رولبرینگ استوانه ای FAG

اشتراک :
 0
امتیاز کاربران 0/0 از 5
رولبرینگ استوانه ای FAG
تحویل اکسپرس
خدمات پس از فروش
کیفیت بالا
مشاوره فنی

رولبرینگ استوانه ای FAG

رولبرینگ - FAG استوانه ای (NU – NJ)
این نوع رولبرینگ های برای بارهای شعاعی سنگین و سرعت های بالا مناسب می باشند.
 

لوگو FAMCO

لیست قیمت رولبرینگ استوانه ای اف آ گ FAG

کلیه قیمت ها بدون اطلاع قبلی قابل تغییر می باشد، لطفا جهت اطلاع از بروزترین لیست قیمت با واحد فروش تماس حاصل نمایید.
تاریخ بروزرسانی: 1398/01/15

ردیف

شماره بلبرینگ FAG

قیمت (ریال)

1

قیمت رولبرینگ استوانه ای FAG NU1005 

تماس بگیرید

2

قیمت رولبرینگ استوانه ای FAG NU1006

تماس بگیرید

3

قیمت رولبرینگ استوانه ای FAG NU1007

تماس بگیرید

4

قیمت رولبرینگ استوانه ای FAG NJ408+HJ408

تماس بگیرید

5

قیمت رولبرینگ استوانه ای FAG NJ410+HJ410

تماس بگیرید

6

قیمت رولبرینگ استوانه ای FAG NU1011

تماس بگیرید

7

قیمت رولبرینگ استوانه ای FAG NJ414 + HJ414

تماس بگیرید

8

قیمت رولبرینگ استوانه ای FAG NU1015

تماس بگیرید

9

قیمت رولبرینگ استوانه ای FAG NJ418 + HJ418

تماس بگیرید

10

قیمت رولبرینگ استوانه ای FAG NU1017

تماس بگیرید

11

قیمت رولبرینگ استوانه ای FAG NU1019

تماس بگیرید

12

قیمت رولبرینگ استوانه ای FAG NU2306

تماس بگیرید

13

قیمت رولبرینگ استوانه ای FAG NU2207

تماس بگیرید

14

قیمت رولبرینگ استوانه ای FAG NU2230

تماس بگیرید

15

قیمت رولبرینگ استوانه ای FAG NU2236

تماس بگیرید

16

قیمت رولبرینگ استوانه ای FAG NU205

تماس بگیرید

17

قیمت رولبرینگ استوانه ای FAG NU326

تماس بگیرید

18

قیمت رولبرینگ استوانه ای FAG NU221

تماس بگیرید

19

قیمت رولبرینگ استوانه ای FAG NUP212

تماس بگیرید

20

قیمت رولبرینگ استوانه ای FAG NUP219

تماس بگیرید

21

قیمت رولبرینگ استوانه ای FAG NUP220

تماس بگیرید

22

قیمت رولبرینگ استوانه ای FAG NUP324

تماس بگیرید

 
هایپر صنعت فامکو


رولبرینگ استوانه ای FAG

نوع تحمل بار: توانایی تحمل بار شعاعی را دارند. از انواع این رولبرینگ ها می توان به رولبرینگ استوانه ای یک ردیفه، رولبرینک استوانه ای دو ردیفه، رولبرینگ استوانه ای کف گرد، رولبرینگ استوانه ای پرغلتک و غیره اشاره کرد.
 

رولبرینگ استوانه ای FAG          رولبرینگ استوانه ای FAG

رولبرینگ استوانه ای یک ردیفه FAG
 طراحی این رولبرینگ ها به نحوی است که یکی از حلقه های داخلی یا بیرونی، از یک یا دو طرف لبه نداشته و رولبرینگ قابلیت تفکیک شدن دارد. این امر در مواردی نظیر جا زدن و در آوردن رولبرینگ ها بخصوص در مواردی که  انطباق باید تداخلی باشد، موجب تسهیل کار می شود. رولبرینگ تک ردیفه استوانه ای همیشه بین فلنچ یکپارچه ی باز هدایت می شوند. این نوع فلنچ های ترکیبی باز داری طراحی خاصی هستند وسطح آن طوری طراحی شده است که عملیات روغنکاری را آسان می کند و همچنین اصطکاک را کاهش می دهد که در نتیجه دما در عملیات کاهش می یابد.
نوع تحمل بار: این نوع برینگها ضمن قابلیت تحمل بارهای سنگین، قادر به چرخش با سرعت های بالا نیز هستند.
 

