نحوه انتخاب پمپ آب - راهنمای انتخاب پمپ صحیح

  229
 78617
امتیاز کاربران 4/0 از 5

نحوه انتخاب پمپ

معیار عمومی انتخاب پمپ ها به آن دسته از عواملی اطلاق می گردد که:

پیشنهاد دهنده را قادر سازد تا بر مبنا و با استناد آن عوامل، پمپ مورد نظر را بصورت های صحیح و با، برخورداری از بالاترین کارایی و طولانی ترین مدت بهره برداری انتخاب و معرفی نماید.

پمپ ها مدل ها و برند های مختلفی دارند. آنچه از پمپ ها انتظار می رود سیال را از نقطه ای به نقطه دیگر انتقال دهد در این رابطه مابین فشار و دبی پمپ  رابطه معکوس وجود دارد. بدین مفهوم که ؛ پمپ هایی که دبی زیادی را انتقال می دهند فشار کمتری تولید می کنند و برعکس آن نیز صادق است، یعنی پمپ هایی که فشار زیادی تولید می کنند دبی کمتری تو لید می کنند. برای انتخاب یک پمپ اولین موضوع مقدار دبی و میزان فشار لازم است.

از مهمترین مشخصه های عمومی گزینش پمپ ها، باید به موارد ذیل اشاره داشت:

 • نوع، ماهیت و مشخصات شیمیایی مایع قابل انتقال نظیر آب آشامیدنی، آب کشاورزی، فاضلاب شهری، فاضلاب صنعتی، مواد شیمیایی، مواد سوختنی، پساب های صنعتی (اسیدی و بازی) و غیره
 • مشخصات فیزیکی مایع قابل انتقال نظیر دمای کاری و محدود درجه حرارت، میزان گرانروی یا ویسکوزیته، میزان املاح و ذرات جامد، ظرفیت و مقدار آبدهی، هد  یا ارتفاع آبدهی

هدف از انتخاب یک پمپ شناور یا موتور پمپ شناور:

تعریف و تعیین مشخصات یک پمپ شناور است، که بتواند مقدار حجم مشخصی از آب را از یک عمق مشخصی که منبع مکش نامیده می شود به یک ارتفاع مشخصی که منبع رانش نامیده می شود انتقال دهد.

نحوه انتخاب پمپ شناور

 منبع مکش:

آب دریاها، آب چاه ها، آب مخازن طبیعی و یا مصنوعی زیر زمینی، آب رودخانه ها می تواند باشند.

منبع رانش:

منبع رانش می تواند آبیاری یک مزرعه، زمین کشاورزی، پرکردن یک استخر، تامین آب پمپ خانه شهرک و یا یک مجتمع ساختمانی و یا تامین آب مخازن تصفیه خانه یک شبکه آبرسانی شهری باشد.

مقدار آب دهی (Capacity)

مقدار حجم آبی که توسط یک پمپ در واحد زمان انتقال داده می شود گفته می شود و مقدار واحد آن معمولا l/s، l/min، m3.min می باشد.

هد (Head):

اندازه بلندی آب مورد انتقال از سطح منبع رانش تا سطح منبع مکش ارتفاع یا هد گفته می شود. و در پروژه های آبیاری صنعتی، شهری و کشاورزی هد را بصورت متر بیان می شود.

انتخاب نوع پمپ از روی منحنی پمپ ها:

انتخاب نوع صحیح پمپ از روی منحنی پمپ ها که از طریق سازنده پمپ در کاتالوگ منتشره آن سازنده آورده می شود صورت می پذیرد.

در منحنی مشخصه کارکردی پمپ ها  شاخص عمودی در منحنی های کارکردی پمپ های آب به ارتفاع آبدهی یا هد (Head) پمپ خوانده می شود که در پمپ های صنعتی و کشاورزی به متر (m) خوانده می شود.

شاخص محور افقی در منحنی های مربوط به پمپ های آب به ظرفیت آبدهی پمپ اختصاص داده می شود. که ظرفیت آبدهی بصورت های متر مکعب در ساعت، لیتر در ثانیه یا دقیقه است.

نحوه انتخاب پمپ

چند نکته برای محاسبه مقدار آبدهی در پمپ ها

ممکن است، درخواست کننده و یا خریدار پمپ، مقدار آبدهی پمپ مورد تقاضا را در قالب ( لیتر در دقیقه ) و یا ( متر مکعب درساعت ) سفارش دهد.

1- هرگاه سفارش دهنده و یا خریدار مقدار آبدهی پمپ را برحسب لیتر در دقیقه سفارش داد به صورت زیر محاسبه می گردد:

مقدار آبدهی پمپ برحسب لیتر در دقیقه

2- هرگاه مقدار آبدهی پمپ  مورد درخواست بر حسب متر مکعب در ساعت باشد به صورت زیر محاسبه می گردد:

مقدار آبدهی پمپ برحسب متر مکعب در ساعت

3- هرگاه مقدار آبدهی پمپ بصورت لیتر در ثانیه اعلام گردید در چنین مواردی به صورت زیر عمل می کنیم:

مقدار آبدهی پمپ برحسب لیتر در ثانیه

4- برای تبدیل متر مکعب در ساعت به لیتر در ثانیه از رابطه زیر استفاده می گردد:

تبدیل متر مکعب در ساعت به لیتر در ثانیه 

هرکدام از پمپ ها دارای منحنی آبدهی – هد منحصر به فرد خود است که به منحنی (Q-H) شناخته می شود.

بررسی هر کدام از پمپ ها از سوی شرکت سازنده نشان می دهد که این منحنی هر کدام پمپ ها با منحنی های پمپ کوچکتر و بزرگتر از خود تداخل دارند.

در مورد پمپ های شناور ابتدا با ید به موارد زیر اشاره شود:

 1. انتخاب پمپ شناور مناسب
 2. انتخاب الکترو موتور مناسب
 3. انتخاب کابل برق مناسب

روش انتخاب پمپ شناور مورد نیاز به همراه نمونه ای از پمپ:

 1. با استفاده از منحنی های همپوشانی پمپ های شناور
 2. مقدار آبدهی 180 متر مکعب در ساعت را از محور آبده انتخاب و خط عمودی دیاگرام انتخاب می کنیم.
 3. ارتفاع آبدهی  55  متر را از محور ارتفاع (Head) انتخاب و خط افقی را ترسیم می کنیم
 4. تقاطع دو خط افقی و عمودی نشانگر پمپ مناسب برای خواسته تعریف شده یعنی پمپ مورد نظر مشخص می گردد.

روش های انتخاب پمپ آب

افت سوپاپ

حاصل جمع افت اصطکاک هایی که از منشا باز و بسته شدن سوپاپ ها و نیز مقاومت های اصطکاکی داخل پمپ ها ایجاد می شود با عنوان « افت سوپاپ» آورده می شوند.
نیروی معادل برای غلبه بر افت سوپاپ، در قالب (ارتفاع آب) در داخل سیستم آورده می شود. برای استخراج نیروی معادل افت سوپاپ، در قالب (ارتفاع آب) به منحنی مربوطه که از سوی شرکت سازنده پمپ منتشر می گردد مراجعه می شود:

نحوه انتخاب پمپ آب

همانند منحنی های قبلی پمپ های آب، در این منحنی هم شاخص محور افقی به ظرفیت آبدهی پمپ اختصاص دارد.

با توجه به اینکه حجم آبدهی پمپ مورد بحث ۱۸۰ مترمکعب است، مقدار آنرا در محور افقی انتخاب و خطی را استخراج می کنیم تا منحنی را قطع نماید.

از نقطه تقاطع خط استخراجی با منحنی، خطی را بصورت افقی ترسیم می کنیم تا محور عمودی منحنی را قطع کند.

میزان افت سوپاپ برای ارتفاع آبدهی ۱۸۰ مترمکعب، مقدار یک و نیم متر استخراج می شود. همین مقدار را به ارتفاع آبدهی اضافه می کنیم.

55+1.5=56.5 M

تعیین تعداد طبقات

بر مبنای داده های شرکت سازنده مشخصات هیدرولیکی پمپ شناور بصورت ذیل می باشد.

راهنمای انتخاب پمپ آب 

مقدار آبدهی ۱۸۰ متر مکعب در ساعت را از محور آبدهی انتخاب و خط قائم را رسم می کنیم.

تقاطع خط قائم با تراش پروانه استاندارد ∅ ۱۷۸ /۱۷۰ mm مشخص می کنیم.

خط افقی را ترسیم تا محور عمودی را قطع کند.

مقدار بدست آمده (۳۲ متر) ارتفاع پمپاژ پمپ یک طبقه در آبدهی ۱۸۰ متر مکعب در ساعت می باشد.

در محاسبات قبل گفته شد که با احتساب میزان افت سوپاپ برای ارتفاع ۵۵ متر برای آبدهی ۱۸۰ مترمکعب لازم است که مقدار ارتفاع را باندازه یک و نیم متر اضافه تر در نظر بگیریم.

55+1.5=56.5M

حال همین مقدار را به میزان ارتفاع پمپاژ پمپ یک طبقه یعنی ۳۲ که اخیرا بدست آوردیم تقسیم می کنیم.

56.5/ 32 = 1.7 ≈ 2

مقدار حاصل تعداد طبقات را از نظر ریاضی به اندازه ۱٫۷ بدست می دهد؛

با توجه به اینکه در عمل چنین تعداد طبقه نمی تواند وجود داشته باشد این مقدار را بصورت تقریب اضافی یعنی ۲ طبقه در نظر می گیریم.

بنابراین تعداد طبقات پمپ مورد نظر، دو طبقه خواهد بود که بصورت مطمئن نیاز اعلام شده را پاسخگو می باشد.

با تقسیم عدد ۵۶٫۵

به تعداد طبقات یعنی عدد ۲

به حدود ۲۸ دست می یابیم.

56.5/2 ≈28

که در محاسبات بعدی آن را به مثابه ارتفاع پمپاژ پمپ یک طبقه ملاحظه قرار خواهیم داد.

مجددا به مشخصات هیدرولیکی پمپ شناور مورد نظرمراجعه می کنیم.

انتخاب پمپ آب مناسب

عمده موارد استفاده از پمپ ها عبارتند از:

انتقال آب به تصفیه خانه ها برای مصارف شهری و صنعتی، استخراج آب برای آبیاری باغات و مزارع کشاورزی، انتقال آب سرد در تاسیسات گرمایش و سرمایش و غیره.

نخستین گام در گزینش صحیح یک پمپ گریز از مرکز، ضرورتا با مشخص کردن شرایط کارکردن مورد انتظار آغاز می گردد.

شرایط کارکردی مورد انتظار از پمپ می تواند در قالب:

 1. کارکرد آبدهی بصورت های مداوم و مستمر
 2. کارکرد آبدهی در فواصل زمانی مقطعی

میزان آبدهی و خروجی پمپ گریر از مرکز

 1. میزان اندازه و قطر پروانه
 2. تعداد پره های پروانه
 3. تعداد دور چرخشی پروانه
 4. قطر دهانه ورودی و خروجی

پمپ های گریز از مرکز را می توان با موتورهای الکتریکی 1450 دور در دقیقه یا 3000 دور در دقیقه بصورت کوپل شده استفاده نمود.

برای کاهش استهلاک در پمپ ها در دورهای بالا:

 1. برای استفاده از مداوم و مستمر از موتورهای 1450درور در دقیقه استفاده گردد.
 2. برای کارکرد در فواصل مقطعی از الکتروموتورهای 3000 دور در دقیقه استفاده گردد.

پمپ خانگی

آسان ترین راه برای انتخاب یک پمپ آب خانگی با مراجعه جداول و منحنی های مشخصه در کاتالوگ پمپ ها با توجه به داشتن ارتفاع و میزان آبدهی مورد نیاز می باشد. این منحنی ها کلیه ی مشخصات پمپ آب اعم از ارتفاع (هد)، توان و راندمان را در سرعت دوران مورد نظر به ازای آبدهی های (دبی) مختلف نمایش می دهند تا از استفاده ی عملی از آن راحت تر گردد.

منحنی آبدهی پمپ آب

از پمپ های خانگی برای افزایش فشار آب آپارتمان، ویلا و ساختمانهای مسکونی استفاده می شود.

