پروژه نفت پارس

 30330

پروژه نفت پارس

پالایشگاه نفت پارس به عنوان یکی از مشتریان قدیمی هایپر صنعت فامکو، همواره از همراهان ما بوده و در آخرین پروژه مشترک، پمپ های دنده ای مورد نیاز پالایشگاه نفت پارس توسط هایپر صنعت فامکو تامین گردیده است.

اشتراک :