پروژه کارخانه سیلانه سبز

 17 تیر 1398   14:24
 924
اشتراک :

پروژه کارخانه سیلانه سبز

پروژه کارخانه سیلانه سبز

کارخانه سیلانه سبز یکی از مشتریان فامکو در آخرین پروژه خود لوب پمپ مورد نیاز کارخانه سیلانه سبز را توسط هایپر صنعت فامکو تامین کرده است