بیرینگ بابیتی

 27 مرداد 1398   16:26
 0
 1263
اشتراک :

بیرینگ بابیتی یا یاتاقان بابیتی
 

ژورنال بیرینگ (JOURNAL BEARING)

عوامل موثر بر روی حرکت شعاعی در روتور

 1. نیروی گریز از مرکز
 2. وزن روتور
 3. خروج از مرکز بودن مرکز جرم رتور
 4. عدم همگن بودن روتور

در یاتاقان های ژورنال لایه نازک روغن بین روتور و یاتاقان وجود دارد. لایه نازک روغن نیروهای ذکر شده را کنترل کرده و با حداقل اصطکاک مانع از خارج شدن شفت از موقعیت شعاعی خود می شود.

یاتاقان ژورنال دارای تنوع زیادی بوده که از مهمترین آنها می توان به موارد زیر اشاره نمود:

 1. PLAIN JOURNAL BEARING
 2. PRESSURE DAM JOURNAL BEARINGS
 3. LIMON BORE JOURANL BEARINGS
 4. MULTI-LOBE JOURANL BEARING
 5. OFFSET SPLIT BEARINGS
 6. TILTING PAD JOURANL BEARINGS

ژورنال بیرینگ

تراست بیرینگ (THRUST BEARINGS)

از مهمترین بیرینگ های مورد استفاده صنعت تراست بیرینگ ها بوده که کنترل نیروهای محوری شفت را به عهده دارد. نیروهای محوری بر اثر عوامل مختلفی مانند اختلاف فشار موجود در دو سر پره ها ایجاد می گردد به وسیله فشار روغن در حال چرخش بین تراست بیرینگ و کولار خنثی می شود.

تراست بیرینگ دارای تنوع زیادی نبوده و به صورت های زیر متداول است:

 1. FLAT LAND THRUST BEARINGS
 2. TAPER LAND THRUST BEARINGS
 3. TILTING PAD THRUST BEARINGS
 4. SELF-EQUALIZING THRUST BEARINGS

تراست بیرینگ

یاتاقان بابیتی تراست و ژورنال (THRUST AND JOURANL BEARING)

زمانی که در هر دور سر شفت نیازمند کنترل نیروهای شعاعی و محوری به طور همزمان باشیم باید از یاتاقان های تراست ژورنال استفاده شود. با توجه به نیاز سیستم از یاتاقان تراست و ژورنال متناسب استفاده می گردد. اغلب تراست موجود در این نوع یاتاقان ها از نوع INACTIVE بوده و قابلیت تحمل بار کمتری دارد. یا توجه به نیاز سیستم بیرینگ های کف گرد دارای توانایی تحمل بار یک یا دو جهته را دارا می باشد.

یاتاقان بابیتی تراست و ژورنال