بلبرینگ خود تنظیم FAG

اشتراک :
 1
امتیاز کاربران 4/0 از 5
بلبرینگ خود تنظیم FAG
تحویل اکسپرس
خدمات پس از فروش
کیفیت بالا
مشاوره فنی

فروش بلبرینگ خود تنظیم اف آ گ

(FAG SELF-ALIGNING Bearing)

این بلبرینگ ها دارای دو ردیفه ساچمه با یک حلقه بیرونی مشترک می باشند؛ شیار هایی که در آن برای ساچمه وجود دارد به صورت منحنی می باشد که این موضوع باعث خود تنظیم بودن بلبرینگ در مواقع انحراف و ناهمراستایی شافت می شود.

کاتالوگ بلبرینگ خود تنظیم اف آ گ (FAG)

لیست قیمت بلبرینگ خود تنظیم اف آ گ (FAG)

مشخصات فنی بلبرینگ خود تنظیم FAG

نوع تحمل بار: قابلیت تحمل بار شعاعی را دارند.

بلبرینگ خود تنظیم FAG بلبرینگ خود تنظیم FAG

انواع بلبرینگ خود تنظیم FAG

 • بلبرینگ خود تنظیم بدون کاسه نمد
 • بلبرینگ خود تنظیم باکاسه نمد در دو طرف بلبرینگ
 • بلبرینگ خود تنظیم با حلقه داخلی عریض

نکات در مورد بلبرینگ خود تنظیم FAG

به علت شیار هایی که داخل بلبرینگ به صورت منحنی برای وجود ساچمه ها وجود دارد این بلبرینگ ها خاصیت خود تنظیمی دارند و به صورت خود تنظیم اصلاح می شود.

ازفواید این بلبرینگ ها این است که دارای اصطکاک کمتری می باشند.

بلبرینگ خود تنظیم FAG با حلقه داخلی عریض یا بلبرینگ 2000 FAG

این بلبرینگ که به آن بلبرینگ دو هزاری FAG نیز گفته می شود، در شافت هایی به کار می رود که با دقت بالایی پرداخت شده باشند باتوجه به شکافی که بر روی حلقه داخلی وجود دارد، با استفاده از یک پیچ می توان از لغزش حلقه بر روی شافت جلوگیری کرد. در اصطلاح عامیانه این نوع از بلبرینگ ها به بلبرینگ های دو هزاری نیز معروف می باشند.

بلبرینگ خود تنظیم FAG بلبرینگ خود تنظیم FAG

انواع بلبرینگ 2000 FAG

 • نوع معمولی
 • نوعی بخصوص که دارای ساچمه هایی هستند که کمی از بلبرینگ بیرون زده که باید در مورد طراحی قطعات مجاور دقت انجام شود.

نکاتی در مورد بلبرینگ 2000 FAG

جهت جلوگیری از لغزش ساچمه ها بر روی شیار و بدست آوردن یک کارکرد مطلوب، بیرینگ همیشه باید تحت یک بار قرار داشته باشد.

