پروژه پتروشیمی بوعلی

 17 تیر 1398   14:34
 955
اشتراک :

پروژه پتروشیمی بوعلی

پروژه پتروشیمی بوعلی

پتروشیمی بوعلی یکی از مشتریان هایپر صنعت فامکو در آخرین پروژه خود پمپ دیافراگمی مورد نیاز خود را از هایپر صنعت فامکو تامین کرده است.