پروژه ها

اشتراک :
پروژه پتروشیمی بوعلی
پروژه پتروشیمی بوعلی
 1398/04/17 - 14:34 347

تامین پمپ دیافراگمی پتروشیمی بوعلی ...

پروژه دانشگاه آزاد بجنورد
پروژه دانشگاه آزاد بجنورد
 1398/04/17 - 14:30 369

تامین پمپ اسلاری دانشگاه آزاد بجنورد ...

پروژه کارخانه سیلانه سبز
پروژه کارخانه سیلانه سبز
 1398/04/17 - 14:24 390

تامین لوب پمپ کارخانه سیلانه سبز ...

پروژه پگاه فارس
پروژه پگاه فارس
 1398/04/17 - 14:15 412

تامین پمپ بشکه کش پگاه فارس ...

پروژه کادیران
پروژه کادیران
 1398/04/17 - 14:02 356

تامین پمپ بشکه کش کادیران ...

پروژه خمیر مایه و الکل رازی
پروژه خمیر مایه و الکل رازی
 1398/04/17 - 13:54 364

تامین پمپ استیل خمیر مایه و الکل رازی ...

پروژه دانشگاه اصفهان
پروژه دانشگاه اصفهان
 1398/04/17 - 13:47 393

تامین پمپ روغن داغ و سیرکوله دانشگاه اصفهان ...

پروژه فولاد کوهپایه
پروژه فولاد کوهپایه
 1398/04/17 - 13:33 281

تامین دوزینگ پمپ فولاد کوهپایه ...

پروژه صنعت فیبر وینا
پروژه صنعت فیبر وینا
 1398/04/17 - 12:20 404

تامین پمپ سانتریفیوژ صنعت فیبر وینا ...

پروژه پژوهشگاه نیرو
پروژه پژوهشگاه نیرو
 1398/04/17 - 12:13 353

تامین پمپ دنده ای پژوهشگاه نیرو ...

پروژه تامین تصفیه امور آبرسانی شرق
پروژه تامین تصفیه امور آبرسانی شرق
 1398/04/17 - 11:57 292

تامین پمپ کفکش پلیمری تامین تصفیه امور آبرسانی شرق ...

پروژه کاغذ کار کسری
پروژه کاغذ کار کسری
 1398/04/17 - 11:42 371

تامین پمپ دیافراگمی کاغذ کار کسری ...

پروژه ها