رولبرینگ استوانه ای FAG          رولبرینگ استوانه ای FAG


انواع رولبرینگ استوانه ای FAG همراه نماد
- نوع (N) حلقه بالایی بدون لبه است و قابلیت تفکیک شدن را دارد و همچنین حلقه بیرونی از دو طرف قابل تفکیک شدن است.
- نوع (NU) حلقه پایینی بدون لبه و قابل تفکیک شدن است. حلقه بیرونی از دو طرف لبه دارد و حلقه داخلی فاقد لبه می باشد.
- نوع (NJ) حلقه بیرونی از دو طرف دارای لبه و حلقه داخلی از یک طرف لبه دارد لذا حلقه داخلی از یک طرف امکان حرکت محوری را دارد.
- نوع (NUP) حلقه بیرونی از دو طرف لبه دارد و حلقه داخلی از یک  طرف لبه یکپارچه و از طرف دیگر لبه جدا شدنی دارد.
- نوع (NU + NJ) نوع NU به همراه یک حلقه گوشه دار برای تثبیت برینگ از یک جهت بعد از نصب.
- نوع (NJ + HJ) نوع NJ  به همراه یک حلقه گوشه دار برای تثبیت بیرینگ از دو طرف بعد از نصب.

نکات
- زمانی می توان کارکرد رضایت بخشی  از بلبرینگ  که تحت بار محوری هستند داشت که همزمان با آن ها بار شعاعی نیز وارد شود.
رولبرینگ هایی که حلقه داخلی یا بیرونی خود لبه دارند می توانند علاوه بر بار شعاعی، بار محوری را نیز تحمل کند.

قطر داخلی

FAG رولبرینگ استوانه ای تک ردیفه

Cylindrical roller bearings N10..-K-M1-SP

Cylindrical roller bearings N19..-K-M1-SP

30mm

N1006-K-M1-SP

 