انواع پمپ های مورد استفاده خانگی

 1. پمپ با مخازن انبساط
 2. پمپ با کلید اتوماتیک
 3. بوستر پمپ

عوامل موثر در انتخاب پمپ های خانگی

 1. تعداد شیرها
 2. متراژ واحد ها  و طول مسیر لوله کشی
 3. تعداد طبقات
 4. میزان مصرف آب
 5. محل قرار گیری پمپ در ساختمان
 6. سایز لوله ها

محاسبه بازدهی پمپ آب دبی Q پمپ آب خانگی برای منزل و ویلا

برای محاسبه و بدست آوردن بازدهی یا دبی مورد نظر برای هر واحد مسکونی به دو روش می توان اقدام کرد:

1- در این روش  به ازای هر واحد مسکونی میزان مصرفی را در حدود 400 لیتر در ساعت در نظر می گیریم.

30 + 3* ( مسکونی و غیر مسکونی ) تعداد طبقات = فشار پمپ آب (ارتفاع ستون آب بر حسب متر)

400* تعداد واحد مسکونی = بازدهی پمپ آب (لیتر در دقیقه)

1000÷ بازدهی پمپ آب = تبدیل لیتر بر دقیقه به متر مکعب بر ساعت

انواع پمپ آب خانگی

 1. نیم اسب: برای مصرف در ساختمان های یک طبقه با حداکثر متراژ 150 متر مربع
 2. یک اسب: پمپ آب خانگی یک اسب بشقابی برای مصرف در ساختمان های سه طبقه و شش واحد با حداکثر متراژ 75 متر مربع نصب می گردد. پمپ آب خانگی یک اسب جتی برای مصارف در ساختمان های چهار طبقه و با هشت واحد و متراژ حداکثر 68 متر قابل استفاده می باشد.
 3. یک اسب دو پروانه: پمپ آب خانگی یک اسب دو پروانه برای مصارف در ساختمان های چهار طبقه و با هشت واحد با حداکثر 75 متر مربع قابل استفاده است.
 4. یک و نیم اسب: پمپ آب خانگی یک و نیم اسب دو پروانه برای مصارف در ساختمان های پنج طبقه 10 واحد با حداکثر متراژ 100 متر مربع قابل استفاده است.
 5. دو اسب: پمپ آب خانگی دو اسب برای مصارف در ساختمان های پنج طبقه و با چهارده واحد با حداکثر متراژ 100 متر مربع نصب و قابل استفاده است.
 6. چهار اسب دو پروانه: برای واحد های با متراژ 100 متر مربع و 20 واحد از پمپ های چهار اسب دو پروانه، سه فاز استفاده می شود.
 7. بوستر پمپ: برای مجتمع های مسکونی بیش از 20 واحد از انواع بوستر پمپ ها استفاده می گردد این بوستر پمپ ها بسته به میزان مصرف آب در انواع بوستر پمپ های دو و یا چند پمپه قرار می گیرد.

اشتراک :
دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید
بازدیدکننده محترم، به استحضار حضرتعالی می رساند که متاسفانه به دلیل سوء استفاده های صورت گرفته توسط برخی از بازدیدکننده ها از این بخش، پس از ثبت درخواست مشاوره، همکاران ما در اسرع وقت با شما تماس گرفته و کلیه درخواست ها و سوالات شما عزیزان را بصورت تلفنی پاسخ خواهند داد و امکان درج پاسخ مکتوب در این قسمت وجود ندارد، پیشاپیش از صبر و همکاری شما متشکر هستیم.
امتیاز:

دیدگاه کاربران
آرش محمدی
 ارسال شده در : چهارشنبه 31 شهریور 1400

سلام، یه پمپ طبقاتی افقی دارم که با موتور دیزل ۲۲ اسب کار می کنه. روی دهانه مکش لوله ۳ اینچ به طول ۸ متر نصب کردم. آب رو از چاه بالا نمیاره. به نظرتون طول لوله مکش زیاده؟ چاه ۷ متر عمق داره.

مدیر سایت
 ارسال شده در : پنجشنبه 01 مهر 1400

سلام جناب محمدی عزیز، پمپی که استفاده کردید برای مکش از عمق مناسب نمی باشد و نمی تواند عملیات مکش را انجام دهد. پیشنهاد ما استفاده از یک پمپ خودمکش می باشد.

حمید جوان
 ارسال شده در : دوشنبه 29 شهریور 1400

سلام، می خوام از مخزن آب در زیر زمین با عمق 4 متر، به مقدار یک لوله 2 یا حتی کمتر، آب بکشم بالا. از چه پمپ برقی که ارزان هم باشه می تونم استفاده کنم؟

مدیر سایت
 ارسال شده در : دوشنبه 29 شهریور 1400

سلام، شما می توانید از پمپ جتی ابارا یا پنتاکس که قابلیت مکش تا 8 متر و خروجی و ورودی 1 اینچ دارند، استفاده نمایید.

علی میرسلیمانی
 ارسال شده در : یکشنبه 28 شهریور 1400

سلام، وقت بخیر. از استخری با ابعاد ۹*۱۵*۵۰ متر تا زمین کشاورزی حدود ۱۵۰۰ متر با شیب ۴ درصد فاصله است. جهت آبیاری قطره ای ۸ هکتار زمین از چه پمپی باید استفاده کنم؟

مدیر سایت
 ارسال شده در : یکشنبه 28 شهریور 1400

سلام، برای انتقال آب در چنین شرایطی، می بایست از پمپ وکائل (WKL) و همچنین برق سه فاز استفاده نمایید.

داود سازش
 ارسال شده در : پنجشنبه 25 شهریور 1400

سلام، ممنون از مطالب و راهنمایی شما. من می خواستم یه پمپ آب خانگی تهیه کنم. نیاز به مشاوره داشتم. اگه بتونید تماس داشته باشید، ممنون می شم کمکم کنید.

مدیر سایت
 ارسال شده در : پنجشنبه 25 شهریور 1400

سلام جناب سازش عزیز، همکاران واحد مشاوره فنی با شما تماس خواهند گرفت.

غ فاطمی
 ارسال شده در : شنبه 20 شهریور 1400

سلام، طول مسیر چاه آب کشاورزی تا استخر باغ زیاده. با توجه به اختلاف ارتفاع و پس زدن آب، آیا می شه در خروجی یه عدد پمپ برای جبران دبی آب قرار داد؟ لطفا راهنمایی نمایید.

مدیر سایت
 ارسال شده در : یکشنبه 21 شهریور 1400

سلام، لطفا بفرمایید منظورتان از نصب پمپ در خروجی چیست. همکاران واحد فنی برای ارائه مشاوره با شما تماس خواهند گرفت.

سعدی احسنی
 ارسال شده در : شنبه 20 شهریور 1400

سلام، خسته نباشید. زمینی به مساحت 3 هکتار (یونجه) رو زهکشی کرده و آبیاری بارانی اجرا گردیده است. در حال حاضر از موتور دیزل استفاده می کنیم. می خواهم از این به بعد از برق استفاده کنیم. آیا برق تک فاز جوابگو هست یا نه؟ چه پمپی برای این کار مفید است؟ خط اصلی ۳۰۰ متر، لوله 3 اینچ و ۱۲۰۰متر لوله ۲ اینچ (انشعاب) و ابعاد استخر ۳۵*۱۱*۱.۶ متر می باشد. با تشکر.

مدیر سایت
 ارسال شده در : یکشنبه 21 شهریور 1400

سلام جناب احسنی عزیز، برق تک فاز پاسخگوی چنین مسافتی نمی باشد. فشار و دبی پمپ های تک فاز مناسب شرایط شما نیست. شما می بایست از برق سه فاز استفاده نمایید.

علی اکبر هوتی
 ارسال شده در : دوشنبه 15 شهریور 1400

با سلام، باغی دارم با مساحت تقریبا 1 هکتار که از رودخانه با فاصله ۶۰۰ متری آبیاری می شود. می خواهم 1 اینچ آب برداشت نماییم. چه پمپ بشقابی را پیشنهاد می نمایید؟

مدیر سایت
 ارسال شده در : ﺳﻪشنبه 16 شهریور 1400

سلام، برای مساحت 1 هکتار با فاصله 600 متر، پمپ 1 اینچ پاسخگو نمی باشد. برای معرفی پمپ مناسب نیاز به اطلاعات دقیق تری می باشد. همکاران واحد مشاوره فنی با شما تماس خواهند گرفت.

محمد باقرزاده
 ارسال شده در : دوشنبه 15 شهریور 1400

با سلام و عرض خسته نباشید. بنده یه باغ حدودا ۴000 متری دارم که تعداد ۲۰۰ تا درخت دارد و دارای حوض آبی به ابعاد ۱۵×۷×۱.۸ هست. می خوام سیستم آبیاری رو قطره ای کنم. چه نوع پمپی رو صلاح می دونین خریداری کنم؟ با احترام.

مدیر سایت
 ارسال شده در : دوشنبه 15 شهریور 1400

سلام جناب باقرزاده عزیز، لطفا میزان آبدهی و فشار کاری را بفرمایید تا پمپ مناسب خدمت شما معرفی شود.

محمد علیزاده
 ارسال شده در : یکشنبه 14 شهریور 1400

سلام، برای چاه ۲۲ متر ۸ اینچ برای سر ریزی، چه شناوری با چقدر قدرت موتور و پمپ و همچنین چه ژنراتوری نیازمندیم؟ لطفا راهنمایی کنید. بهترین مارک موجود در بازار رو بگین اگه امکان داره.

مدیر سایت
 ارسال شده در : دوشنبه 15 شهریور 1400

سلام، یک الکتروموتور 37 کیلووات می تواند 22 متر آب را انتقال بدهید. یک ژنراتور 80 کیلووات مناسب خواهد بود. همکاران واحد مشاوره فنی با شما تماس خواهند گرفت.

فرزام
 ارسال شده در : یکشنبه 14 شهریور 1400

سلام، آب نما فلت با 30 عدد فواره 2 اینچ قارچی دارم. چه پمپ باید خریداری کنم؟

مدیر سایت
 ارسال شده در : یکشنبه 14 شهریور 1400

سلام، طراحی آب نما به کاربر بستگی دارد. چنانچه میزان هد و دبی مد نظر خود را بفرمایید، می توانیم پمپ مناسب را به حضرتعالی پیشنهاد بدهیم. لطفا در صورت امکان دلیل دادن کمترین امتیاز ممکن به محتوای این صفحه را نیز بفرمایید تا در صورت وجود هرگونه مشکل و یا ایراد، اصلاح گردد.

سعدی رحمان پور
 ارسال شده در : یکشنبه 07 شهریور 1400

با سلام و خسته نباشید خدمت تمامی همکاران. بنده دو تا کف کش می خواستم، یکی دبی 2 لیتر بر ثانیه و ارتفاع 40 متر و یکی هم با دبی خروجی 6 لیتر بر ثانیه و ارتفاع 50 متر. به نظر شما چی مناسب هست؟ با تشکر.

مدیر سایت
 ارسال شده در : یکشنبه 07 شهریور 1400

سلام جناب رحمان پور عزیز، با توجه به شرایط مذکور، می بایست حتما از برق سه فاز استفاده نمایید. به شما پمپ بهار 3 یا 4 اینچ پیشنهاد می گردد.

مصطفی برزکار
 ارسال شده در : جمعه 05 شهریور 1400

با سلام، ما در روستایی در جنوب استان فارس با جمعیت 1400 نفر زندگی می کنیم. اقلیم گرم و خشک بدون آب هستیم. از روستای پایین دست ما به فاصله 9 کیلومتر از یک ایستگاه پمپاژ می شه. برای روستای ما و اختلاف ارتفاع تا منبع اصلی در روستا 100 متر هست. همیشه اوقات گرفتار خرابی پمپ هستیم و توی اون گرما 50 درجه آب نداریم. خواهشا یک راهنمایی بفرمایید به خاطر رضای خدا که توی این فاصله و اختلاف ارتفاع چه پمپی و چه مدل طراحی بشه که این آب به روستا برسه. با تشکر.

مدیر سایت
 ارسال شده در : شنبه 06 شهریور 1400

سلام، برای پاسخ به سوال حضرتعالی، نیاز به بازدید حضوری از منطقه و انجام محاسبات دقیق است. این کار با یک پمپ قابل انجام نیست. همکاران واحد مشاوره فنی با شما تماس خواهند گرفت.