شماره فنی بلبرینگ خود تنظیم سری 11 - 12

 • بلبرینگ خود تنظیم بدون کاسه نمد
  • قطر داخلی بلبرینگ 6 میلی متر: 126-TVH
  • قطر داخلی بلبرینگ 7 میلی متر: 127-TVH
  • قطر داخلی بلبرینگ 9 میلی متر: 129-TVH
  • قطر داخلی بلبرینگ 10 میلی متر: 1200-TVH
  • قطر داخلی بلبرینگ 12 میلی متر: 1201-TVH
  • قطر داخلی بلبرینگ 15 میلی متر: 1202-TVH
  • قطر داخلی بلبرینگ 17 میلی متر: 1203-TVH
  • قطر داخلی بلبرینگ 20 میلی متر: 11204-TVH و 1204-TVH
  • قطر داخلی بلبرینگ 25 میلی متر: 11205-TVH و 1205-TVH
  • قطر داخلی بلبرینگ 30 میلی متر: 11206-TVH و 1206-TVH
  • قطر داخلی بلبرینگ 35 میلی متر: 11207-TVH و 1207-TVH
  • قطر داخلی بلبرینگ 40 میلی متر: 11208-TVH و 1208-TVH
  • قطر داخلی بلبرینگ 45 میلی متر: 11209-TVH و 1209-TVH
  • قطر داخلی بلبرینگ 50 میلی متر: 11210-TVH و 1210-TVH
  • قطر داخلی بلبرینگ 55 میلی متر: 11211-TVH و 1211-TVH
  • قطر داخلی بلبرینگ 60 میلی متر: 11212-TVH و 1212-TVH
  • قطر داخلی بلبرینگ 65 میلی متر: 1213-TVH
  • قطر داخلی بلبرینگ 70 میلی متر: 1214-TVH
  • قطر داخلی بلبرینگ 75 میلی متر: 1215-TVH
  • قطر داخلی بلبرینگ 80 میلی متر: 1216-TVH
  • قطر داخلی بلبرینگ 85 میلی متر: 1217-TVH
  • قطر داخلی بلبرینگ 90 میلی متر: 1218-TVH
  • قطر داخلی بلبرینگ 95 میلی متر: 1219-M
  • قطر داخلی بلبرینگ 100 میلی متر: 1220-M
  • قطر داخلی بلبرینگ 105 میلی متر: 1221-M
  • قطر داخلی بلبرینگ 110 میلی متر: 1222-M
  • قطر داخلی بلبرینگ 120 میلی متر: 1224-M
  • قطر داخلی بلبرینگ 130 میلی متر: 1226-M
  • قطر داخلی بلبرینگ 140 میلی متر: 1228-M
  • قطر داخلی بلبرینگ 150 میلی متر: 1230-M
 • بلبرینگ خود تنظیم با کونیک
  • قطر داخلی بلبرینگ 20 میلی متر: 1204-K-TVH-C3
  • قطر داخلی بلبرینگ 25 میلی متر: 1205-K-TVH-C3
  • قطر داخلی بلبرینگ 30 میلی متر: 1206-K-TVH-C3
  • قطر داخلی بلبرینگ 35 میلی متر: 1207-K-TVH-C3
  • قطر داخلی بلبرینگ 40 میلی متر: 1208-K-TVH-C3
  • قطر داخلی بلبرینگ 45 میلی متر: 1209-K-TVH-C3
  • قطر داخلی بلبرینگ 50 میلی متر: 1210-K-TVH-C3
  • قطر داخلی بلبرینگ 55 میلی متر: 1211-K-TVH-C3
  • قطر داخلی بلبرینگ 60 میلی متر: 1212-K-TVH-C3
  • قطر داخلی بلبرینگ 65 میلی متر: 1213-K-TVH-C3
  • قطر داخلی بلبرینگ 70 میلی متر: 1214-K-TVH-C3
  • قطر داخلی بلبرینگ 75 میلی متر: 1215-K-TVH-C3
  • قطر داخلی بلبرینگ 80 میلی متر: 1216-K-TVH-C3
  • قطر داخلی بلبرینگ 85 میلی متر: 1217-K-TVH-C3
  • قطر داخلی بلبرینگ 90 میلی متر: 1218-K-TVH-C3
  • قطر داخلی بلبرینگ 95 میلی متر: 1219-K-M-C3
  • قطر داخلی بلبرینگ 100 میلی متر: 1220-K-M-C3
  • قطر داخلی بلبرینگ 105 میلی متر: 1222-K-M-C3