35mm

N1007-K-M1-SP

40mm

N1008-K-M1-SP

45mm

N1009-K-M1-S

50mm

N1010-K-M1-SP

N1910-K-M1-SP

55mm

N1011-K-M1-SP

N1911-K-M1-SP

60mm

N1012-K-M1-SP

N1912-K-M1-SP

65mm

N1013-K-M1-SP

N1913-K-M1-SP

70mm

N1014-K-M1-SP

N1914-K-M1-SP

75mm

N1015-K-M1-SP

N1915-K-M1-SP

80mm

N1016-K-M1-SP

N1916-K-M1-SP

85mm

N1017-K-M1-SP

N1917-K-M1-SP

90mm

N1018-K-M1-SP

N1918-K-M1-SP

95mm

N1019-K-M1-SP

N1919-K-M1-SP

100mm

N1020-K-M1-SP

N1920-K-M1-SP

105mm

N1021-K-M1-SP

N1921-K-M1-SP

110mm

N1022-K-M1-SP

N1922-K-M1-SP

120mm

N1024-K-M1-SP

N1924-K-M1-SP

130mm

N1026-K-M1-SP

N1926-K-M1-SP

140mm

N1028-K-M1-SP

N1928-K-M1-SP

150mm

N1030-K-M1-SP

N1930-K-M1-SP

160mm

N1032-K-M1-SP

N1932-K-M1-SP

170mm

N1034-K-M1-SP

N1934-K-M1-SP

180mm

N1036-K-M1-SP

N1936-K-M1-SP

190mm

N1038-K-M1-SP

N1938-K-M1-SP

200mm

N1040-K-M1-SP

N1940-K-M1-SP

220mm

N1044-K-M1-SP

N1944-K-M1-SP

240mm

N1048-K-M1-SP

N1948-K-M1-SP

260mm

N1052-K-M1-SP

N1952-K-M1-SP

280mm

N1056-K-M1-SP

N1956-K-M1-SP

300mm

N1060-K-M1-SP

N1960-K-M1-SP

320mm

N1064-K-M1-SP

N1964-K-M1-SP

340mm

N1068-K-M1-SP

N1968-K-M1-SP

360mm

N1072-K-M1-SP

N1972-K-M1-SP

380mm

N1076-K-M1-SP

N1976-K-M1-SP

400mm

N1080-K-M1-SP

N1980-K-M1-SP

420mm

N1084-K-M1-SP

N1984-K-M1-SP

440mm

N1088-K-M1-SP

N1988-K-M1-SP

460mm

N1092-K-M1-SP

N1992-K-M1-SP

480mm

N1096-K-M1-SP

N1996-K-M1-SP

500mm

N10/500-K-M1-SP

N19/500-K-M1-SP

...

FAG رولبرینگ استوانه ای تک ردیفه

Cylindrical roller bearings N2..-E

Cylindrical roller bearings N3..-E

N202-E-XL-TVP2

 

N203-E-XL

N204-E-XL

N205-E-XL

N305-E-XL-TVP2

N206-E-XL

N306-E-XL

N207-E-XL

N307-E-XL

N208-E-XL-TVP2

N308-E-XL-TVP2

N209-E-XL

N309-E-XL

N210-E-XL

N310-E-XL

N211-E-XL

N311-E-XL-TVP2

N212-E-XL

N312-E-XL

N213-E-XL

N313-E-XL

N214-E-XL-TVP2

N314-E-XL-TVP2

N215-E-XL

N315-E-XL

N216-E-XL

N316-E-XL

N217-E-XL-TVP2

N317-E-XL-M1

N218-E-XL

N318-E-XL

N219-E-XL

N319-E-XL

N220-E-XL

N320-E-XL-M1

N221-E-XL

 

N222-E-XL

N322-E-XL-M1

N224-E-XL

N324-E-XL-M1

N226-E-XL

N326-E-XL

N228-E-XL-M1

N328-E-XL

N230-E-XL

N330-E-XL-M1

N232-E-XL

N332-E-M1

N234-E-XL-M1

N334-E-TB

N236-E-XL-M1

 

N238-E-M1

N240-E-M1

N248-E-TB-M1

...