پیرهادی
 ارسال شده در : جمعه 29 مرداد 1400

سلام و خسته نباشید. یک باغ دارم به مساحت ۱ هکتار که تعداد ۳۵۰ درخت سیب، گردو و هلو دارد و یک استخر به طول ۲۰، عرض ۲۰ و عمق ۷ متر. آب با موتور پمپ روبین ۳ اینج مکش می شود. اول حدود ۱۵۰ متر لوله ۹۰ با شیب ۱۰ الی ۱۵ درصد هست، بعد تبدیل به ۷۵ می شود. البته وسط این دو تا، لوله لوله ۶۳ با کمربند از لوله ۹۰ گرفته شده. آبیاری درختان قطره ای می باشد و پای هر درخت دو تا قطره چکان هست. ضمنا درختان ۲۰ ساله می باشند و دسترسی به برق نداریم. اول اینکه پمپ یا موتور آبی که بتواند تمام درختان را به صورت یکسان آب بدهد وجود دارد؟ آب باید چند ساعت با آن پمپ روی درختان باشد تا جوابگوی آب درخت شود؟

مدیر سایت
 ارسال شده در : شنبه 30 مرداد 1400

سلام، موتور پمپ مذکور قدرت تغذیه چنین خطی را ندارد. پیشنهاد ما یک موتور 3 یا 4 سیلندر و یک پمپ پمپیران می باشد.

مدیر سایت
 ارسال شده در : شنبه 30 مرداد 1400

سلام، موتور پمپ مذکور قدرت تغذیه چنین خطی را ندارد. پیشنهاد ما یک موتور 3 یا 4 سیلندر و یک پمپ پمپیران می باشد.

سهراب خسروی
 ارسال شده در : چهارشنبه 20 مرداد 1400

سلام، برای انتقال آب 1 اینچ از مسافت 400 متر و ارتفاع 50 متری چه نو شناوری لازم دارم و حدودا چقد باید هزینه کرد؟ چند لیتر آب در دقیقه انتقال می ده؟

مدیر سایت
 ارسال شده در : چهارشنبه 20 مرداد 1400

سلام، اگر امکان تامین برق را داشته باشید، می توان تا 80 متر مکعب آب استخراج کرد. پمپ های پمپیران برای این کار مناسب می باشند.

سجاد
 ارسال شده در : چهارشنبه 20 مرداد 1400

سلام، من موتور 4 اینچ مارگو دارم که با تبدیل لوله 3 اینچ وصل کرده بودم بهش تا چند روز پیش آب می داد ولی با پایین رفتن آب دیگه زورش نرسید. اگه بخواهیم لوله 2 اینچ بهش وصل کنیم از عمق ۷ الی ۱۰ متر می تونه آب برداره؟ خیلی ممنون می شم اگر فوری جواب بدید. مقدار زمین 3000 متر لوبیا کاشتم. برق ندارم و امکانات دیگه هم ندارم.

مدیر سایت
 ارسال شده در : چهارشنبه 20 مرداد 1400

سلام، با توجه به پایین رفتن عمق چاه و اینکه پمپ های فوق توانایی کشیدن آب حداکثر از عمق 8 متری را دارند، سایز خروجی تفاوتی ایجاد نخواهد کرد. در کل امکان انجام این کار وجود ندارد و حتما می بایست برق تامین شود.

محمد
 ارسال شده در : چهارشنبه 13 مرداد 1400

سلام، برای زمین با مساحت 2 هکتار، مبداء آب استخر و فاصله با زمین 5 متر، یک پمپ معرفی کنید که کل این مساحت رو تحت پوشش بارانی قرار بده و برای 60 تا آبپاش جوابگو باشه. قیمت هم می گید؟ با تشکر

مدیر سایت
 ارسال شده در : شنبه 16 مرداد 1400

سلام، وقت بخیر، همکاران واحد مشاوره فنی با شما تماس خواهند گرفت.

رضا رسولی اقچای
 ارسال شده در : ﺳﻪشنبه 12 مرداد 1400

سلام و عرض خسته نباشید. از رودخانه (چاه به عمق ٤ متر) به فاصله ٢٨٠ متر تا استخر ذخیره آب با شیب حدود ١٥ تا ٢٠ درجه با لوله ٤ اینچ لطفا بفرمایید. چه نوع پمپ و یا شناور با چه قدرتی لازمه؟ آیا امكانش هست از همان تجهیزات بعد از استخر جهت آبیاری قطره ای زمین حدود ٣ هكتار هستش استفاده كرد؟ در ضمن كنار رودخانه برق نداریم. ممنون می شم راهنمایی بفرمایید.

مدیر سایت
 ارسال شده در : چهارشنبه 13 مرداد 1400

سلام، چنانچه به برق دسترسی ندارید، می بایست از یک موتور برق دیزل به همراه پمپ باید استفاده نمایید. همکاران واحد مشاوره فنی با شما تماس خواهند گرفت.

کشتی آرا
 ارسال شده در : ﺳﻪشنبه 05 مرداد 1400

با سلام و احترام. چاهی داریم به عمق ۳ متر، می خواهیم از انتهای این چاه مکش کنیم. دبی ۴ اینچ آب یک کیلومتر طول مسیر لوله ۴ اینچ هست و در طول مسیر هم حدود ۳۰ متر افزایش ارتفاع می گیریم. درضمن از کف کش و شناور نمی خواهیم استفاده کنیم. حداکثر عمقی که می توانیم موتور پمپ رو نصب کنیم ۲ تا ۳ متر زیر زمین هست، یعنی تقریبا هم یه مقدار بالاتر از کف چاه یا در بهترین حالت هم سطح کف چاه. چه پمپ و موتوری را پیشنهاد می دهید؟

مدیر سایت
 ارسال شده در : ﺳﻪشنبه 05 مرداد 1400

سلام، با توجه به شرایط فوق و طول مسیر می بایست حتما از موتور پمپ استفاده شود. در ارتباط با مکش مشکلی وجود ندارد اما مشکل اصلی طول مسیر می باشد که نیازمند یک موتور پمپ گازوئیلی یا بنزینی حداقل 10 اسب می باشد که با یک موتور کوپل شود تا پاسخگوی این طول مسیر باشد. زیرا موتورهایی که به صورت اتوماتیک کوپل شده اند، پاسخگوی این طول مسیر نیستند.

جمشید
 ارسال شده در : یکشنبه 03 مرداد 1400

سلام، باغی بە مساحت ۳ هکتار با ۲۰۰۰ درخت داریم. آب را در استخری بە حجم ۲۵۰ متر مکعب ذخیرە می کنیم. آبیاری از استخر شروع می شە و در فاصله ۲۰۰ متر تا انتهای باغ باید ۱۵۰۰ شیر آبیاری رو تغذیه کنه. برای تامین این آب چه پمپی رو روی استخر قرار بدیم که در این سطح دچار افت فشار آب نباشیم و کل شیرها به یک اندازه آب داشته باشن؟ استخر به صورت مدفون اجرا شده و هیچ فشار ثقلی رو نداریم. زمین باغ دارای شیب کم و تقریبا مسطح می باشد. لطفا پمپی رو پیشنهاد بدید که بشه روی استخر مستقر کرد و آب رو تا فاصله ۲۵۰ متری هدایت کنه. لوله کشی رو با لوله ۴ اینچ شروع کردیم و بسته به فاصله، بعد از ۷۰ متر تبدیل به ۳ اینچ و بعدا از اون تبدیل به 2 اینچ کردیم.

مدیر سایت
 ارسال شده در : یکشنبه 03 مرداد 1400

سلام، پیشنهاد ما پمپ حلزونی پمپیران یا پمپ وکائل پمپیران است. چنانچه تمایل دارید از کف کش استفاده بکنید، پیشنهاد ما کف کش بهار می باشد.

ناصر حسینی
 ارسال شده در : شنبه 02 مرداد 1400

سلام، عرض ادب. من 50 هکتار زمین دارم. حدود 10 کیلومتر طول فاصله آب با زمین است. الان زمین خالی است، هیچی کاشته نمی شه، چون آب ندارد. در طول فاصله یه ارتفاع 60 متری باید آب رد بشه و می خواهم بارانی بشه. یونجه، چغندر قند و گندم می کارم. جنابعالی چه نوع پمپ یا شناورهایی پیشنهاد دارید؟ آب از استخر کشیده می شه از عمق 4 متر.

مدیر سایت
 ارسال شده در : یکشنبه 03 مرداد 1400

سلام جناب حسینی عزیز، لطفا بفرمایید استخری که می خواهید از آن آب بکشید، در چه فاصله ای از زمین است. همچنین بفرمایید 600 متر ارتفاع با زمین مذکور چه رابطه ای دارد.

محسن
 ارسال شده در : شنبه 02 مرداد 1400

سلام.چرا جواب درستی نمی دید فقط میگید همکاران ما با شما تماس میگیرند شاید کسی میخواسته باشه جواب ها رو بخونه

مدیر سایت
 ارسال شده در : شنبه 02 مرداد 1400

سلام، دوست عزیز چون سوال فرمودید مجبور هستیم شفاف پاسخ شما را بدهیم. ما یک سازمان اقتصادی هستیم و هدف ما از تشکیل یک شرکت، کسب درآمد و در راستای آن ایجاد اشتغال برای تعدادی پرسنل می باشد. اولا که سوال برخی از دوستان مانند این است که سوال کنند ما می خواهیم خودرویی خریداری کنیم که با سرعت 100 کیلومتر حرکت کند، آیا با این اطلاعت می توان برای کسی خودرو انتخاب نمود؟ انتخاب خودرو به خیلی از عوامل دیگری مانند باری یا سواری بودن، تعداد سرنیشن ها، نوع سوخت، میزان مصرف سوخت، جاده یا مسیری که در آن قصد رانندگی دارند و چندین عامل دیگری بستگی دارد. در نهایت اصلی ترین فاکتور توان مالی خریدار می باشد، فردی توانایی خریداری ماشینی میلیاردی را دارد و شاید شخص دیگری به دنبال ماشین چند ده میلیونی باشد که هر دو آنها امکان سرعت رفتن 100 کیلومتری و حتی بیشتر را دارند. در نتیجه پاسخگویی کتبی به این دوستان غیر ممکن است و اگر به دنبال پاسخ دقیق و صحیح می گردید می بایست با شما تماس گرفته باشد. ثانیا معمولا افرادی که به دنبال پاسخ سوال خود هستن برای ایشان فرقی ندارد که پاسخ کتبی داده شود و یا تلفنی. معمولا رقبای ما که اطلاعات کافی برای پاسخگویی به مشتری را ندارند، سوالات خود را در سایت ما مطرح کرده و از این طریق کسب علم و دانش می کنند. در نتیجه شناسایی فردی که سوال می پرسد مهم است تا مشخص گردد مشتری واقعی است یا صرفا به دنبال اطلاعات است، وظیفه ما نیست که به سوالات تمام آدمهایی که به دنبال پمپ می گردند رایگان پاسخ دهیم. ثالثا اگر به دنبال خرید پمپ هستید می توانید از هر شرکتی که علاقه دارید از آنها خرید نمایید مشاوره بگیرید. در نهایت اگر به دنبال آموزش یا فراگیری یک مطلب هستید می توانید از آموزشگاه ها و یا دانشگاه برای کسب علم و دانش استفاده نمایید. اینکه انتطار داشته باشید که ما به عنوان یک سازمان اقتصادی تمام دانش و تجربه خود را به رایگان با دیگران به اشتراک بگذاریم فکر نمی کنم ایده جالبی باشد. در پایان، اگر تمایل به دریافت پاسخ خود دارید، وظیفه خود می دانیم که با شما تماس گرفته و به سوالات شما پاسخ دهیم، لذا در صورت تمایل درخواست خود را کتبا ثبت نمایید تا با شما تماس گرفته شود.

محمد
 ارسال شده در : شنبه 02 مرداد 1400

سلام، در زمین کشاورزی ام هرساله گندم و نخود کشت می شود و عرض زمین 120 متر و طول زمین 500 می باشد. لوله مادر از وسط زمین عبور خواهد کرد و لوله های اتصالی به لوله مادر 25 عدد خواهد بود و حدود 30 یا 35 آبپاش خواهد داشت. زمین تا مسافت 250 تا 300 متری دارای ارتفاع حدودا 15 متری شاید هم کمتر است و بعد این متراژ سراشیبی هست. فک نکنم چیزی از قلم افتاده باشه.

مدیر سایت
 ارسال شده در : شنبه 02 مرداد 1400

سلام، لطفا مشخص بفرمایید پمپ در چه نقطه ای قرار خواهد گرفت. برای مثال، چنانچه بخواهید از یک استخر، تانکر یا هر مبداء روسطحی دیگر آب بکشید، می بایست از پمپ سانتریفیوژ استفاده نمایید. اگر بخواهید از چاه آب برداشت نمایید، می بایست از پمپ های شناور استفاده کنید. البته در برخی از موارد، پمپ شناور را در داخل استخر نیز قرار می دهند.

ملکی
 ارسال شده در : شنبه 02 مرداد 1400

سلام و تشکر از راهنمایی جامع و کامل شما استاد بزرگوار. من ۲۰۰ متر زمین دارم. در حیاط یه چاه با عمق ۳۷ متر حفر کردیم. می خواهیم از این آب در ساختمان، حیاط و آبیاری گل و درخت حیاط استفاده کنیم. چه پمپی باید بخریم؟ قطر لوله هم فک کنم از خانگی ها قطرش بیشتر باشه. ببخشید زیاد سر در نمیارم. با تشکر.

مدیر سایت
 ارسال شده در : شنبه 02 مرداد 1400

سلام جناب ملکی عزیز، یک کف کش 2 اینچ 50 متری راد پمپ مناسب حضرتعالی می باشد.

محمد
 ارسال شده در : دوشنبه 28 تیر 1400

سلام، روستامون سد دارد. نهر آب سد درست از کنار زمین می گذرد. حدود 5 متر فاصله و بالاترین نقطه اش حدود 15 متر ارتفاع دارد.

مدیر سایت
 ارسال شده در : ﺳﻪشنبه 29 تیر 1400

سلام، لطفا اطلاعات کامل تری از جمله کاربری مورد نظرتان در اختیار ما قرار بدهید، تا پمپ مناسب را به حضرتعالی معرفی نماییم.

محمد خدابنده
 ارسال شده در : دوشنبه 28 تیر 1400

عرض سلام و احترام ممنون از اطلاعات خوبتون. برای ابیاری ۴ هکتار باغ قطره ای، باطل ردیف ها ۱۵۰ متر و لوله اصلی ۶۳، چه مدل پمپ حلزونی یا سانتریفیوژ با چه مقدار قدرت اسب و دبی پیشنهاد می فرمایید؟ مکش آب از استخر با عمق ۳ متر انجام می شود. سپاس.

مدیر سایت
 ارسال شده در : دوشنبه 28 تیر 1400

سلام، یک پمپ 200-65 پمپیران همراه با الکتروموتور 22 کیلووات موتوژن به حضرتعالی پیشنهاد می گردد.

یعقوب جهاندوست
 ارسال شده در : یکشنبه 27 تیر 1400

با سلام، ضمن تقدیر و تشکر از فرمایشات بسیار مفیدتان. لطفا من رو راهنمایی بفرمایید. من یک قطعه زمین تقریبا هموار دارم به میزان ۱.۲ هکتار. می خوام آبیاری قطره ای انجام بدم. ۲۵۰ اصله گردو هستش. عمق چاه من ۲۰ متره. بفرمایید چه شناوری با چه قدرتی و با چند اسب بخار مناسبه؟ آیا تک فاز یا سه فاز نیاز دارم؟ ممنون.

مدیر سایت
 ارسال شده در : دوشنبه 28 تیر 1400

سلام جناب جهاندوست عزیز، یک کف کش حداقل 2 اینچ سه فاز مناسب خواهد بود. چنانچه قطر لوله اصلی را نیز ذکر بفرمایید، قادر به راهنمایی دقیق تر حضرتعالی می باشیم.

صادقی
 ارسال شده در : یکشنبه 27 تیر 1400

با سلام، من زمینی به مساحت 2 هکتار دارم. می خواهم از یک استخر به ارتفاع 4 متر برای آبیاری قطره ای استفاده کنم. طول مسیر لوله کشی 600 متر با لوله 4 اینچ هست. از چه پمپی باید استفاده کنم ؟ چند اسب باید باشه؟

مدیر سایت
 ارسال شده در : دوشنبه 28 تیر 1400

سلام، دبی یک پمپ 4 اینچ، حداقل حدود 80 تا 100 متر مکعب در ساعت خواهد بود که قادر است آب را تا حدود ارتفاع حدود 40 متر پمپاژ کند. برق مصرفی نیز برابر با 30 اسب بخار خواهد بود.

مراد عظیمی
 ارسال شده در : یکشنبه 27 تیر 1400

با سلام، برای آبیاری زمینی به مساحت 2 هکتار از چاه به عمق 22 متر نیاز به پمپ شناور با استفاده از ژنراتور برق با موتور 33 اینچ دارم. لطفا راهنمایی بفرمایید از چه نوع شناور و چه ژنراتوری استفاده کنم؟ با تشکر.

مدیر سایت
 ارسال شده در : یکشنبه 27 تیر 1400

سلام جناب عظیمی عزیز، همکاران واحد مشاوره فنی با شما تماس خواهند گرفت.

اسماعیل شمس
 ارسال شده در : شنبه 26 تیر 1400

سلام، برای ارتفاع ۵۰ متر و مسافت ۱۵۰ متر چه نوع کف کشی را می توان استفاده نمود؟ اگر تک فاز هم باشد بهتر است.

مدیر سایت
 ارسال شده در : یکشنبه 27 تیر 1400

سلام جناب شمس عزیز، کف کش 2 اینچ 74 متری راد پمپ به حضرتعالی پیشنهاد می گردد.

محمد
 ارسال شده در : شنبه 26 تیر 1400

سلام، من زمینی به مساحت 6 هکتار دارم. می خوام این زمین رو به صورت یک پارچه لوله کشی به صورت بارانی آبدهی کنم. پمپی می خوام که همه زمین رو کلی آبدهی کنه. لطفا راهنمایی کنین. با تشکر.

مدیر سایت
 ارسال شده در : یکشنبه 27 تیر 1400

سلام، لطفا مبدا آب را مشخص بفرمایید تا یک عدد پمپ کف کش مخصوص کشاورزی یا یک پمپ سانتریفیوژ مناسب به حضرتعالی معرفی گردد.

مالک شیخ
 ارسال شده در : شنبه 26 تیر 1400

با عرض سلام و احترام. بنده زمین کشاورزی دارم به مساحت 3 هکتار که دارای یک حلقه چاه سر زمین (نیاز به لوله کشی نیست) به عمق تقریبا 10 متر هست که به صورت غرقابی جهت کشت ذرت و گندم می خوام استفاده کنم و دسترسی به برق هم نداریم. خواستم بپرسم پمپ دیزلی 4 اینچ کافی هست برام یا اگر 6 اینچ بگیرم بهتره؟ چه نوع موتور و مارک پمپی رو جهت سهولت بیشتر کار پیشنهاد می دید؟ با توجه به اینکه کمکی ندارم و تنها هستم. با تشکر.

مدیر سایت
 ارسال شده در : شنبه 26 تیر 1400

سلام جناب شیخ عزیز، با توجه به عمق زیاد و اینکه موتور پمپ، توانایی مکش بیشتر از 8 متر را ندارد، می بایست از یک دیزل کوپل شده با یک پمپ آب استفاده شود.

رضایی
 ارسال شده در : جمعه 25 تیر 1400

سلام، خسته نباشید. استادی چاه کشاورزی 20 متری با پمپ شافت و غلاف 5 طبقه و6 اینچ و موتور گازوئیلی چهار سیلندر داشتیم. به دلیل پایین رفتن سطح آب با درخواست جابجایی یک چاه جدید 45 متری حفر کردیم. پمپ رو به چاه جدید انتقال دادیم اما در حد 2 اینچ بیشتر آب بالا نیومد. آیا به تغییر پمپ احتیاج هست؟

مدیر سایت
 ارسال شده در : شنبه 26 تیر 1400

سلام، ارائه پاسخ کامل به سوال حضرتعالی و علت یابی، مستلزم حضور در موقعیت حفر چاه می باشد. همکاران واحد مشاوره فنی برای کسب اطلاعات بیشتر با شما تماس خواهند گرفت.

سلطانی
 ارسال شده در : جمعه 25 تیر 1400

سلام، وقت بخیر. مبدأ قرارگیری پمپ کف کش استخر آب به عمق ۴ متر می باشد.

مدیر سایت
 ارسال شده در : شنبه 26 تیر 1400

سلام جناب سلطانی عزیز، شما می بایست یا از کف کش سه فاز و یا از موتور پمپ 3 اینچ دیزلی استفاده نمایید.

رضا اصغری
 ارسال شده در : جمعه 25 تیر 1400

سلام و عرض ادب. فاصله سر چاه تا استخر بزرگ تعبیه شده در زمین کشاورزی ۳۰۰ متر و اتصال با لوله ۸ اینچ می باشد. امکان اتصال مستقیم به لوله خروجی آب از سر چاه وجود ندارد. به علت مسطح بودن، آب فشاری ندارد. امکان نصب پمپ فشار در سر چاه وجود ندارد. با توجه به مراتب فوق آیا می شود دستگاه یا ابزار یا وسیله ای در آخر لوله نزدیک استخر بزرگ داخل زمین، تعبیه کرد تا مکش آب لوله افزایش پیدا کند و دبی آب افزایش داشته باشد؟

مدیر سایت
 ارسال شده در : شنبه 26 تیر 1400

سلام جناب اصغری عزیز، خیر، امکان نصب وجود ندارد. قطر لوله خروجی بسیار زیاد می باشد و در مبدأ می بایست پمپ قرار داده شود. لطفا در صورت امکان دلیل دادن کمترین امتیاز ممکن به محتوای این صفحه را نیز بفرمایید تا در صورت وجود هرگونه مشکل و یا ایراد، اصلاح گردد.

نعمت اله سواری
 ارسال شده در : پنجشنبه 24 تیر 1400

سلام، دینام ۷.۵ ده اسب دور ۱۴۴۵ با پمپ پنچ به چهار خریدم نصب کردم ولی فشار آب کم هست. مکش این پمپ ۵ متر و مسیر 50 متر است. برای جبران افت فشار راه چاره چیست؟ در ضمن پمپ روی چاه نصب هستش.

مدیر سایت
 ارسال شده در : پنجشنبه 24 تیر 1400

سلام، پمپ های گریز از مرکز قابلیت مکش ندارند. لطفا مبدا پمپ و کاربری مد نظر خود را بفرمایید تا پمپ مناسب را به حضرتعالی معرفی کنیم.

سلطانی
 ارسال شده در : چهارشنبه 23 تیر 1400

سلام، برای آبیاری قطره ای 100 تا نهال، از انبار آب به ارتفاع ۴ متر و طول مسیر ۷۰ متر (۴ تا ردیف ۷۰ متری) با لوله ۳۰ پلی اتیلن استفاده می کنم. چه پمپ کف کشی مناسبه؟

مدیر سایت
 ارسال شده در : چهارشنبه 23 تیر 1400

سلام جناب سلطانی عزیز، لطفا مشخص بفرمایید که مبدأ قرارگیری پمپ کجا می باشد، برای مثال چاه، استخر یا رودخانه.

میثم
 ارسال شده در : دوشنبه 21 تیر 1400

با سلام، لطف می کنین راهنمایی بفرمایید؟ برای پروژه آبرسانی ساختمان ۱۵ طبقه ای از چه پمپی استفاده کنیم؟ آب از چاه توسط پمپ کف کش سه فاز به داخل منبع آب ۱۵۰۰۰ لیتری وارد می شود و از آنجا به طبقات انتقال یابد. ممنونم.

مدیر سایت
 ارسال شده در : ﺳﻪشنبه 22 تیر 1400

سلام، اگر تمایل به استفاده از بوستر پمپ ندارید، باید از پمپ 3 اسب 2 پروانه استفاده شود. لطفا برای بررسی دقیق تر، متراژ زیر بنا و تعداد واحدها را اعلام بفرمایید.

سیدمصطفی سیدجعفری
 ارسال شده در : دوشنبه 21 تیر 1400

سلام، یک پمپ آب خانگی ۰.۷۵ کیلووات دارم. می خوام از این پمپ برای استفاده در خانه باغ و مکش آب از استخر آب استفاده کنم. لطفا راهنمایی کنید. ارتفاع آب استخر کشاورزی در طول مدت تابستان متغیر می شود و عموما آب از لب استخر ۳ متر پایین تر قرار می گیرد.

