پروژه پگاه فارس

 17 تیر 1398   14:15
 906
اشتراک :

پروژه پگاه فارس

پروژه پگاه فارس

پگاه فارس یکی از مشتریان هایپر صنعت فامکو در آخرین سفارش خود پمپ بشکه کش مورد نیاز خود را توسط هایپر صنعت فامکو تامین کرده است.