FAG رولبرینگ استوانه ای تک ردیفه

FAG Cylindrical roller bearings NJ

NJ2304 + HJ2304-E

NJ2203 + HJ2203-E  رولبرینگ استوانه ای

NJ2305 + HJ2305-E

NJ2204 + HJ2204-E  رولبرینگ

NJ2306 + HJ2306-E

NJ2205 + HJ2205-E رولبرینگ

NJ2307 + HJ2307-E

NJ2206 + HJ2206-E  رولبرینگ

NJ2308 + HJ2308-E

NJ2207 + HJ2207-E  رولبرینگ

NJ2309 + HJ2309-E

NJ2208 + HJ2208-E  رولبرینگ

NJ2310 + HJ2310-E

NJ2209 + HJ2209-E  رولبرینگ استوانه ای

NJ2311 + HJ2311-E

NJ2210 + HJ210-E  رولبرینگ

NJ2312 + HJ2312-E

NJ2211 + HJ2211-E  رولبرینگ استوانه ای

NJ2313 + HJ2313-E

NJ2212 + HJ212-E  رولبرینگ

NJ2314 + HJ2314-E

NJ2213 + HJ2213-E  رولبرینگ استوانه ای

NJ2315 + HJ2315-E

NJ2214 + HJ2214-E  رولبرینگ

NJ2316 + HJ2316-E

NJ2215 + HJ2215-E  رولبرینگ استوانه ای

NJ2317 + HJ2317-E

NJ2216 + HJ216-E  رولبرینگ

NJ2318 + HJ2318-E

NJ2217 + HJ2217-E  رولبرینگ استوانه ای

NJ2319 + HJ2319-E

NJ2218 + HJ2218-E  رولبرینگ

NJ2320 + HJ2320-E

NJ2219 + HJ2219-E  رولبرینگ استوانه ای

NJ2322 + HJ2322-E

NJ2220 + HJ2220-E  رولبرینگ

NJ2324 + HJ2324-E

NJ2222 + HJ2222-E  رولبرینگ استوانه ای

NJ2326 + HJ2326-E

NJ2224 + HJ2224-E  رولبرینگ

NJ2328 + HJ2328-E

NJ2226 + HJ2226-E  رولبرینگ استوانه ای

NJ2330 + HJ2330-E

NJ2228 + HJ2228-E  رولبرینگ

NJ2332 + HJ2332-E

NJ2230 + HJ2230-E  رولبرینگ استوانه ای

NJ2334 + HJ2334-E

NJ2232 + HJ2232-E  رولبرینگ

NJ2336 + HJ2336-E

NJ2234 + HJ2234-E  رولبرینگ استوانه ای

NJ2338 + HJ2338-E

NJ2236 + HJ2236-E  رولبرینگ

NJ2340 + HJ2340-E

NJ2238 + HJ2238-E  رولبرینگ استوانه ای

NJ303-E-XL-TVP2+HJ303

NJ2240 + HJ2240-E  رولبرینگ

NJ304+HJ304-E

NJ202  رولبرینگ

NJ305+HJ305-E

NJ203-E-XL

NJ306+HJ306-E

NJ204-E-XL-HJ204-E   رولبرینگ

NJ307 +HJ307-E

NJ205-E-XL

NJ308+HJ308-E

NJ206-E-XL

NJ309+HJ309-E

NJ207-E-XL    رولبرینگ استوانه ای

NJ310+HJ310-E

NJ208-E-XL

NJ311+HJ311-E

NJ209-E-XL

NJ312+HJ312-E

NJ210-E-XL  رولبرینگ

NJ313+HJ313-E

NJ211-E-XL

NJ314+HJ314-E

NJ212-E-XL

NJ315+HJ315-E

NJ213-E-XL

NJ316 +HJ316-E

NJ214-E+HJ214-E  رولبرینگ

NJ317 +HJ317-E

NJ215-E+HJ215-E

NJ318 +HJ318-E

NJ216-E+HJ216-E   رولبرینگ

NJ319 +HJ319-E

NJ217-E+HJ217-E

NJ320 +HJ320-E

NJ218-E+HJ218-E

NJ322-E-XL-TVP2+HJ322-E

NJ219-E+HJ219-E   رولبرینگ استوانه ای

NJ324+HJ324-E

NJ220-E+HJ220-E

NJ326 HJ326-E

NJ221-E+HJ221-E

NJ328+HJ328-E

NJ222-E+HJ222-E    رولبرینگ

NJ330+HJ330-E

NJ224-E+HJ224-E

NJ332+HJ332-E

NJ226-E+HJ226-E  رولبرینگ

NJ334+HJ334-E

NJ228+HJ228-E

NJ336-E-TB-M1+HJ336-E

