در ادامه به معرفی برخی از مشتریان هایپر صنعت فامکو می پردازیم و پروژه های انجام شده توسط تیم های تخصصی و حرفه ای هایپر صنعت فامکو در صنایع مختلف کشور را به شما عزیزان معرفی می نماییم.