پروژه پگاه فارس

 3769

پروژه پگاه فارس

پروژه پگاه فارس

پگاه فارس یکی از مشتریان هایپر صنعت فامکو در آخرین سفارش خود پمپ بشکه کش مورد نیاز خود را توسط هایپر صنعت فامکو تامین کرده است.

اشتراک :