مدیر سایت
 ارسال شده در : ﺳﻪشنبه 22 تیر 1400

سلام، قسمت مکش پمپ لوله می بایست به صورت 90 درجه وارد استخر شده و در انتهای لوله فوق، یک سوپاپ نصب شود، که با یک بار هواگیری آب استخر را مکش کند.

جواد مرزبان
 ارسال شده در : شنبه 19 تیر 1400

سلام، وقت بخیر. یک ساختمان ۷ طبقه ۱۳ واحدی داریم. شش طبقه دو واحدی ۱۳۰ و ۱۵۰ متری و تک واحدی طبقه هفتم ۲۸۰ متری هست. پمپ آب هاچاسو 2 اسب با منبع فشار قدیمی ۲۴ لیتری گذاشتند. فشار آب کمه متاسفانه تا طبقه ۵ بیشتر نمی رسه. بفرمایید پنتاکس 2 اسب کارکرده سالم جوابگو خواهد بود و یا هاچاسو 3 اسب بگیرند؟ چون این دو مورد برای نصب موجوده. پیشاپیش ممنون از راهنماییتون.

مدیر سایت
 ارسال شده در : یکشنبه 20 تیر 1400

سلام جناب مرزبان عزیز، این یک مشکل فنی می باشد. پمپ 2 اسب فارغ از اینکه چه برندی دارد، پاسخگوی نیاز شما خواهد بود، اما پمپ حضرتعالی می بایست تعویض یا سرویس شود.

سهراب روستایی
 ارسال شده در : شنبه 19 تیر 1400

سلام، ضمن تشکر از راهنمایی شما. من یک استخر دارم به ارتفاع 3 متر با ۱۸۰000 لیتر حجم آب. می خواستم یک پمپ برای قطره ای کردن حدود ۱۵۰ درخت خریداری کنم. برق تک فاز است. به نظرتون چه پمپی مناسب است؟ پمپ با کیفیت باشه. ارزان ترین مکان تامین پمپ کجاست؟

مدیر سایت
 ارسال شده در : شنبه 19 تیر 1400

سلام جناب روستایی عزیز، لطفا اطلاعاتی در ارتباط با طول مسیر آبرسانی، قطر لوله آبرسانی و میزان مصرف آب درخت ها در هر ساعت ذکر بفرمایید، تا بتوانیم اطلاعات دقیق تری در اختیار شما قرار دهیم.

علی محمدی
 ارسال شده در : جمعه 18 تیر 1400

سلام، نیاز به پمپ آب برای انتقال آب از چاه ۴ متری و مسیر انتقال ۱۸۰۰ متر اختلاف سطح ۱۵ متر می باشد، با لوله انتقال 2 اینچ. راهنمایی می فرمایید چه نوع پمپی تهیه کنیم؟ قیمت آن را بفرمایید.

مدیر سایت
 ارسال شده در : شنبه 19 تیر 1400

سلام، یک پمپ تک فاز 2 اینچ با این مشخصات، قابلیت جابجایی آب در این ارتفاع و مسیر را ندارد. برای حضرتعالی پمپ سه فاز نیاز می باشد.

عرفان دوست
 ارسال شده در : چهارشنبه 16 تیر 1400

با سلام، برای انتقال آب کشاورزی تا ارتفاع 40 متری و فاصله 200 متر، چه نوع پمپی را پیشنهاد می دهید؟ با تشکر.

مدیر سایت
 ارسال شده در : چهارشنبه 16 تیر 1400

سلام جناب عرفان دوست عزیز، برای انتقال آب به منظور مصارف کشاورزی با ارتفاع و فاصله مذکور، می توان از پمپ وکائل پمپیران استفاده شود.

اکبر رجبی
 ارسال شده در : ﺳﻪشنبه 15 تیر 1400

سلام، از اطلاعات کامل شما بسیار بسیار تشکر می کنم.

مدیر سایت
 ارسال شده در : چهارشنبه 16 تیر 1400

سلام جناب رجبی عزیز، ممنون از حسن نظر حضرتعالی.

مسلم حسینی
 ارسال شده در : ﺳﻪشنبه 15 تیر 1400

سلام و درود خدمت شما. بنده می خوام از آب خانگی که وصله به یک تانکر آب 2000 لیتری آب را به ارتفاع 80 متر و طول 300 متر، به یک تانکر آب دیگه انتقال بدم. چه نوع پمپ با چه شناوری می تونم انجام بدم؟ برق تک فازه. آیا امکانش هست؟ با تشکر.

مدیر سایت
 ارسال شده در : چهارشنبه 16 تیر 1400

سلام جناب حسینی عزیز، پیشنهاد ما انتقال آب از طریق شناور 1¼ اینچ، با ارتفاعی حدود 150 متر می باشد. البته لازم به ذکر است که میزان جابجایی آب به اندازه 1 اینچ خواهد بود، بدین معنا که یک مخزن 2000 را می تواند طی حداکثر 1 ساعت جابه جا کند.

موسی عظیمی
 ارسال شده در : ﺳﻪشنبه 15 تیر 1400

درود و خسته نباشید خدمت شما. برای انتقال آب از رودخانه، با تقریبا 4 متر اختلاف سطح بین رودخونه و زمین و وسعت یک هکتاری زمین با سیستم قطره ای، از چه نوع موتور آبی استفاده کنم؟ البته اگه دیزل باشه بهتره، چون دسترسی به برق نداره زمین.

مدیر سایت
 ارسال شده در : ﺳﻪشنبه 15 تیر 1400

سلام جناب عظیمی عزیز، استفاده از موتور پمپ دیزلی 4 اینچ به شما پیشنهاد می شود.

امین شادوند
 ارسال شده در : یکشنبه 13 تیر 1400

سلام، برای انتقال آب از رودخانه به ارتفاع 350 متر و طول 1000 متر، به وسیله نیروی تراکتور نیاز به چه پمپی، با چه دور و چه لوله ای با چه مقاومتی دارم؟ خیلی ممنون از راهنماییتون.

مدیر سایت
 ارسال شده در : یکشنبه 13 تیر 1400

سلام جناب شادوند عزیز، انتقال آب با این مسافت، از طریق تراکتور امکان پذیر نمی باشد. همکاران واحد مشاوره فنی برای طراحی پمپ مناسب با شما تماس خواهند گرفت.

سعید عابدینی
 ارسال شده در : شنبه 12 تیر 1400

سلام و وقت بخیر، ببخشید من یه الکتروموتور ۲ اسب دارم که پروانه اون سوخته. برای انتخاب پروانه پمپ برای اون، آیا می تونم پروانه ۱.۷۵ اسب انتخاب و نصب کنم یا اینکه حتما باید پروانه ۲ اسب را خریداری و نصب کنم؟ چرا؟

مدیر سایت
 ارسال شده در : یکشنبه 13 تیر 1400

سلام جناب عابدینی عزیز، برای نصب پروانه نیاز است حتما از پروانه مناسب با سایز استاندارد استفاده شود.

رضا
 ارسال شده در : شنبه 12 تیر 1400

سلام، من یک تانکر 3000 لیتری دارم که توسط کف کش پر می شه. می خوام 120 تا درخت رو در زمینی به مساحت 1000 متر (100 متر طول و 10 متر عرض) با لوله 16 میل آبیاری، آبیاری قطره ای کنم. چه نوع پمپی رو بین تانکر و سر لوله ها قرار بدم؟ با تشکر.

مدیر سایت
 ارسال شده در : شنبه 12 تیر 1400

سلام، با توجه به قطر لوله آبرسانی امکان پاسخگویی به سوال شما مقدور نمی باشد. حضرتعالی می بایست نسبت به افزایش قطر لوله به میزان 1 اینچ (معادل لوله 30 پلی اتیلن) اقدام بفرمایید.

سید احمدرضا میرخاری
 ارسال شده در : ﺳﻪشنبه 08 تیر 1400

سلام، پمپ 3 اینچ که آب رو از داخل چاه با ارتفاع ۵۰ متر بکشه داریم. آب از چاه بیرون بکشه تا چند متر می تونه انتقال بده آب رو؟ چه موتور برقی می خواد؟

مدیر سایت
 ارسال شده در : پنجشنبه 10 تیر 1400

سلام، لطفا مشخص بفرمایید که آیا کف کش مد نظر شما است یا شناور؟ همچنین بفرمایید کف کش چند اینچ و برق، چند فاز است؟ در ضمن لازم هست حتما توان پمپ ذکر شود تا بتوان موتور برقی با دو برابر توان گفته شده معرفی کرد.

اصغر عباسپور
 ارسال شده در : ﺳﻪشنبه 08 تیر 1400

سلام، من یه چاه ۲۰ متری دارم، برق نداریم. اول سطح آب چاه بالا بود، با موتور آب مارکو ۸ اسب با پمپ بابل ۴ اینچ راحت آب رو بر می داشتیم. حالا سطح آب چاه رفته پایین، موتور آب مون آب رو نمی تونه بر داره. می خواستیم راهنمایی کنید که چه کار می تونیم بکنیم که از پایین تر آب بر داریم.

مدیر سایت
 ارسال شده در : ﺳﻪشنبه 08 تیر 1400

سلام جناب عباسپور عزیز، حداکثر عمقی که پمپ مذکور می تواند از آن آب را برداشت کند، 4 متر است. در صورت نداشتن برق، باید یک موتور برق به همراه یک کف کش تهیه بفرمایید. زیرا هیچ موتور برقی توانایی مکش آب از عمق بیش از 4 متر را ندارد.

صبوری
 ارسال شده در : دوشنبه 07 تیر 1400

سلام، طبقه ۶ یک مجتمع هستیم. در حالت عادی آب بدون پمپ تا طبقه ۶ میاد ولی مالک قبلی، یک پمپ 1 اسب بشقابی رو به جای نصب در طبقه همکف، در طبقه ۶ و ورودی ساختمان نصب کرده. وقتی شب ها فشار آب کم بشه، ما آب نداریم. اگر پمپ رو به همکف انتقال بدیم، مشکل ما با توجه به نوع پمپ بر طرف می شه؟

مدیر سایت
 ارسال شده در : ﺳﻪشنبه 08 تیر 1400

سلام جناب صبوری عزیز، حتما می بایست از پمپ 1 اسب جتی استفاده شود، زیرا پمپ 1 اسب بشقابی، به دلیل فشار کم در همکف کاربردی ندارد.

گودرزی
 ارسال شده در : دوشنبه 07 تیر 1400

با سلام، یه موتور آب یا کف کش می خوام برای کشاورزی، تا ارتفاع ۲۵ تا ۳۰ و طول ۱۵۰ تا ۲۰۰ متر. گازوئیلی باشه. ممنونم.

مدیر سایت
 ارسال شده در : ﺳﻪشنبه 08 تیر 1400

سلام جناب گودرزی عزیز، همکاران واحد مشاوره فنی با شما تماس خواهند گرفت.

یونس یوسفی
 ارسال شده در : دوشنبه 07 تیر 1400

سلام، می خوایم از یه چاه یک تا دو متری کنار رودخانه، آب پمپاژ کنیم داخل یک تانکر بزرگ برای انشعاب آبادی. طول مسیر شیب دار و در حدود ۳۰۰۰ متر هست. اختلاف ارتفاع رودخانه تا تانکر محل ذخیره ۸۰ متر هست، یعنی از کف رودخانه ۸۰ متر چناری باید بالا بره تا با تانکر ذخیره تراز بشه. چه پمپ یا شناور یا کف کشی پبشنهاد می دید؟ برق هم تک فاز هست. تانکر هم نهایتا هفته ای یک بار پر و خالی می شه. ممنون می شم راهنمایی کنید.

مدیر سایت
 ارسال شده در : ﺳﻪشنبه 08 تیر 1400

سلام جناب یوسفی عزیز، باید حتما برق 3 فاز داشته باشید. با وجود برق 3 فاز نیز امکان این انتقال به صورت تک مرحله ای وجود ندارد. به دلیل فاصله زیاد و اختلاف ارتفاع، می بایست در چند مرحله ایستگاه قرار داده شود، تا آب مرحله به مرحله انتقال داده شده و به تانکر برسد.