NJ230+HJ230-E   رولبرینگ

NJ340+HJ340-E

NJ232+HJ232-E

NJ348+HJ348-E

NJ234+HJ234-E

NJ356+HJ356-E

NJ236+HJ236-E  رولبرینگ استوانه ای

NJ303+HJ303-E

NJ238+HJ238-E

NJ304 +HJ304-E

NJ240+HJ240-E

NJ305 +HJ305-E

NJ244+HJ244-E  رولبرینگ

NJ306 +HJ306-E

NJ248 + HJ248-E

NJ415-XL-M1 + HJ415

NJ252 + HJ252-E

NJ416-XL-M1 + HJ416

NJ406-XL-M1 + HJ406  رولبرینگ

NJ417-XL-M1 + HJ417

NJ407-XL-M1 + HJ407  رولبرینگ استوانه ای

NJ418-XL-M1 + HJ418

NJ408-XL-M1 + HJ408  رولبرینگ

NJ419-XL-M1 + HJ419

NJ409-XL-M1 + HJ409  رولبرینگ استوانه ای

NJ420-XL-M1 + HJ420

NJ410-XL-M1 + HJ410  رولبرینگ

NJ421-XL-M1 + HJ421

NJ411-XL-M1 + HJ411  رولبرینگ استوانه ای

NJ422-XL-M1 + HJ422

NJ412-XL-M1 + HJ412  رولبرینگ

NJ424-XL-M1 + HJ424

NJ413-XL-M1 + HJ413  رولبرینگ استوانه ای

 

NJ414-XL-M1 + HJ414  رولبرینگ

...

FAG رولبرینگ استوانه ای تک ردیفه

FAG Cylindrical roller bearings NU10

FAG Cylindrical roller bearings NJ4 + HJ

NU1005

NJ406+HJ406  رولبرینگ

NU1006

NJ407+HJ407  رولبرینگ استوانه ای

NU1007

NJ408+HJ408  رولبرینگ

NU1008

NJ409+HJ409  رولبرینگ استوانه ای

NU1009

NJ410+HJ410  رولبرینگ

NU1010

NJ411+HJ411  رولبرینگ استوانه ای

NU1011

NJ412+HJ412  رولبرینگ

NU1012

NJ413 + HJ413  رولبرینگ استوانه ای

NU1013

NJ414 + HJ414  رولبرینگ

NU1014

NJ415 + HJ415  رولبرینگ استوانه ای

NU1015

NJ416 + HJ416  رولبرینگ

NU1016

NJ417 + HJ417  رولبرینگ استوانه ای

NU1017

NJ418 + HJ418  رولبرینگ

NU1018

NJ419 + HJ419  رولبرینگ استوانه ای

NU1019

NJ420 + HJ420  رولبرینگ

NU1020

NJ421 + HJ421  رولبرینگ استوانه ای

NU1021

NJ422 + HJ422  رولبرینگ

NU1022

NJ424 + HJ424  رولبرینگ استوانه ای

NU1024

FAG Cylindrical roller bearings NU4

NU1026

NU406 رولبرینگ

NU1028

NU407 رولبرینگ

NU1030

NU408 رولبرینگ استوانه ای

NU1032

NU409 رولبرینگ

NU1034

NU410 رولبرینگ

NU1036

NU411 رولبرینگ استوانه ای

NU1038

NU412 رولبرینگ

NU1040

NU413 رولبرینگ استوانه ای

NU1044-M1

NU414 رولبرینگ

NU1048-M1

NU415 رولبرینگ

NU1052-M1

NU416 رولبرینگ استوانه ای

NU1056-M1

NU417 رولبرینگ

NU1060-M1

NU418 رولبرینگ

NU1064-M1

NU419 رولبرینگ

NU1068-M1

NU420 رولبرینگ استوانه ای

NU1072-M1

NU421 رولبرینگ

NU1076-M1

NU422 رولبرینگ

NU1080

NU424 رولبرینگ استوانه ای

NU1084

NU1992-M1 رولبرینگ

NU1088

NU1996-M1 رولبرینگ استوانه ای

NU1092

NU19/560-M1 رولبرینگ

NU1096

NU19/600-E-TB-M1 رولبرینگ

NU10/500

NU19/670-TB-M1 رولبرینگ استوانه ای

NU10/560

NU19/710-TB-M1 رولبرینگ

...
 