شماره فنی بلبرینگ خود تنظیم سری 13

 • بلبرینگ خود تنظیم بدون کاسه نمد
  • قطر داخلی بلبرینگ 5 میلی متر: 135-TVH
  • قطر داخلی بلبرینگ 12 میلی متر: 1301-TVH
  • قطر داخلی بلبرینگ 17 میلی متر: 1303-TVH
  • قطر داخلی بلبرینگ 20 میلی متر: 1304-TVH
  • قطر داخلی بلبرینگ 25 میلی متر: 1305-TVH
  • قطر داخلی بلبرینگ 30 میلی متر: 1306-TVH
  • قطر داخلی بلبرینگ 35 میلی متر: 1307-TVH
  • قطر داخلی بلبرینگ 40 میلی متر: 1308-TVH
  • قطر داخلی بلبرینگ 45 میلی متر: 1309-TVH
  • قطر داخلی بلبرینگ 50 میلی متر: 1310-TVH
  • قطر داخلی بلبرینگ 55 میلی متر: 1311-TVH
  • قطر داخلی بلبرینگ 60 میلی متر: 1312-TVH
  • قطر داخلی بلبرینگ 65 میلی متر: 1313-TVH
  • قطر داخلی بلبرینگ 70 میلی متر: 1314-M
  • قطر داخلی بلبرینگ 75 میلی متر: 1315-M
  • قطر داخلی بلبرینگ 80 میلی متر: 1316-M
  • قطر داخلی بلبرینگ 85 میلی متر: 1317-M
  • قطر داخلی بلبرینگ 90 میلی متر: 1318-M
  • قطر داخلی بلبرینگ 95 میلی متر: 1319-M
  • قطر داخلی بلبرینگ 100 میلی متر: 1320-M
  • قطر داخلی بلبرینگ 105 میلی متر: 1321-M
  • قطر داخلی بلبرینگ 110 میلی متر: 1322-M
 • بلبرینگ خود تنظیم با کونیک
  • قطر داخلی بلبرینگ 25 میلی متر: 1305-K-TVH-C3
  • قطر داخلی بلبرینگ 30 میلی متر: 1306-K-TVH-C3
  • قطر داخلی بلبرینگ 35 میلی متر: 1307-K-TVH-C3
  • قطر داخلی بلبرینگ 40 میلی متر: 1308-K-TVH-C3
  • قطر داخلی بلبرینگ 45 میلی متر: 1309-K-TVH-C3
  • قطر داخلی بلبرینگ 50 میلی متر: 1310-K-TVH-C3
  • قطر داخلی بلبرینگ 55 میلی متر: 1311-K-TVH-C3
  • قطر داخلی بلبرینگ 60 میلی متر: 1312-K-TVH-C3
  • قطر داخلی بلبرینگ 65 میلی متر: 1313-K-TVH-C3
  • قطر داخلی بلبرینگ 75 میلی متر: 1315-K-M-C3
  • قطر داخلی بلبرینگ 80 میلی متر: 1316-K-M-C3
  • قطر داخلی بلبرینگ 85 میلی متر: 1317-K-M-C3
  • قطر داخلی بلبرینگ 90 میلی متر: 1318-K-M-C3
  • قطر داخلی بلبرینگ 95 میلی متر: 1319-K-M-C3
  • قطر داخلی بلبرینگ 100 میلی متر: 1320-K-M-C3
  • قطر داخلی بلبرینگ 110 میلی متر: 1322-K-M-C3
 • بلبرینگ خود تنظیم با کونیک و چاکنت
  • قطر داخلی بلبرینگ 20 میلی متر: 1305-K-TVH-C3 + H305
  • قطر داخلی بلبرینگ 25 میلی متر: 1306-K-TVH-C3 + H306
  • قطر داخلی بلبرینگ 30 میلی متر: 1307-K-TVH-C3 + H307
  • قطر داخلی بلبرینگ 35 میلی متر: 1308-K-TVH-C3 + H308
  • قطر داخلی بلبرینگ 40 میلی متر: 1309-K-TVH-C3 + H309
  • قطر داخلی بلبرینگ 45 میلی متر: 1310-K-TVH-C3 + H310
  • قطر داخلی بلبرینگ 50 میلی متر: 1311-K-TVH-C3 + H311
  • قطر داخلی بلبرینگ 55 میلی متر: 1312-K-TVH-C3 + H312
  • قطر داخلی بلبرینگ 60 میلی متر: 1313-K-TVH-C3 + H313
  • قطر داخلی بلبرینگ 65 میلی متر: 1315-K-M-C3 + H315
  • قطر داخلی بلبرینگ 70 میلی متر: 1316-K-M-C3 + H316
  • قطر داخلی بلبرینگ 75 میلی متر: 1317-K-M-C3 + H317
  • قطر داخلی بلبرینگ 80 میلی متر: 1318-K-M-C3 + H318
  • قطر داخلی بلبرینگ 85 میلی متر: 1319-K-M-C3 + H319
  • قطر داخلی بلبرینگ 90 میلی متر: 1320-K-M-C3 + H320
  • قطر داخلی بلبرینگ 100 میلی متر: 1322-K-M-C3 + H322