مهیار طالمی
 ارسال شده در : دوشنبه 07 تیر 1400

سلام، ضمن تشکر از مطالب جامع شما. سوالم رو مطرح می کنم. آیا برای تامین آب یک واحد که حداکثر ۷ متر از پمپ بالاتر هست، از چاهی به عمق ۸ متر که در فاصله 10 متری از پمپ قرار گرفته، می شه از لوله پلی اتیلن 2 اینچ و پمپ 1 اسب بشقابی استفاده کرد؟ به بیان دیگه، می خوام از سوپاپ داخل چاه تا پمپ 1 اسب، از لوله ۲ اینچ استفاده کنم، در حالی که لوله کشی ساختمان من، سایزش ۲۵ هست.

مدیر سایت
 ارسال شده در : ﺳﻪشنبه 08 تیر 1400

سلام، ابتدا باید از طریق یک پمپ کف کش، آب وارد یک تانکر ذخیره شود. سپس یک پمپ زیر تانکر ذخیره قرار بگیرد تا آب را به داخل ساختمان انتقال دهد. پمپ داخل چاه نمی تواند به پمپ 1 اسب بشقابی مستقیما متصل شود.

فیصل دلشوی
 ارسال شده در : شنبه 05 تیر 1400

سلام، یه چاه داریم به عمق ۴۵ متر. می خوایم یه شفت و غلاف ۵ اینج بذاریم. لطفا راهنمایی می کنید؟ قیمت هم اعلام کنید.

مدیر سایت
 ارسال شده در : یکشنبه 06 تیر 1400

سلام، همکاران واحد مشاوره فنی با شما تماس خواهند گرفت. لطفا در صورت امکان دلیل دادن کمترین امتیاز ممکن به محتوای این صفحه را نیز بفرمایید تا در صورت وجود هرگونه مشکل و یا ایراد، اصلاح گردد.

دامرودی
 ارسال شده در : جمعه 04 تیر 1400

سلام، یک استخر آب دارم به ارتفاع یک متر. می خوام آب رو با لوله ۳ به فاصله ۵۰۰ متر انتقال بدم و وارد آبیاری قطری بشه. چه کف کشی مناسبه و قیمتش چقدره؟ ممنونم اگه راهنمایی بفرمایید.

مدیر سایت
 ارسال شده در : شنبه 05 تیر 1400

سلام جناب دامرودی عزیز، پمپ کف کش 94 متری راد پمپ در صورتی که فاصله 500 متر، بدون اختلاف ارتفاع باشد، برای این کار مناسب است.

فرخ صالحی
 ارسال شده در : ﺳﻪشنبه 01 تیر 1400

سلام، وقت بخیر. 60 نهال و درخت رو از چاه می خوام آب بدم. چه پمپی مناسب هست که بخرم؟ لطفا راهنمایی بفرمایید.

مدیر سایت
 ارسال شده در : چهارشنبه 02 تیر 1400

سلام جناب صالحی عزیز، حتما باید از پمپ شناور یا پمپ کف کش استفاده کنید. اگر عمق چاه کمتر از 90 متر باشد، از پمپ کف کش و اگر بیش از 90 متر باشد، از پمپ شناور استفاده نمایید. نکته حائز اهمیت این هست که در صورت استفاده از روش آبیاری قطره ای، هنگام خرید، قطر و طول لوله آبیاری قطره ای را اعلام بفرمایید. در غیر اینصورت، فقط اعلام بفرمایید که به پمپ شناور یا کف کش چند اینچ نیاز دارید.

میثم
 ارسال شده در : دوشنبه 31 خرداد 1400

سلام، راهنمایی می خوام برای انتخاب شناور جهت استفاده در مزرعه. عمق چاه دستی ۲۰ متر، طول مسیر لوله ۸۵۰ متر، قطر لوله ۶۳ یا همون ۲ اینچ است. شیب مسیر تا ۱۵۰ متر هموار، ۱۵۰ متر بعدی ۴ متر شیب و به بعد تقریبا سرازیر است. مورد استفاده سر ۸۵۰ متر هر بار آبیاری ۵۰ عدد تِیپ ۱۶ میلی به فاصله هر تیپ ۲۰ سانتی متر به طول هر تیپ ۶۰ متر است. برق تک فاز است. لطفا تماس بگیرید. ممنون.

مدیر سایت
 ارسال شده در : ﺳﻪشنبه 01 تیر 1400

سلام، همکاران واحد مشاوره فنی با شما تماس خواهند گرفت.

علی معصومی
 ارسال شده در : دوشنبه 31 خرداد 1400

با عرض سلام و ادای احترام. در نظر است آب تصفیه خانه ای را که در پایین دست پروژه می باشد، به بالادست پروژه که دارای شیب هم هست انتقال بدهیم. لازم به ذکر است آب مورد نظر، پساب بیمارستانی است و برای ذخیره و آبیاری فضای سبز استفاده خواهد شد. برای انتخاب پمپ راهنمایی می فرمایید؟ با تشکر.

مدیر سایت
 ارسال شده در : ﺳﻪشنبه 01 تیر 1400

سلام جناب معصومی عزیز، همکاران واحد مشاوره فنی با شما تماس خواهند گرفت.

سید مصطفی هاشمی
 ارسال شده در : دوشنبه 31 خرداد 1400

با سلام، از رودخانه به بالای کوه به ارتفاع ۲۰۰۰ متر می خوام آب بکشم. آیا امکانش هست؟ ممنونم.

مدیر سایت
 ارسال شده در : دوشنبه 31 خرداد 1400

سلام جناب هاشمی عزیز، همکاران واحد مشاوره فنی با شما تماس خواهند گرفت.

محسن امینی
 ارسال شده در : دوشنبه 31 خرداد 1400

سلام، 50 عدد نهال دارم می خواهم آبیاری قطره ای کنم. چه نوع پمپی باید استفاده کنم؟ یک اسب جواب نداد.

مدیر سایت
 ارسال شده در : دوشنبه 31 خرداد 1400

سلام جناب امینی عزیز، همکاران واحد مشاوره فنی با شما تماس خواهند گرفت.

فرزاد جولا
 ارسال شده در : یکشنبه 30 خرداد 1400

با سلام، مطالب آموزنده و کابردی بود. بنده ارشد عمران آب هستم. اگه بشه یک مثال عملی از صفر تا صد انتقال آب از چاه به مخزن و غیره در خصوص شبکه آب شهری در مطالب گنجانده شود بسیار گره گشا و باعث افزایش دانش کاربران خواهد شد‌. با سپاس فراوان.

مدیر سایت
 ارسال شده در : دوشنبه 31 خرداد 1400

سلام، ممنون از حسن نظر حضرتعالی. مطالب مورد نظر شما نیز به زودی به محتوای این صفحه افزوده خواهند شد.

شادی
 ارسال شده در : یکشنبه 23 خرداد 1400

سلام، از بعضی از مطالب سایت شما بازدید کردم. سایت بسیار جالبی دارید با مطالب بسیار خوب، ظاهر زیبا و البته سئوی خوب.

مدیر سایت
 ارسال شده در : یکشنبه 23 خرداد 1400

سلام، ممنون از حسن نظر شما.

نوری زاده
 ارسال شده در : دوشنبه 17 خرداد 1400

با سلام، جهت افزایش دبی آب لوله کشی شده از سد پمپ مورد نیاز است. از ابتدای سد تا سر زمین لوله کشی شده است. طول لوله به قطر ۱۶۰ میلی متر، حدود ۱۰۰۰ متر هست. اما دبی خروجی کم هست. جهت افزایش برداشت آب راهنمایی کنید. با تشکر.

مدیر سایت
 ارسال شده در : دوشنبه 17 خرداد 1400

سلام جناب نوری زاده عزیز، همکاران واحد مشاوره فنی با شما تماس خواهند گرفت.

سلیمانی
 ارسال شده در : پنجشنبه 13 خرداد 1400

با سلام، من می خوام آب رو حدود ۸۰۰ متر از کوه بالا ببرم. چه پمپی احتیاج داره؟

مدیر سایت
 ارسال شده در : پنجشنبه 13 خرداد 1400

سلام جناب سلیمانی عزیز، همکاران واحد مشاوره فنی با شما تماس خواهند گرفت.

علی محمد بابایی
 ارسال شده در : یکشنبه 09 خرداد 1400

با سلام خدمت کارشناسان محترم. موتور ۳۵۰۰ دور تولیدی با ۵ اسب بخار تک فاز موجود است؟ شما چه پیشنهاد و راهنمایی در این مورد دارین؟ ممنون.

مدیر سایت
 ارسال شده در : یکشنبه 09 خرداد 1400

سلام، همکاران واحد مشاوره فنی با شما تماس خواهند گرفت.

حمید کرمی
 ارسال شده در : شنبه 08 خرداد 1400

سلام، می خوام هر دفعه 200 لیتر آب را بفرستم روی پشت بام با 5 متر ارتفاع. یه چیزی می خوام حدود پمپ کولر. لطفا راهنمایی کنید.

مدیر سایت
 ارسال شده در : شنبه 08 خرداد 1400

سلام جناب کرمی عزیز، همکاران واحد مشاوره فنی با شما تماس خواهند گرفت.

وحید قبادی
 ارسال شده در : شنبه 08 خرداد 1400

سلام، خسته نباشید. من یک موتور دیزل مارگو 10 اسب (7.2 کیلووات) 1500 دور دارم. آیا یک پمپ وکائل 3 طبق رو می تونه بچرخونه؟ میزان آبدهی 15000 لیتر بر ساعت آب برای آبیاری قطره ای باغ نیاز دارم. حداکثر ارتفاع باغ از موتور 12 متر به طول 400 متر با شیب ملایم می باشد.

مدیر سایت
 ارسال شده در : شنبه 08 خرداد 1400

سلام جناب قبادی عزیز، همکاران واحد مشاوره فنی با شما تماس خواهند گرفت.

مهدی ولدی
 ارسال شده در : چهارشنبه 05 خرداد 1400

سلام و درود فراوان. یه باغ داریم با شیب زیاد. هم موتور آب بنزینی 3 اینچ داریم، هم گازوئیلی 4 اینچ مارگو. مسافت حدود 40 متر است. آب تا حدود 30 متری می رسه. چه پمپی استفاده بکنم، که از 40 متر به بالا پمپاژ بکنه؟ ممنون می شم.

مدیر سایت
 ارسال شده در : چهارشنبه 05 خرداد 1400

سلام جناب ولدی عزیز، همکاران واحد مشاوره فنی با شما تماس خواهند گرفت.

حسین زاده
 ارسال شده در : یکشنبه 02 خرداد 1400

سلام و درود. یه خط آبیاری کشاورزی با لوله پی وی سی ۲۵۰ داریم. در انتهای مسیر چون ارتفاع زیاد می شود، نیاز داریم یک پمپ موازی یا سری با لوله نصب کنیم تا فشار را در مسیر افزایش دهیم. همچیین پمپی هست؟

مدیر سایت
 ارسال شده در : یکشنبه 02 خرداد 1400

سلام جناب حسین زاده عزیز، همکاران واحد مشاوره فنی با شما تماس خواهند گرفت.

محمد رستمکلایی
 ارسال شده در : جمعه 31 اردیبهشت 1400

سلام، می خوام از استخر برای آبیاری قطره ای باغ استفاده کنم. طول لوله ۵۰۰ متر هست و نیاز به ۱۲ متر مکعب در ساعت آب هست. اختلاف ارتفاع در حدود ۵ متر هست. چه پمپی پیشنهاد می کنید؟

مدیر سایت
 ارسال شده در : شنبه 01 خرداد 1400

سلام جناب رستمکلایی عزیز، همکاران واحد مشاوره فنی با شما تماس خواهند گرفت.

ساتیار بدری
 ارسال شده در : دوشنبه 27 اردیبهشت 1400

سلام، از چاه حدود پنج متری به طول حدود سیصد و پنجاه متر، با شیب بیست و پنج درصد می خوام آب بکشم و وارد تانکر هوایی شش متری کنم. چه پمپی مناسبه؟ برق نداریم. پمپ بنزینی یا دیزلی می خواهم.

مدیر سایت
 ارسال شده در : ﺳﻪشنبه 28 اردیبهشت 1400

سلام جناب بدری عزیز، همکاران واحد مشاوره فنی با شما تماس خواهند گرفت.

مرادی
 ارسال شده در : پنجشنبه 23 اردیبهشت 1400

سلام، از چاهی کنار رودخانه به عمق 40 متر، سر بالایی 2000 متر با حدود 25 درجه برای استخر 50 در 50، به عمق 10 متر می خوام آب بکشم. آیا راهی دارد؟ ممنون.