FAG رولبرینگ استوانه ای تک ردیفه

FAG Cylindrical roller bearings NU

NU2203

NU2304  رولبرینگ استوانه ای

NU2204

NU2305  رولبرینگ

NU2205

NU2306  رولبرینگ استوانه ای

NU2206

NU2307  رولبرینگ

NU2207

NU2308  رولبرینگ استوانه ای

NU2208

NU2309 رولبرینگ

NU2209

NU2310  رولبرینگ استوانه ای

NU2210

NU2311  رولبرینگ

NU2211

NU2312  رولبرینگ استوانه ای

NU2212

NU2313  رولبرینگ

NU2213

NU2314  رولبرینگ استوانه ای

NU2214

NU2315  رولبرینگ

NU2215

NU2316  رولبرینگ استوانه ای

NU2216

NU2317  رولبرینگ

NU2217

NU2318  رولبرینگ استوانه ای

NU2218

NU2319  رولبرینگ

NU2219

NU2320  رولبرینگ استوانه ای

NU2220

NU2322  رولبرینگ

NU2222

NU2324  رولبرینگ استوانه ای

NU2224

NU2326  رولبرینگ

NU2226

NU2328  رولبرینگ استوانه ای

NU2228

NU2330  رولبرینگ

NU2230

NU2332  رولبرینگ استوانه ای

NU2232

NU2334  رولبرینگ

NU2234

NU2336  رولبرینگ استوانه ای

NU2236

NU2338  رولبرینگ

NU2238

NU2340  رولبرینگ استوانه ای

NU2240

NU2344  رولبرینگ

NU2244

NU2348  رولبرینگ استوانه ای

NU2248

NU2352  رولبرینگ

NU2252

NU2356  رولبرینگ استوانه ای

NU2256

NU303  رولبرینگ

NU2260

NU304  رولبرینگ استوانه ای

NU2264

NU305  رولبرینگ

NU2272

NU306  رولبرینگ استوانه ای

NU2276

NU307  رولبرینگ

NU202

NU308  رولبرینگ استوانه ای

NU203

NU309  رولبرینگ

NU204

NU310  رولبرینگ استوانه ای

NU205

NU311  رولبرینگ

NU206

NU312  رولبرینگ استوانه ای

NU207

NU313  رولبرینگ

NU208

NU314  رولبرینگ استوانه ای

NU20

NU315  رولبرینگ

NU210

NU316  رولبرینگ استوانه ای

NU211

NU317  رولبرینگ

NU212

NU318  رولبرینگ استوانه ای

NU213

NU319  رولبرینگ

NU214

NU320  رولبرینگ استوانه ای

NU215

NU322  رولبرینگ استوانه ای

NU216

NU324  رولبرینگ

NU217

NU326  رولبرینگ استوانه ای

NU218

NU328  رولبرینگ

NU219

NU330  رولبرینگ استوانه ای

NU220

NU332  رولبرینگ

NU221

NU334  رولبرینگ استوانه ای

NU222

NU336  رولبرینگ

NU224

NU338  رولبرینگ استوانه ای

NU226

NU340  رولبرینگ

NU228

NU344  رولبرینگ استوانه ای

NU230

NU348  رولبرینگ

NU232

NU352  رولبرینگ استوانه ای

NU234

NU356  رولبرینگ

NU236

NU244  رولبرینگ

NU238

NU248  رولبرینگ استوانه ای

NU240

NU252  رولبرینگ

NU264

NU256  رولبرینگ استوانه ای

 

NU260  رولبرینگ

...
 

FAG رولبرینگ استوانه ای تک ردیفه

Cylindrical roller bearings NUP2..-E

Cylindrical roller bearings NUP3..-E

NUP203

NUP303  رولبرینگ استوانه ای

NUP204

NUP304

NUP205

NUP305

NUP206

NUP306  رولبرینگ استوانه ای

NUP207

NUP307

NUP208

NUP308  رولبرینگ استوانه ای

NUP209

NUP309

NUP210

NUP310

NUP211

NUP311  رولبرینگ استوانه ای

NUP212

NUP312

NUP213

NUP313

NUP214

NUP314  رولبرینگ استوانه ای

NUP215

NUP315

NUP216

NUP316

NUP217

NUP317  رولبرینگ استوانه ای

NUP218

NUP318

NUP219

NUP319  رولبرینگ استوانه ای

NUP220

NUP320

NUP221

 

NUP222

NUP322  رولبرینگ استوانه ای

NUP224

NUP324

NUP226

NUP326  رولبرینگ استوانه ای

NUP228

NUP328

NUP230

NUP330  رولبرینگ استوانه ای

NUP232

 

NUP234

NUP236

NUP238

NUP240

NUP244

...
 