شماره فنی بلبرینگ خود تنظیم سری 22

 • بلبرینگ خود تنظیم بدون کاسه نمد
  • قطر داخلی بلبرینگ 10 میلی متر: 2200-TVH
  • قطر داخلی بلبرینگ 12 میلی متر: 2201-TVH
  • قطر داخلی بلبرینگ 15 میلی متر: 2202-TVH
  • قطر داخلی بلبرینگ 17 میلی متر: 2203-TVH
  • قطر داخلی بلبرینگ 20 میلی متر: 2204-TVH
  • قطر داخلی بلبرینگ 25 میلی متر: 2205-TVH
  • قطر داخلی بلبرینگ 30 میلی متر: 2206-TVH
  • قطر داخلی بلبرینگ 35 میلی متر: 2207-TVH
  • قطر داخلی بلبرینگ 40 میلی متر: 2208-TVH
  • قطر داخلی بلبرینگ 45 میلی متر: 2209-TVH
  • قطر داخلی بلبرینگ 50 میلی متر: 2210-TVH
  • قطر داخلی بلبرینگ 55 میلی متر: 2211-TVH
  • قطر داخلی بلبرینگ 60 میلی متر: 2212-TVH
  • قطر داخلی بلبرینگ 65 میلی متر: 2213-TVH
  • قطر داخلی بلبرینگ 70 میلی متر: 2214-M
  • قطر داخلی بلبرینگ 75 میلی متر: 2215-TVH
  • قطر داخلی بلبرینگ 80 میلی متر: 2216-TVH
  • قطر داخلی بلبرینگ 85 میلی متر: 2217-M
  • قطر داخلی بلبرینگ 90 میلی متر: 2218-TVH
  • قطر داخلی بلبرینگ 95 میلی متر: 2219-M
  • قطر داخلی بلبرینگ 100 میلی متر: 2220-M
  • قطر داخلی بلبرینگ 110 میلی متر: 2222-M
 • بلبرینگ خود تنظیم با کاسه نمد لاستیکی
  • قطر داخلی بلبرینگ 10 میلی متر: 2200-2RS-TVH
  • قطر داخلی بلبرینگ 12 میلی متر: 2201-2RS-TVH
  • قطر داخلی بلبرینگ 15 میلی متر: 2202-2RS-TVH
  • قطر داخلی بلبرینگ 17 میلی متر: 2203-2RS-TVH
  • قطر داخلی بلبرینگ 20 میلی متر: 2204-2RS-TVH
  • قطر داخلی بلبرینگ 25 میلی متر: 2205-2RS-TVH
  • قطر داخلی بلبرینگ 30 میلی متر: 2206-2RS-TVH
  • قطر داخلی بلبرینگ 35 میلی متر: 2207-2RS-TVH
  • قطر داخلی بلبرینگ 40 میلی متر: 2208-2RS-TVH
  • قطر داخلی بلبرینگ 45 میلی متر: 2209-2RS-TVH
  • قطر داخلی بلبرینگ 50 میلی متر: 2210-2RS-TVH
  • قطر داخلی بلبرینگ 55 میلی متر: 2211-2RS-TVH
  • قطر داخلی بلبرینگ 60 میلی متر: 2212-2RS-TVH
  • قطر داخلی بلبرینگ 65 میلی متر: 2213-2RS-TVH
  • قطر داخلی بلبرینگ 70 میلی متر: 2214-2RS-TVH
 • بلبرینگ خود تنظیم با کونیک
  • قطر داخلی بلبرینگ 25 میلی متر: 2205-K-TVH-C3
  • قطر داخلی بلبرینگ 30 میلی متر: 2206-K-TVH-C3
  • قطر داخلی بلبرینگ 35 میلی متر: 2207-K-TVH-C3
  • قطر داخلی بلبرینگ 40 میلی متر: 2208-K-TVH-C3
  • قطر داخلی بلبرینگ 45 میلی متر: 2209-K-TVH-C3
  • قطر داخلی بلبرینگ 50 میلی متر: 2210-K-TVH-C3
  • قطر داخلی بلبرینگ 55 میلی متر: 2211-K-TVH-C3
  • قطر داخلی بلبرینگ 60 میلی متر: 2212-K-TVH-C3
  • قطر داخلی بلبرینگ 65 میلی متر: 2213-K-TVH-C3
  • قطر داخلی بلبرینگ 75 میلی متر: 2215-K-TVH-C3
