پروژه ها

اشتراک :

پروژه ها

پروژه پتروشیمی بوعلی
 1398/04/17 - 14:34 177

تامین پمپ دیافراگمی پتروشیمی بوعلی

پروژه دانشگاه آزاد بجنورد
 1398/04/17 - 14:30 191

تامین پمپ اسلاری دانشگاه آزاد بجنورد

پروژه کارخانه سیلانه سبز
 1398/04/17 - 14:24 204

تامین لوب پمپ کارخانه سیلانه سبز

پروژه پگاه فارس
 1398/04/17 - 14:15 212

تامین پمپ بشکه کش پگاه فارس

پروژه کادیران
 1398/04/17 - 14:02 181

تامین پمپ بشکه کش کادیران

پروژه خمیر مایه و الکل رازی
 1398/04/17 - 13:54 192

تامین پمپ استیل خمیر مایه و الکل رازی

پروژه دانشگاه اصفهان
 1398/04/17 - 13:47 228

تامین پمپ روغن داغ و سیرکوله دانشگاه اصفهان

پروژه فولاد کوهپایه
 1398/04/17 - 13:33 147

تامین دوزینگ پمپ فولاد کوهپایه

پروژه صنعت فیبر وینا
 1398/04/17 - 12:20 174

تامین پمپ سانتریفیوژ صنعت فیبر وینا

پروژه پژوهشگاه نیرو
 1398/04/17 - 12:13 196

تامین پمپ دنده ای پژوهشگاه نیرو

پروژه تامین تصفیه امور آبرسانی شرق
 1398/04/17 - 11:57 153

تامین پمپ کفکش پلیمری تامین تصفیه امور آبرسانی شرق

پروژه کاغذ کار کسری
 1398/04/17 - 11:42 207

تامین پمپ دیافراگمی کاغذ کار کسری