مدیر سایت
 ارسال شده در : شنبه 25 اردیبهشت 1400

سلام جناب مرادی عزیز، همکاران واحد مشاوره فنی با شما تماس خواهند گرفت.

قاسم ناصری
 ارسال شده در : یکشنبه 19 اردیبهشت 1400

سلام، وقت بخیر. یک استخر به حجم 400 متر مکعب دارم. می خوام طی 10 تا 15 ساعت تخلیه بشه. فاصله محل تخلیه تا استخر ۷00 متر هست و قطر لوله انتقال 5 اینچ. چه کف کش یا پمپی نیاز هست؟ هزینه برام مهم هست.

مدیر سایت
 ارسال شده در : دوشنبه 20 اردیبهشت 1400

سلام جناب ناصری عزیز، همکاران واحد مشاوره فنی با شما تماس خواهند گرفت.

فواد اعظمی
 ارسال شده در : یکشنبه 19 اردیبهشت 1400

سلام، من می خوام آب رو با کف کش از فاصله ۲۰۰۰ متری از رودخانه، با شیب تقریبی ۱۵ درصد، به استخر ۵ در ۱۰، با عمق ۲ متر انتقال بدم. مقدارش مهم نیست چند اینچ باشه. امکانش هست با کف کش این کار رو بکنم؟

مدیر سایت
 ارسال شده در : یکشنبه 19 اردیبهشت 1400

سلام جناب اعظمی عزیز، همکاران واحد مشاوره فنی با شما تماس خواهند گرفت.

اسکندر کیخوایی
 ارسال شده در : جمعه 17 اردیبهشت 1400

سلام، برای برج 8طبقه، 2 بلوک، 48 و 72 واحدی، 3 طبقه پارکینگ (زیر زمین، همکف و طبقه صفر) که مخازن در پارکینگ زیر زمین جاسازی شده، لطفا بفرمایید چند تا پمپ و چه پمپی با چه مشخصاتی مناسب هست؟ ممنونم.

مدیر سایت
 ارسال شده در : شنبه 18 اردیبهشت 1400

سلام جناب کیخوایی عزیز، همکاران واحد مشاوره فنی با شما تماس خواهند گرفت.

حسین سالاری
 ارسال شده در : شنبه 11 اردیبهشت 1400

سلام، خسته نباشید. واسه کندن چاه آب چه موتوری پیشنهاد می کنید؟ نمی خوام کف کش ببرم که برق باشه. طول ۳۰ متره.

مدیر سایت
 ارسال شده در : شنبه 11 اردیبهشت 1400

سلام جناب سالاری عزیز، همکاران واحد مشاوره فنی با شما تماس خواهند گرفت.

علی مردانی
 ارسال شده در : جمعه 10 اردیبهشت 1400

سلام و عرض ادب. من یه کفکش ۳۸ متری دو اینچ دارم و عمق چاه ۳۰ متره. آیا با کاهش سایز لوله فشار کمتری به کف کش میاد؟ الان پرتاب آب خیلی کمه. فقط بهبود عملکرد پمپ مدنظر هست. ممنون.

مدیر سایت
 ارسال شده در : شنبه 11 اردیبهشت 1400

سلام جناب مردانی عزیز، همکاران واحد مشاوره فنی با شما تماس خواهند گرفت.

پرویزی
 ارسال شده در : پنجشنبه 09 اردیبهشت 1400

سلام، پمپ مناسب برای دبی ۲۵۰ لیتر بر ثانیه با هد ۳۳ با گیج که بخوام از دو پمپ موازی که برای فاضلاب استفاده کنم، چه نوع پمپی هست؟ ممنون می شم راهنمایی کنید.

مدیر سایت
 ارسال شده در : پنجشنبه 09 اردیبهشت 1400

سلام جناب پرویزی عزیز، همکاران واحد مشاوره فنی با شما تماس خواهند گرفت.

ابراهیم احمدی
 ارسال شده در : یکشنبه 05 اردیبهشت 1400

با سلام، برای آبیاری زمینی به مساحت 5000 که کنار رودخانه است، با شیب ملایم 140 متر، به چه نوع موتوری و با چه مشخصاتی نیاز دارم؟

مدیر سایت
 ارسال شده در : دوشنبه 06 اردیبهشت 1400

سلام جناب احمدی عزیز، همکاران واحد مشاوره فنی با شما تماس خواهند گرفت.

مصطفی کراری
 ارسال شده در : پنجشنبه 02 اردیبهشت 1400

باسلام خسته نباشید. پمپ مناسب برای موتور چانگفا ۳۰ اسب با لوله پلی اتیلن ۴ اینچ به طول ۱۰۰۰ متر و ارتفاع ۱۰ متر. ممنون از لطفتون.

مدیر سایت
 ارسال شده در : شنبه 04 اردیبهشت 1400

سلام جناب کراری عزیز، همکاران واحد مشاوره فنی با شما تماس خواهند گرفت.

محمد
 ارسال شده در : ﺳﻪشنبه 31 فروردین 1400

با سلام و عرض ادب. لطفا بفرمایید پمپ مناسب برای یک چاه به عمق 4 متر و به مسافت 100 متر تا مکان مصرف، چه مشخصه ای باید داشته باشد؟

مدیر سایت
 ارسال شده در : ﺳﻪشنبه 31 فروردین 1400

سلام، همکاران واحد مشاوره فنی با شما تماس خواهند گرفت.

احمد خزائی
 ارسال شده در : ﺳﻪشنبه 24 فروردین 1400

با سلام و عرض خسته نباشید. اگر ممکن است بفرمایید که پمپ مناسب برای یک چاه به عمق ۹ متر و به مسافت ۲۵ متر تا مصرف کننده، برای یک طبقه به مساحت ۹۰ متر مربع در شمال باید دارای چه مشخصاتی باشد؟ اگر فروش هم دارید برند و قیمت چیست؟ سپاسگزارم.

مدیر سایت
 ارسال شده در : چهارشنبه 25 فروردین 1400

سلام جناب خزائی عزیز، همکاران واحد مشاوره فنی با شما تماس خواهند گرفت.

ابوالفضل بالازاده
 ارسال شده در : دوشنبه 23 فروردین 1400

سلام و خسته نباشین. برای انتقال آب از استخر به عمق یک و نیم متر و مسافت ۱۶۰ با شیب ملایم و اختلاف ارتفاع نقطه مبدا تا مقصد تقریبا ۷ متر، کدوم موتور پمپ آب ۳ اینچی بازدهی بهتر با قیمت مناسب رو دارد؟ میزان کارکرد ۵ ساعت هر ۵ روز می باشد.

مدیر سایت
 ارسال شده در : ﺳﻪشنبه 24 فروردین 1400

سلام جناب بالازاده عزیز، همکاران واحد مشاوره فنی با شما تماس خواهند گرفت.

محمدعلی
 ارسال شده در : دوشنبه 23 فروردین 1400

سلام، می خوام از چاهی کنار رودخانه که تا استخر آب که ارتفاع 100 متر و مسافت 1100 متر دارد آب برداشت کنم. ابعاد استخر 120*10*2.5 می باشد. می خوام چهار اینچ آب برداشت کنم. لطفا راهنمایی بفرمایید از چه شناوری و چه لوله ای و با چه باری استفاده کنم؟

مدیر سایت
 ارسال شده در : دوشنبه 23 فروردین 1400

سلام، همکاران واحد مشاوره فنی با شما تماس خواهند گرفت.

علی سوری
 ارسال شده در : شنبه 21 فروردین 1400

با سلام، برای انتقال آب به ارتفاع 12 متری با لوله یک اینچی چه پمپی پیشنهاد می کنید؟ لطفا راهنمایی فرمایید.

user4@web24.ir
 ارسال شده در : شنبه 21 فروردین 1400

سلام جناب سوری عزیز، همکاران واحد مشاوره فنی با شما تماس خواهند گرفت.

رحمان خسروی
 ارسال شده در : جمعه 20 فروردین 1400

سلام، برای آبرسانی یه شهرک مسکونی در شمال مشتمل بر ۱۰۰ ویلا چه پمپی مناسب است؟ توضیح آنکه منبع آب دفنی می باشد و حداکثر مسیر ۱۵۰ متر خواهد بود. تشکر.

user4@web24.ir
 ارسال شده در : شنبه 21 فروردین 1400

سلام جناب خسروی عزیز، همکاران واحد مشاوره فنی با شما تماس خواهند گرفت.

سعید ژولائی
 ارسال شده در : جمعه 13 فروردین 1400

سلام بنده در حال ساخت یک مجتمع ۸ طبقه تک واحدی ۱۵۰ متری هستم یک پارکینگ همکف و یکی هم منفی، نیاز به پمپی دارم که الان واسه ساخت استفاده کنم بعدا هم به عنوان پمپ اصلی استفاده بشه لطفا راهنمائی بفرمائید.

مدیر سایت
 ارسال شده در : شنبه 14 فروردین 1400

سلام، همکاران واحد مشاوره فنی با شما تماس خواهند گرفت.

امان اله بویا
 ارسال شده در : ﺳﻪشنبه 10 فروردین 1400

با سپاس برای پمپاژ آب از چاه به عمق ۳۰ متر با لوله خروجی ۳ اینچ تا فاصله ۵۰ متری چه پمپی استفاده بکنم؟ ممنون

مدیر سایت
 ارسال شده در : چهارشنبه 11 فروردین 1400

سلام، با توجه به تعطیلات نوروزی، درخواست حضرتعالی از روز 14 فروردین به بعد بررسی و پاسخ داده خواهد شد.

نصیر عیدخانی
 ارسال شده در : شنبه 23 اسفند 1399

سلام، خسته نباشید، برای آبیاری تحت فشار زمین ۱.۵ هکتاری با طول ۲۲۰ متر و استخر با گنجایش ۳۵۰۰۰۰ لیتر آب که ۳۰۰۰ متر گلخانه و مابقی نهالکاری شده باشه چه نوع پمپی مورد نیازه؟ ممنون و متشکرم.

مدیر سایت
 ارسال شده در : یکشنبه 24 اسفند 1399

سلام، همکاران واحد مشاوره فنی با شما تماس خواهند گرفت.

محمد تورانلو
 ارسال شده در : پنجشنبه 14 اسفند 1399

سلام، برای یک چاه ۳۰ متری و طول مسیر ۶۰۰ متری با لوله ۲ اینچ پمپ تک فاز چه پیشنهادی دارید؟ ممنون

مدیر سایت
 ارسال شده در : پنجشنبه 14 اسفند 1399

سلام، همکاران واحد مشاوره فنی با شما تماس خواهند گرفت.

حمید شعبانیان
 ارسال شده در : ﺳﻪشنبه 12 اسفند 1399

برای ارتفاع ۱۰۰ متر با شیب ۸۰ درجه و برق تک فاز چه پمپ مناسب است؟

user1@web24.ir
 ارسال شده در : چهارشنبه 13 اسفند 1399

سلام، همکاران واحد مشاوره فنی با شما تماس خواهند گرفت.

جمشیدی
 ارسال شده در : دوشنبه 11 اسفند 1399

باسلام، خدمت همکاران شما در مجموعه فامکو، بنده یک استخر 2800 متر مکعبی در ارتفاع 60 متری و فاصله 500 متری از محل برداشت آب از یک نهر دارم. آب موجود در نهر معادل 5 اینچ بوده و پمپ مورد نظر برای برداشت این حجم از آب در محل ورود به استخر باید دبی 60 متر مکعب در ساعت را داشته باشد. پیشنهاد شما برای پمپی با شرایط ذکر شده و قابلیت اتصال بوسیله کوپلینگ به شفت گاردان تراکتور چه نوع پمپی است؟ ممنون از راهنمایی شما

مدیر سایت
 ارسال شده در : ﺳﻪشنبه 12 اسفند 1399

سلام، همکاران واحد مشاوره فنی با شما تماس خواهند گرفت.

علی اکبر
 ارسال شده در : شنبه 09 اسفند 1399

سلام، فاصله چاه تا حوض استخر 500 متر می باشد و ارتفاع چاه تا استخر 40 متر می باشد و سایز لوله 32 می باشد، چه پمپی بخرم بهتر است؟

مدیر سایت
 ارسال شده در : یکشنبه 10 اسفند 1399

سلام، همکاران واحد مشاوره فنی با شما تماس خواهند گرفت.