  • قطر داخلی بلبرینگ 80 میلی متر: 2216-K-TVH-C3
  • قطر داخلی بلبرینگ 85 میلی متر: 2217-K-M-C3
  • قطر داخلی بلبرینگ 90 میلی متر: 2218-K-TVH-C3
  • قطر داخلی بلبرینگ 95 میلی متر: 2219-K-M-C3
  • قطر داخلی بلبرینگ 100 میلی متر: 2220-K-M-C3
  • قطر داخلی بلبرینگ 110 میلی متر: 2222-K-M-C3
 • بلبرینگ خود تنظیم با کونیک و چاکنت
  • قطر داخلی بلبرینگ 20 میلی متر: 2205-K-TVH-C3 + H305
  • قطر داخلی بلبرینگ 25 میلی متر: 2206-K-TVH-C3 + H306
  • قطر داخلی بلبرینگ 30 میلی متر: 2207-K-TVH-C3 + H307
  • قطر داخلی بلبرینگ 35 میلی متر: 2208-K-TVH-C3 + H308
  • قطر داخلی بلبرینگ 40 میلی متر: 2209-K-TVH-C3 + H309
  • قطر داخلی بلبرینگ 45 میلی متر: 2210-K-TVH-C3 + H310
  • قطر داخلی بلبرینگ 50 میلی متر: 2211-K-TVH-C3 + H311
  • قطر داخلی بلبرینگ 55 میلی متر: 2212-K-TVH-C3 + H312
  • قطر داخلی بلبرینگ 60 میلی متر: 2213-K-TVH-C3 + H313
  • قطر داخلی بلبرینگ 65 میلی متر: 2215-K-TVH-C3 + H315
  • قطر داخلی بلبرینگ 70 میلی متر: 2216-K-TVH-C3 + H316
  • قطر داخلی بلبرینگ 75 میلی متر: 2217-K-M-C3 + H317
  • قطر داخلی بلبرینگ 80 میلی متر: 2218-K-TVH-C3 + H318
  • قطر داخلی بلبرینگ 85 میلی متر: 2219-K-M-C3 + H319
  • قطر داخلی بلبرینگ 90 میلی متر: 2220-K-M-C3 + H320
  • قطر داخلی بلبرینگ 100 میلی متر: 2222-K-M-C3 + H322
 • بلبرینگ خود تنظیم با کونیک و کاسه نمد لاستیکی
  • قطر داخلی بلبرینگ 25 میلی متر: 2205-K-2RS-TVH-C3
  • قطر داخلی بلبرینگ 30 میلی متر: 2206-K-2RS-TVH-C3
  • قطر داخلی بلبرینگ 35 میلی متر: 2207-K-2RS-TVH-C3
  • قطر داخلی بلبرینگ 40 میلی متر: 2208-K-2RS-TVH-C3
  • قطر داخلی بلبرینگ 45 میلی متر: 2209-K-2RS-TVH-C3
  • قطر داخلی بلبرینگ 50 میلی متر: 2210-K-2RS-TVH-C3
  • قطر داخلی بلبرینگ 55 میلی متر: 2211-K-2RS-TVH-C3
  • قطر داخلی بلبرینگ 60 میلی متر: 2212-K-2RS-TVH-C3
  • قطر داخلی بلبرینگ 65 میلی متر: 2213-K-2RS-TVH-C3
 • بلبرینگ خود تنظیم با کونیک و چاکنت با کاسه نمد لاستیکی
  • قطر داخلی بلبرینگ 20 میلی متر: 2205-K-2RS-TVH-C3 + H305
  • قطر داخلی بلبرینگ 25 میلی متر: 2206-K-2RS-TVH-C3 + H306
  • قطر داخلی بلبرینگ 30 میلی متر: 2207-K-2RS-TVH-C3 + H307
  • قطر داخلی بلبرینگ 35 میلی متر: 2208-K-2RS-TVH-C3 + H308
  • قطر داخلی بلبرینگ 40 میلی متر: 2209-K-2RS-TVH-C3 + H309
  • قطر داخلی بلبرینگ 45 میلی متر: 2210-K-2RS-TVH-C3 + H310
  • قطر داخلی بلبرینگ 50 میلی متر: 2211-K-2RS-TVH-C3 + H311
  • قطر داخلی بلبرینگ 55 میلی متر: 2212-K-2RS-TVH-C3 + H312
  • قطر داخلی بلبرینگ 60 میلی متر: 2213-K-2RS-TVH-C3 + H313