FAG رولبرینگ دو و یک ردیفه استوانه ای

Cylindrical roller bearings NN

Cylindrical roller bearings NUP

NN3006

NUP2304  رولبرینگ استوانه ای

NN3007

NUP2305

NN3008

NUP2306

NN3009

NUP2307  رولبرینگ استوانه ای

NN3010

NUP2308

NN3011

NUP2309

NN3012

NUP2310  رولبرینگ استوانه ای

NN3013

NUP2311

NN3014

NUP2312

NN3015

NUP2313  رولبرینگ استوانه ای

NN3016

NUP2314

NN3017

NUP2315

NN3018

NUP2316  رولبرینگ استوانه ای

NN3019

NUP2317

NN3020

NUP2318

NN3021

NUP2319  رولبرینگ استوانه ای

NN3022

NUP2320

NN3024

NUP2322

NN3026

NUP2324  رولبرینگ استوانه ای

NN3028

NUP2326

NN3030

NUP2328

NN3032

NUP2330  رولبرینگ استوانه ای

NN3034

NUP2344

NN3036

NUP2203  رولبرینگ استوانه ای

NN3038

NUP2204

NN3040

NUP2205

NN3044

NUP2206  رولبرینگ استوانه ای

NN3048

NUP2207

NN3052

NUP2208

NN3056

NUP2209  رولبرینگ استوانه ای

NN3060

NUP2210

NN3064

NUP2211

NN3068

NUP2212  رولبرینگ استوانه ای

NN3072

NUP2213

NN3076

NUP2214

NN3080

NUP2215  رولبرینگ استوانه ای

NN3084

NUP2216

NN3088

NUP2217

NN3092

NUP2218  رولبرینگ استوانه ای

NN3096

NUP2219

NN30/500

NUP2220

Cylindrical roller bearings NUP

NUP2222  رولبرینگ استوانه ای

NUP2230

NUP2224

NUP2232

NUP2226

NUP2234

NUP2228  رولبرینگ استوانه ای

NUP2244

NUP2236


رولبرینگ استوانه ای دو ردیفه FAG

این نوع رولبرینگ ها دارای سطح مقطع کمی می باشند، همچنین دارای ظرفیت تحمل بار و سختی بالا است. رولبرینگ استوانه ای دو ردیفه عمدتا در ماشین های ابزار، تجهیزات انتقال نیرو، کارخانه های سنگ زنی و همچنین گیربکس های بزرگ مورد استفاده قرار می گیرد. اکثرا رولربیرینگ های استوانه ای دو ردیفه در طرح های NNU و NN تولید می شوند.

رولبرینگ استوانه ای دو ردیفه FAG

رولبرینگ دو ردیفه استوانه ای با سوراخ استوانه ای و سوراخ مخروطی ساخته می شود. بیرینگ طرح NN عموما با سوراخ مخروطی ساخته می شود. در هنگام سوار کردن بیرینگ با سوراخ مخروطی امکان بدست آمدن لقی داخلی شعاعی می آید.

رولبرینگ استوانه ای پرغلتک FAG یا رولبرینگ بدون شبکه FAG
این رولبرینگ ها بیشترین تعداد غلتک را دارد و در اصل با وجود عدم قفسه تمامی فضایی که در سایر بیرینگ ها توسط قفسه اشغال می شود در آنها از غلتک پر شده است. ضخامت این بیرینگ ها نسبت به پهنایشان کمتر است که این موضوع باعث بالا رفتن فوق العاده زیاد تحمل بار و در عین حال صرفه جویی در مقدار فضای مورد نیاز برای جازدن رولبرینگ می شود.
این بیرینگ ها در چند نوع یک ردیفه، دوردیفه و چند ردیفه تولید می شود.
 

