پروژه های هایپر صنعت فامکو

پروژه پتروشیمی بوعلی
تامین پمپ دیافراگمی پتروشیمی بوعلی
پروژه دانشگاه آزاد بجنورد
تامین پمپ اسلاری دانشگاه آزاد بجنورد
پروژه کارخانه سیلانه سبز
تامین لوب پمپ کارخانه سیلانه سبز
پروژه پگاه فارس
تامین پمپ بشکه کش پگاه فارس
پروژه کادیران
تامین پمپ بشکه کش کادیران
پروژه خمیر مایه و الکل رازی
تامین پمپ استیل خمیر مایه و الکل رازی
پروژه دانشگاه اصفهان
تامین پمپ روغن داغ و سیرکوله دانشگاه اصفهان
پروژه فولاد کوهپایه
تامین دوزینگ پمپ فولاد کوهپایه
پروژه صنعت فیبر وینا
تامین پمپ سانتریفیوژ صنعت فیبر وینا
پروژه پژوهشگاه نیرو
تامین پمپ دنده ای پژوهشگاه نیرو
پروژه تامین تصفیه امور آبرسانی شرق
تامین پمپ کفکش پلیمری تامین تصفیه امور آبرسانی شرق
پروژه کاغذ کار کسری
تامین پمپ دیافراگمی کاغذ کار کسری

پروژه ها