شماره فنی بلبرینگ خود تنظیم سری 23

 • بلبرینگ خود تنظیم بدون کاسه نمد
  • قطر داخلی بلبرینگ 15 میلی متر: 2302-TVH
  • قطر داخلی بلبرینگ 17 میلی متر: 2303-TVH
  • قطر داخلی بلبرینگ 20 میلی متر: 2304-TVH
  • قطر داخلی بلبرینگ 25 میلی متر: 2305-TVH
  • قطر داخلی بلبرینگ 30 میلی متر: 2306-TVH
  • قطر داخلی بلبرینگ 35 میلی متر: 2307-TVH
  • قطر داخلی بلبرینگ 40 میلی متر: 2308-TVH
  • قطر داخلی بلبرینگ 45 میلی متر: 2309-TVH
  • قطر داخلی بلبرینگ 50 میلی متر: 2310-TVH
  • قطر داخلی بلبرینگ 55 میلی متر: 2311-TVH
  • قطر داخلی بلبرینگ 60 میلی متر: 2312-TVH
  • قطر داخلی بلبرینگ 65 میلی متر: 2313-TVH
  • قطر داخلی بلبرینگ 70 میلی متر: 2314-M
  • قطر داخلی بلبرینگ 75 میلی متر: 2315-TVH
  • قطر داخلی بلبرینگ 80 میلی متر: 2316-TVH
  • قطر داخلی بلبرینگ 85 میلی متر: 2317-M
  • قطر داخلی بلبرینگ 90 میلی متر: 2318-TVH
  • قطر داخلی بلبرینگ 95 میلی متر: 2319-M
  • قطر داخلی بلبرینگ 100 میلی متر: 2320-M
  • قطر داخلی بلبرینگ 110 میلی متر: 2322-M
 • بلبرینگ خود تنظیم باکاسه نمد لاستیکی
  • قطر داخلی بلبرینگ 15 میلی متر: 2302-TVH
  • قطر داخلی بلبرینگ 17 میلی متر: 2303-TVH
  • قطر داخلی بلبرینگ 20 میلی متر: 2304-TVH
  • قطر داخلی بلبرینگ 25 میلی متر: 2305-TVH
  • قطر داخلی بلبرینگ 30 میلی متر: 2306-TVH
  • قطر داخلی بلبرینگ 35 میلی متر: 2307-TVH
  • قطر داخلی بلبرینگ 40 میلی متر: 2308-TVH
  • قطر داخلی بلبرینگ 45 میلی متر: 2309-TVH
  • قطر داخلی بلبرینگ 50 میلی متر: 2310-TVH
  • قطر داخلی بلبرینگ 55 میلی متر: 2311-TVH
 • بلبرینگ خود تنظیم با کونیک
  • قطر داخلی بلبرینگ 25 میلی متر: 2305-K-TVH-C3
  • قطر داخلی بلبرینگ 30 میلی متر: 2306-K-TVH-C3
  • قطر داخلی بلبرینگ 35 میلی متر: 2307-K-TVH-C3
