پروژه دانشگاه آزاد بجنورد

پروژه دانشگاه آزاد بجنورد

پروژه دانشگاه آزاد بجنورد

دانشگاه آزاد بجنورد یکی از مشتریان هایپر صنعت فامکو در آخرین پروژه مشترک، پمپ اسلاری مورد نیاز خود را توسط هایپر صنعت فامکو تامین کرده است.

همچنین بخوانید
تامین پمپ دیافراگمی پتروشیمی بوعلی
تامین لوب پمپ کارخانه سیلانه سبز
تامین پمپ بشکه کش پگاه فارس
تامین پمپ بشکه کش کادیران

دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید

captcha


امتیاز: