پروژه دانشگاه آزاد بجنورد

 17 تیر 1398   14:30
 904
اشتراک :

پروژه دانشگاه آزاد بجنورد

پروژه دانشگاه آزاد بجنورد

دانشگاه آزاد بجنورد یکی از مشتریان هایپر صنعت فامکو در آخرین پروژه مشترک، پمپ اسلاری مورد نیاز خود را توسط هایپر صنعت فامکو تامین کرده است.