  • قطر داخلی بلبرینگ 40 میلی متر: 2308-K-TVH-C3
  • قطر داخلی بلبرینگ 45 میلی متر: 2309-K-TVH-C3
  • قطر داخلی بلبرینگ 55 میلی متر: 2311-K-TVH-C3
  • قطر داخلی بلبرینگ 60 میلی متر: 2312-K-TVH-C3
  • قطر داخلی بلبرینگ 65 میلی متر: 2313-K-TVH-C3
  • قطر داخلی بلبرینگ 75 میلی متر: 2315-K-M-C3
  • قطر داخلی بلبرینگ 80 میلی متر: 2316-K-M-C3
  • قطر داخلی بلبرینگ 85 میلی متر: 2317-K-M-C3
  • قطر داخلی بلبرینگ 90 میلی متر: 2318-K-M-C3
  • قطر داخلی بلبرینگ 95 میلی متر: 2319-K-M-C3
  • قطر داخلی بلبرینگ 100 میلی متر: 2320-K-M-C3
  • قطر داخلی بلبرینگ 110 میلی متر: 2322-K-M-C3
 • بلبرینگ خود تنظیم با کونیک و چاکنت
  • قطر داخلی بلبرینگ 20 میلی متر: 2305-K-TVH-C3 + H2305
  • قطر داخلی بلبرینگ 25 میلی متر: 2306-K-TVH-C3 + H2306
  • قطر داخلی بلبرینگ 30 میلی متر: 2307-K-TVH-C3 + H2307
  • قطر داخلی بلبرینگ 35 میلی متر: 2308-K-TVH-C3 + H2308
  • قطر داخلی بلبرینگ 40 میلی متر: 2309-K-TVH-C3 + H2309
  • قطر داخلی بلبرینگ 50 میلی متر: 2311-K-TVH-C3 + H2311
  • قطر داخلی بلبرینگ 55 میلی متر: 2312-K-TVH-C3 + H2312
  • قطر داخلی بلبرینگ 60 میلی متر: 2313-K-TVH-C3 + H2313
  • قطر داخلی بلبرینگ 65 میلی متر: 2315-K-M-C3 + H2315
  • قطر داخلی بلبرینگ 70 میلی متر: 2316-K-M-C3 + H2316
  • قطر داخلی بلبرینگ 75 میلی متر: 2317-K-M-C3 + H2317
  • قطر داخلی بلبرینگ 80 میلی متر: 2318-K-M-C3 + H2318
  • قطر داخلی بلبرینگ 85 میلی متر: 2319-K-M-C3 + H2319
  • قطر داخلی بلبرینگ 90 میلی متر: 2320-K-M-C3 + H2320
  • قطر داخلی بلبرینگ 100 میلی متر: 2322-K-M-C3 + H2322

لیست قیمت بلبرینگ خود تنظیم FAG

با عرض پوزش کلیه قیمت ها در حال بروز رسانی می باشد، لطفا جهت استعلام قیمت خرید با واحد فروش تماس حاصل نمایید.

قیمت بلبرینگ خود تنظیم اف آ گ
ردیف شرح قیمت به تومان
1 قیمت بلبرینگ خود تنظیم FAG 11204-TVH تماس بگیرید
2 قیمت بلبرینگ خود تنظیم FAG 126-TVH تماس بگیرید
3 قیمت بلبرینگ خود تنظیم FAG 1204-K-TVH-C3 تماس بگیرید
4 قیمت بلبرینگ خود تنظیم FAG 1205-K-TVH-C3 تماس بگیرید
5 قیمت بلبرینگ خود تنظیم FAG 1206-K-TVH-C3 تماس بگیرید 
6 قیمت بلبرینگ خود تنظیم FAG 1207-K-TVH-C3 تماس بگیرید 
7 قیمت بلبرینگ خود تنظیم FAG 135-TVH تماس بگیرید
8 قیمت بلبرینگ خود تنظیم FAG 1301-TVH تماس بگیرید
9 قیمت بلبرینگ خود تنظیم FAG 1305-K-TVH-C3 تماس بگیرید
10 قیمت بلبرینگ خود تنظیم FAG 1308-K-TVH-C3 تماس بگیرید 
11 قیمت بلبرینگ خود تنظیم FAG 1315-K-M-C3 تماس بگیرید
12 قیمت بلبرینگ خود تنظیم FAG 1316-M تماس بگیرید
13 قیمت بلبرینگ خود تنظیم FAG 2207-TVH تماس بگیرید
14 قیمت بلبرینگ خود تنظیم FAG 2210-TVH تماس بگیرید 
15 قیمت بلبرینگ خود تنظیم FAG 2211-2RS-TVH تماس بگیرید
16 قیمت بلبرینگ خود تنظیم FAG 2222-K-M-C3V تماس بگیرید
17 قیمت بلبرینگ خود تنظیم اف آ گ 2211-K-2RS-TVH-C3 تماس بگیرید
18 قیمت بلبرینگ خود تنظیم اف آ گ 2217-K-M-C3 + H317 تماس بگیرید 
19 قیمت بلبرینگ خود تنظیم اف آ گ 2302-TVH تماس بگیرید
20 قیمت بلبرینگ خود تنظیم اف آ گ 2311-2RS-TVH تماس بگیرید
21 قیمت بلبرینگ خود تنظیم اف آ گ 2320-M تماس بگیرید
22 قیمت بلبرینگ خود تنظیم اف آ گ 2322-M تماس بگیرید 

دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید
بازدیدکننده محترم، به استحضار حضرتعالی می رساند که متاسفانه به دلیل سوء استفاده های صورت گرفته توسط برخی از بازدیدکننده ها از این بخش، پس از ثبت درخواست مشاوره، همکاران ما در اسرع وقت با شما تماس گرفته و کلیه درخواست ها و سوالات شما عزیزان را بصورت تلفنی پاسخ خواهند داد و امکان درج پاسخ مکتوب در این قسمت وجود ندارد، پیشاپیش از صبر و همکاری شما متشکر هستیم.
امتیاز:

دیدگاه کاربران
بابک
 ارسال شده در : پنجشنبه 29 مهر 1400

سلام، من یه مشاوره در مورد بلبرینگ خود تنظیم ۲۳۱۱ می خواستم. ببینم این بلبرینگ رو می تونم برای پمپ های عمودی استفاده کنم جای رولبرینگ ۲۳۱۱؟

مدیر سایت
 ارسال شده در : دوشنبه 03 آبان 1400

سلام، ابعاد و وزن حدودی این دو بیرینگ مشابه است اما در میزان تحمل بار دینامیکی و استاتیکی، تعداد دورهای مجاز و سایر موارد با یکدیگر تفاوت دارند. لطفا دیتاشیت پمپ را بررسی فرمایید و مطابق با پیشنهاد سازنده پمپ بلبرینگ مورد نظر را انتخاب نمایید.