صلاح الدین
 ارسال شده در : یکشنبه 03 اسفند 1399

سلام خسته نباشید، ارتفاع من با احتساب طول لوله تقریبا ۹۲متر هستش زمین یک هکتار و نیم یونجه هستش و تعدادی درخت دور و بر زمین شاید ۱۵۰ تا ۲۰۰ نهال، لوله انتقال آب از دریاچه ۳ اینچ، چه پمپی میتونه جوابه کار بنده رو بده؟

مدیر سایت
 ارسال شده در : یکشنبه 03 اسفند 1399

سلام، سلامت باشید، همکاران واحد مشاوره فنی با شما تماس خواهند گرفت.

حمید شعبانیان
 ارسال شده در : پنجشنبه 23 بهمن 1399

با شیب ۷۵ درجه و فاصله ۱۵۰ متر چه نوع پمپ ابی مفید است؟

user1@web24.ir
 ارسال شده در : شنبه 25 بهمن 1399

سلام، همکاران واحد مشاوره فنی با شما تماس خواهند گرفت.

نفیسی فرد
 ارسال شده در : شنبه 18 بهمن 1399

سلام من یه پمپ می خوام که آب رو از چاه با عمق 30 متر به یه باغ 1000 متری که 5 ردیف درخت داره و بین درخت ها هم سبزی و صیفی کاری شده است درخت ها را با جوی خاکی آب میدم ولی می خوام سبزی و صیفی جات را با آبیاری تحت فشار (بارانی) آبیاری کنم لطفا راهنمایی بفرمایید که از چه نوع پمپی استفاده کنم با سپاس از شما

user1@web24.ir
 ارسال شده در : یکشنبه 19 بهمن 1399

سلام، همکاران واحد مشاوره فنی با شما تماس خواهند گرفت.

مسعود
 ارسال شده در : جمعه 17 بهمن 1399

با سلام، بنده به یک پمپی نیاز دارم که بتونه آب را از کانال به مسافت ۴۰۰ متر با شیب تقریبی ۱۰ درصد مکش کند و به استخر بریزد. یعنی پمپ ۳۰ متری استخر قرار بگیرد، آب را از فاصله ۴۰۰ متری مکش کنه و بعد به فاصله ۳۰ متری بعد از خودش به استخر بریزد. برق ۳ فاز ۳۰ آمپر هم دارم. نوع پمپ و اندازه حداقلی لوله به بنده راهنمایی شود. مچکرم

مدیر سایت
 ارسال شده در : شنبه 18 بهمن 1399

سلام، همکاران واحد مشاوره فنی با شما تماس خواهند گرفت.

محمود
 ارسال شده در : جمعه 10 بهمن 1399

سلام وقت بخیر، یک پمپ می خوام برای آبیاری، بنزینی می خوام که از رودخانه آب بگیرم. تقریبا بیست متر ارتفاع دارم و تا سر زمین نزدیک پونصد متر فاصله هست. چه نوع پمپی باید تهیه کنم؟ خودتون اگر دارید لطفا تماس بگیرید. ممنون

مدیر سایت
 ارسال شده در : شنبه 11 بهمن 1399

سلام، همکاران واحد مشاوره فنی با شما تماس خواهند گرفت.

نادر رهسپار
 ارسال شده در : دوشنبه 06 بهمن 1399

سلام برای یک پروژه به هر دلیلی پمپ با منحنی عملکرد اشتباه طراحی شده حتی با تغییرات در ایمپلر هم مشکل مرتفع نشده است. به نظر شما اشکال دبی زیاد در فشار مورد نظر و فشار کم در دبی مورد نظر رو چطور میشه حل کرد؟ یک بای پاس حجم آب اضافه رو که در فشار مورد نظر بوجود میاد هدایت کنه به مخزن یا ...؟ سپاسگزار خواهم بود.

مدیر سایت
 ارسال شده در : ﺳﻪشنبه 07 بهمن 1399

سلام، همکاران واحد مشاوره فنی با شما تماس خواهند گرفت.

بهمن اختردل
 ارسال شده در : پنجشنبه 02 بهمن 1399

با سلام، بنده یک چاه آب دارم که آب از طریق یک پمپ شناور مدل 374/6a (موتور 62 کیلو وات) به مخزن انتقال داده می شود. توی چاه فشار سنجی و دبی سنجی انجام شده که خدمتتان عرض می کنم. (فشار سنجی : 9.5 بار یا 95 متر و دبی 45 لیتر بر ثانیه) و همچنین سطح دینامیک چاه با دستگاه سطح سنج اندازه گرفتم که 34 متر است. بنابراین کلا هد روی سر پمپ 140 متر است و با توجه به کاتالوگ پمپیران این پمپ حداکثر 33 لیتر بر ثانیه باید دبی فراهم کند. این تناقض برای ما جای سوال دارد که این مدل پمپ چگونه 12 لیتر بر ثانیه دبی بیشتر میدهد. متاسفانه هرساله مجبور به تعویض الکتروپمپ می شوم. سپاس از توجه تون

مدیر سایت
 ارسال شده در : شنبه 04 بهمن 1399

سلام، همکاران واحد مشاوره فنی با شما تماس خواهند گرفت.

حامد جعفری
 ارسال شده در : چهارشنبه 01 بهمن 1399

راهنمایی عالی بود دمتون گرم، برای تامین فشار ۲ یا ۳ بار برای آبیاری و کود دهی زمین کشاورزی با مساحت ۵۰ هکتار چه پمپی کارایی داره؟؟

مدیر سایت
 ارسال شده در : پنجشنبه 02 بهمن 1399

سلام، همکاران واحد مشاوره فنی با شما تماس خواهند گرفت.

محمد صفری
 ارسال شده در : جمعه 26 دی 1399

جهت گردش آب در خط لوله ۴.۵ کیلومتری کا به صورت رفت و برگشت می باشد (یعنی ۴.۵ کیلومتر رفت و بعد وصل میشود به خط بر گشت ۴.۵ کیلومتری با شیب ۱۰ درصد و جهت جلوگیری از یخ زدگی باید آب سیرکوله شود در مدار. لازم به ذکر است که پمپاژ آن با یک جوکی پمپ انجام می گردد و مشکل پمپاژ نیست فقط برای پیشگیری از یخ زدگی نیاز به سیرکوله است.

مدیر سایت
 ارسال شده در : شنبه 27 دی 1399

سلام، همکاران واحد مشاوره فنی با شما تماس خواهند گرفت.

امیر یسارب
 ارسال شده در : پنجشنبه 11 دی 1399

با سلام، آیا برای ورودی پمپ می توان از شلنگ پلاستیکی (با قابلیت رول شدن) استفاده کرد؟ در زمان پمپاژ شلنگ وکیوم نمی شود؟

مدیر سایت
 ارسال شده در : پنجشنبه 11 دی 1399

سلام، همکاران واحد مشاوره فنی با شما تماس خواهند گرفت.

عیسی مقیسه
 ارسال شده در : شنبه 29 آذر 1399

سلام چاهی داریم ۱۰۰ متر عمق و ۵۰۰ متر عمودی به صورت سر بالایی انتقال بده، برق سه فاز داریم. دبی چاه ۱۲ لیتر هست، چه نوع پمپی مناسب است؟

مدیر سایت
 ارسال شده در : یکشنبه 30 آذر 1399

سلام، همکاران واحد مشاوره فنی با شما تماس خواهند گرفت.

وحید خسروی
 ارسال شده در : دوشنبه 03 آذر 1399

با سلام، از الکتروپمپهای لووارا 40-250 برای انتقال آب خنک کاری از مخزن آیس بانک تا مبدل صفحه ای و برگشت به داخل آیس بانک استفاده شده (سیکل باز). طول مسافت رفت و برگشت 150 متر و ارتفاع 20 متر می باشد. موتور پمپ از آمپر مجاز پلاک 2 آمپر بیشتر می کشد. می خواستم عواملی که باعث آمپر کشیدن موتور پمپ می شود رو بدونم. با تشکر فراوان

مدیر سایت
 ارسال شده در : دوشنبه 03 آذر 1399

سلام، همکاران واحد تعمیرات با شما تماس خواهند گرفت.

عبدالحسین زاده
 ارسال شده در : جمعه 23 آبان 1399

سلام، پمپ می خوام از لوله ای که 2 کیلومتر طول داره به اون وصل بشه و پمپاژ کنه قطر طول 5 اینچ هستش، منبع آب چاه عمیق هستش، با تراکتور میخوام کار کنه چون برق نداریم، پمپ به سیستم قطره ای وصل میشه.

مدیر سایت
 ارسال شده در : شنبه 24 آبان 1399

سلام، همکاران واحد مشاوره فنی با شما تماس خواهند گرفت.

رامین اقدمیان
 ارسال شده در : جمعه 09 آبان 1399

سلام برای چاه ۸ متری و فاصله ۱۸۰ متر سراشیبی چه شناوری خوب است؟ برقمون تک فاز است ممنون میشم جواب بدین.

مدیر سایت
 ارسال شده در : شنبه 10 آبان 1399

سلام، همکاران واحد مشاوره فنی با شما تماس خواهند گرفت.

روح الله محمدی
 ارسال شده در : ﺳﻪشنبه 08 مهر 1399

با سلام، ممنون و سپاس از لطف عزیزانی که در این مجموعه و در اختیار گذاشتن افراد متخصص و علم پمپ و غیره در اختیار گذاشته تا استفاده نمایند.

مدیر سایت
 ارسال شده در : ﺳﻪشنبه 08 مهر 1399

سلام، ممنون از شما که وقت گذاشتید و مطالعه فرمودید.

مهدی میانجی
 ارسال شده در : دوشنبه 31 شهریور 1399

با سلام برای آب کشی از یک چاه ۸۷ متری چه نوع پمپ و با چند kw لازم است؟ ممنون از راهنمایی شما

مدیر سایت
 ارسال شده در : ﺳﻪشنبه 01 مهر 1399

سلام، همکاران واحد مشاوره فنی با شما تماس خواهند گرفت.

عباس
 ارسال شده در : ﺳﻪشنبه 21 مرداد 1399

با درود، برای جایگزینی پمپ آلفالاوال LKH20 چه پمپ سانتریفیوژ زمینی را پیشنهاد می کنید؟

مدیر سایت
 ارسال شده در : ﺳﻪشنبه 28 مرداد 1399

سلام، همکاران واحد مشاوره فنی با شما تماس خواهند گرفت.

ابراهیم پور
 ارسال شده در : جمعه 22 فروردین 1399

با سلام، مطلب مربوط به پمپ بسیار کاربردی و مفید بود. با تشکر

مدیر سایت
 ارسال شده در : پنجشنبه 28 فروردین 1399

ممنون از شما دوست عزیز

محمد بابها
 ارسال شده در : جمعه 16 اسفند 1398

با سلام و احترام حدودا 5 ساعت در سایت خوبتون سرگرم مطالعه بودم اطلاعات و محتوای سایتتون جای تبریک و قدردانی داره چندتا سوال داشتم از خدمتتون 1- برای یه واحد در طبقه 3 (حدودا 30 متر ارتفاع) چه پمپی (نوع و برند و دبی و قدرت) رو صلاح میدونین؟ 2- از آب مخزن تحت فشار میشه در زمان قطعی آب استفاده کرد؟ (مثلا مخزن تحت فشار 50 لیتری) 3- میشه حالتی وجود داشته باشه که زمان کمی فشار آب پمپ شروع به کار کنه و نه همیشه؟(فشار آب واحد ما اکثرا خوبه و در برخی موارد افت فشار داریم)

مدیر سایت
 ارسال شده در : شنبه 17 اسفند 1398

سلام وقت بخیر، ممنون از لطف شما دوست عزیز، در مورد سوال اول پمپ PM80 به همراه منبع دیافراگمی کلید و پنج راهی مناسب می باشد. سوال دوم: از منبع دیافراگمی نمی شود به عنوان پمپ ذخیره استفاده کرد (کار این منبع تامین فشار لازم سیستم هستش) لطفا برای این منظور از منبع ذخیره استفاده نمایید. سوال سوم: این کار قابل انجام نیست، پمپ همواره داخل مدار باید وجود داشته باشد در غیر این صورت باید بصورت دستی استارت شود.

Zahiri peyman
 ارسال شده در : یکشنبه 13 مرداد 1398

Salam montazere tazehayetan hastim...

مدیر سایت
 ارسال شده در : یکشنبه 27 مرداد 1398

با سلام، به زودی فیلم های سری جدید و مقالات جدید منتشر خواهند شد.