رولبرینگ استوانه ای بدون شبکه FAG          رولبرینگ استوانه ای پرغلتک FAGانواع رولبرینگ بدون شبکه FAG همراه پسوند
  - (پسوند B) رولبرینگ هایی که جهت عملیات حرارتی غلتکک ها سخت کاری شده اند.
  - (پسوند B4) رولبرینگ هایی که برای شرایطی با سختی بیشتر مورد استفاده قرار می گیرند که علاوه بر غلتک، حلقه های آنها نیز سخت کاری شده اند.
  - (پسوند NNC) این رولبرینگ ها در حلقه خود یک لبه یکپارچه و یک حلقه لبه دار که می تواند بار محوری را در دو جهت تحمل کند.
  - (پسوند NNF) رولبرینگ هایی که حلقه داخلی دو تیکه بوده و یک حلقه نکه دارنده متصل می شوند.

رولبرینگ استوانه ای کف گرد FAG یا رولبرینگ استوانه ای کف گرد NTB FAG
طراحی این بیرینگ ها ساده و شامل یک واشر شافت، یک واشر محفظه و قفسه به همراه تعدادی غلتک است در مواردی که محل قرار گرفتن رولبرینگ مناسب باشد می توان واشرهای محفظه و شافت را حذف نمود و از خود قفسه و غلتک ها استفاده کرد ولی به هر حال محل قرار این مجموعه باید سخت پرداخت شده باشد به همین دلیل معمولا کل رولبرینگ دارای یک شماره خاص و هریک از اجزا آن نیز دارای یک شماره مجزا است. این روابرینگ ها در مقابل بارهای ضربه ای حساس نبوده، استحکام بالا دارند و فضای محوری کمی برای نصب نیاز دارند. در نوع یک ردیفه ساخته شده و بار محوری را از یک سمت می توانند تحمل کنند.  طراحی آنها ساده و شامل یک واشر شافت Shaft washer، یک واشر محفظه Housing washer و قفسه بهمراه تعدادی غلتک است.
نوع تحمل بار: این رولبرینگ ها تحمل بارهای محوری سنگین را دارند.
 

رولبرینگ استوانه ای کف گرد FAG          رولبرینگ استوانه ای کف گرد FAG

انواع رولبرینگ NTB FAG
  - نوع خاصی از این رولبرینگ ها تولید می شود که با داشتن تعداد غلتک بیشتر، قدرت تحمل بار بیشتری نسبت به نوع استاندارد داشته که البته از سرعت چرخشی کمتری نیز برخوردارند.
  - در نوعی دیگر که سرعت پایین و دقت خیلی زیاد مورد نیاز نباشد می توان بجای واشرهای محفظه و شافت از واشرهای شیاردار یا واشر کفی استفاده نمود.
  - در بعضی سریهای این نوع بیرینگها می توان با استفاده از یک واشر میانی و دو سری قفسه با غلتک، رولبرینگ را به صورت دو طرفه جهت تحمل بار محوری از دو طرف تبدیل نمود.

نکاتی در مورد رولبرینگ استوانه ای کف گرد FAG
  - این رولبرینگ ها در مقابل بارهای ضربه ای حساس نمی باشند.
  - دارای استحکام بالایی می باشند.
  - فضای محوری کمی برای نصب نیاز دارند.
  - دارای طرحی ساده ای می باشند.
  - در این رولبرینگ ها هیچ گونه ناهمراستایی مجاز نیست.
  - قفسه آنها عموما از جنس آلیاژهای سبک، برنج و در بعضی موارد فیبری است.
  - اگراز واشرهای خود بیرینگ استفاده نشود سختی سطحی که قفسه غلتک ها روی آن قرار می گیرند باید بین 58 HRC الی 64 HRC باشد.

دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید
امتیاز شما به این محصول :