عملگرها - انواع عملگر

  0
 5174

کاربرد عملگر چیست


عملگر چیست
عملگر یا همان Actuator در واقع همان عنصری هست که در آخر هر سیستم کنترلی قرار می گیرد و کاری را انجام می دهد، در واقع به بیان ساده تر مهم ترین بخش یک سیستم عملگر می باشد که فعالیت مورد انتظار را انجام می دهد، این فعالیت می تواند در مدل ها و سیستم های مختلف باشد.
برای مثال در یک سیستم هیدرولیکی عملگر سیستم، جک ها می باشند که می توانند حرکت های خطی را برای آن سیستم ایجاد نمایند.

عملگرها

 
انواع عملگر
• عملگر های حرکت خطی
• عملگرهای حرکت دورانی

انواع عملگر های خطی
• جک های نیوماتیکی
جکهای هیدرولیکی
• سروو موتورهای خطی
• جکهای سلونویدی

انواع عملگرهای دورانی
• موتورهای الکتریکی
• موتورهای نیوماتیکی
• موتورهای هیدرولیکی

تا اینجا هر مطلبی بیان شد به صورت کلی بود و صحبتی از عملگر های ابزار دقیقی صحبتی نشد،هدف ما از ایجاد این مطلب معرفی عملگرهایی بوده که در ابزار دقیق کاربرد بسیار زیادی دارند.
کنترل ولوها یکی از پرکاربردترین تجهیزات ابزاردقیق در صنایع شیمیایی، نفت، گاز و مواد غذایی می باشد. از این رو به معرفی و روش های عملکرد actuator می پردازیم.

عملگرهای شیرهای صنعتی:
• شیرهای قطع و وصلی (on-off)
• شیرهای تدریجی (proportional valve)
شیرهای قطع و وصلی در واقع همان شیرهای سلونوییدی هستند که از یک بوبین سلونویید جهت قطع و وصل کردن مسیر سیال استفاده میشود، اما در شیرهای تدریجی نیاز است تا عملگر بتواند بین باز بودن کامل شیر و بسته بودن کامل شیر مکانهای بیشتری را تحت کنترل داشته باشد، یعنی بتوان به شیر فرمان داد تا به اندازه ۱۰% از مقدار کلی و یا ۷۰% باز شود.

عملگرهای ولو های تدریجی:
• عملگرهای الکتریکی
• عملگرهای نیوماتیکی
عملگرهای هیدرولیکی
برای انتخاب نوع عملگر باید حتما ولو انتخاب شده باشد و عملگر مناسب را بر حسب اینکه حرکت شفت ولو (خطی و یا چرخشی) و میزان گشتاور به چه صورت خواهد بود، انتخاب کرد.

عملگرهای شیرهای صنعتی

عملگرهای دورانی

عملگرهای شیرهای صنعتی

اشتراک :
دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید
امتیاز: