 EK / AH 309 و 22309 EK / AH 2309
قطر داخلی 45 میلی متر: 22210 EK / AHX 310 و 21310 EK / AHX 310 و 22310 EK / AHX 2310
قطر داخلی 50 میلی متر: 22211 EK / AHX 311 و 21311 EK / AHX 311 و 22311 EK / AHX 2311
قطر داخلی 55 میلی متر: 22212 EK / AHX 312 و 21312 EK / AHX 312 و 22312 EK / AHX 2312
قطر داخلی 60 میلی متر: 22213 EK / AH 313 G و 21313 EK / AH 313 G و 22313 EK / AH 2313 G
قطر داخلی 65 میلی متر: 22214 EK / AH 314 G و 21314 EK / AH 314 G و 22314 EK / AHX 2314 G
قطر داخلی 70 میلی متر: 22215 EK / AH 315 G و 21315 EK / AH 315 G و 22315 EK / AHX 2315 G
قطر داخلی 80 میلی متر: 22217 EK / AHX 317 و 21317 EK/AHX 317 و 22317 EK /AHX 2317
قطر داخلی 85 میلی متر: 22218 EK/ AHX 318 و 23218 CCK/W33/ AHX 3218 و 22318 EK/ AHX 2318
قطر داخلی 90 میلی متر: 22219 EK /AHX 319 و 21319 EK/ AHX 319 و 22319 EK/ AHX 2319
قطر داخلی 115 میلی متر: 23024 CCK/W33 /AHX 3024 و 24024 CCK30/W33 /AH 24024 و 24124 CCK30/W33/ AH 24124
قطر داخلی 125 میلی متر: 23026 CCK/W33/ AHX 3026 و 23126 CCK/W33/ AHX 3126 و 24126 CCK30/W33/ AH 24126
قطر داخلی 145 میلی متر: 23030 CCK/W33/ AHX 3030 و 24030 CCK30/W33/ AH 24030 و 24130 CCK30/W33/ AH 24130
 

جهت دریافت لیست کامل بلبرینگ های SKF با کارشناسان شرکت تماس حاصل نمایید.

لیست قیمت رولبرینگ بشکه ای اس کا اف SKF

با عرض پوزش کلیه قیمت ها در حال بروزرسانی می باشد، لطفا جهت اطلاع از بروزترین لیست قیمت با واحد فروش تماس حاصل نمایید.
قیمت رولبرینگ بشکه ای SKF
ردیف شرح قیمت (تومان)
1 قیمت رولبرینگ بشکه ای SKF 22205/20 E تماس بگیرید
2 قیمت رولبرینگ بشکه ای SKF 21305 CC تماس بگیرید
3 قیمت رولبرینگ بشکه ای SKF 22308 E تماس بگیرید
4 قیمت رولبرینگ بشکه ای SKF 21311 E تماس بگیرید
5 قیمت رولبرینگ بشکه ای SKF 22312 E تماس بگیرید
6 قیمت رولبرینگ بشکه ای SKF E2 22213 تماس بگیرید
7 قیمت رولبرینگ بشکه ای SKF 23222 CC/W33 تماس بگیرید
8 قیمت رولبرینگ بشکه ای SKF24092 ECA/W33 تماس بگیرید
9 قیمت رولبرینگ بشکه ای SKF232/500 CA/W33 تماس بگیرید
10 قیمت رولبرینگ بشکه ای اس کا اف 248/800 CAMA/W20 تماس بگیرید
11 قیمت رولبرینگ بشکه ای اس کا اف 230/950 CA/W33 تماس بگیرید
12 قیمت رولبرینگ بشکه ای اس کا اف 230/1000 CAF/W33 تماس بگیرید
13 قیمت رولبرینگ بشکه ای اس کا اف 249/1060 CAF/W33 تماس بگیرید
14 قیمت رولبرینگ بشکه ای اس کا اف 238/1000 CAMA/W20 تماس بگیرید
15 قیمت رولبرینگ بشکه ای اس کا اف 248/1060 CAMA/W20 تماس بگیرید
16 قیمت رولبرینگ بشکه ای اس کا اف C 5909 تماس بگیرید
17 قیمت رولبرینگ بشکه ای اس کا اف C5912 V تماس بگیرید
18 قیمت رولبرینگ بشکه ای اس کا اف C5912 V تماس بگیرید
19 قیمت رولبرینگ بشکه ای اس کا اف C4913 V تماس بگیرید
20 قیمت رولبرینگ بشکه ای اس کا اف C4915 V تماس بگیرید
21 قیمت رولبرینگ اس کا اف بشکه ای C4917 V تماس بگیرید
22 قیمت رولبرینگ اس کا اف بشکه ای C39/670 M تماس بگیرید

دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید
امتیاز شما به این محصول :