دستگاه تصفیه آب پرورش ماهی

دستگاه تصفیه آب پرورش ماهی

در سالیان گذشته به دلیل جمعیت کم در روی کره زمین، تقاضای انسان ها در مورد مصرف ماهیان و سایر موجودات دریایی صرفا از طریق صید از رودخانه و دریا صورت می گرفت. در حال حاضر به دلیل رشد جمعیت، افزایش تقاضا، این امکان میسر نیست. تمام فعالیت های زیستی موجودات آبزی در درون آب صورت می گیرد، بنابراین مهم ترین و اثر گذار ترین فاکتور برای پروش ماهیان کیفیت آب است.

دستگاه تصفیه آب پرورش ماهی چیست؟

در سالیان گذشته به دلیل جمعیت کم در روی کره زمین، تقاضای انسان ها در مورد مصرف ماهیان و سایر موجودات دریایی صرفا از طریق صید از رودخانه و دریا صورت می گرفت. در حال حاضر به دلیل رشد جمعیت، افزایش تقاضا، این امکان میسر نیست. تمام فعالیت های زیستی موجودات آبزی در درون آب صورت می گیرد، بنابراین مهم ترین و اثر گذار ترین فاکتور برای پروش ماهیان کیفیت آب است. استفاده از سیستم تصفیه آب یا دستگاه تصفیه آب پرورش ماهی مناسب در صنایع شیلاتی و پرورش ماهی می تواند، موجب بهبود و افزایش بهره وری در تولید و پرورش ماهیان و همچنین حفظ محیط زیست می شود.

دستگاه تصفیه آب پرورش ماهی

شما می توانید جهت سفارش ساخت دستگاه آب شیرین کن با بخش مشاوره فنی هایپر صنعت فامکو تماس بگیرید.

تصفیه آب (آب شیرین کن) پرورش ماهی

تصفیه آب در صنعت شیلات و پرورش ماهی

ماهیان مختلف نیاز های متفاوتی برای افزایش رشد و تکثیر دارند، شاخص های دما، غلظت اکسیژن، شوری، سختی آب و PH مواردی است که برای انتخاب روش تصفیه آب پرورش ماهی مناسب باید به آنها توجه کرد. مواردی که در طراحی دستگاه تصفیه آب استخر پرورش ماهی یا دستگاه تصفیه آب پرورش ماهی باید در نظر گرفته شود عبارتند از:

 • نوع ماهی و آنالیز شرایط رشد و زنده ماندن آنها
 • آنالیز آزمایشگاهی آب منطقه
 • تعیین کیفیت آب مورد انتظار

تصفیه آب در صنعت شیلات

میزان پارامتر های مجاز در پرورش آبزیان

جدول میزان پارامتر های مجاز در پرورش آبزیان
پارامتر های پرورش ماهی محدوده مناسب ماهیان گرم آبی محدوده مناسب ماهیان سرد آبی
دمای آب سانتی گراد 13-16 سانتی گراد 9 تا 17
دی اکسید کربن میلی گرم بر لیتر 20 میلی گرم بر لیتر ˂ 15
آب PH 6. 5 تا 9. 5 6. 5 تا 8
کدورت NTU ˂ 1 NTU ˂ 1
کل جامدات محلول - میلی گرم بر لیتر ˂ 200
هدایت الکتریکی یا EC میکروزیمنس/سانتی متر ˃ 8000 -
مواد معلق موجود در آب - میلی گرم بر لیتر ˂ 80
TDS میلی گرم بر لیتر 400 میلی گرم بر لیتر ˂ 400
اکسیژن محلول میلی گرم/لیتر 2 تا 9 میلی گرم بر لیتر 6 تا 12
قلیاییت کل میلی گرم بر لیتر ˃ 75 میلی گرم بر لیتر ˃ 20
نیتریت میلی گرم بر لیتر ˂ 0.2 میلی گرم بر لیتر ˂ 0.02
آمونیاک میلی گرم بر لیتر ˂ 0.2 میلی گرم بر لیتر ˂ 0.01
فسفات میلی گرم بر لیتر 0.2 تا 0.5 -
سولفید میلی گرم بر لیتر ˂ 0.002 0
آهن Ppb ˂ 900 Ppb ˂ 200
آلومینیوم Ppb ˂ 100 Ppb ˂ 100
روی 2000 تا 3000 Ppb 30 تا 500 Ppb
جیوه Ppb ˂ 250 Ppb ˂ 5

PH آب خالص 7 یا همان خنثی است اما PH، در آب استخر به دلایلی ممکن است کمی اسیدی یا قلیایی باشد. آب های تقریبا قلیایی به نسبت آب های اسیدی شرایط بهتری برای پرورش ماهی دارند. طبق پژوهش های انجام شده، PH آب استخر دربازه زمانی بین طلوع تا غروب خورشید در صورتی که بین 6.5 تا 9 باشد شرایط مناسبی برای پرورش ماهی دارد و موجب رشد سریع ماهیان می شود. لازم به ذکر است، میزان PH در استخر های پرورش ماهی به دلیل وجود فتوسنتز و تنفس متغیر است به همین دلیل توصیه می شود در زمان طراحی دستگاه تصفیه آب پرورش ماهی به این موضوع توجه لازم شود.

در آب خالص و در دمای 25 درجه سانتیگراد میزان 48 میلی رم در لیتر دی اکسید کربن در آب وجود دارد. در صورت افزایش PH ،CO2 کاهش می یابد. دی اکسید کربن نباید باعث کاهش PH به زیر 4.5 شود.

یکی از دلایل تغییر PH آب استخر ها، وجود یا عدم وجود ترکیبات کلسیم در آب است. این ترکیبات به صورت خالص، یا به صورت ذراتی در سنگ ها و یا خاک موجود است. کربنات ها و همچنین بی کربنات ها، با اسید ها و باز ها توان واکنش، دارند که این عمل منجر به تغییر PH آب می شود. توصیه می شود در زمان خرید دستگاه تصفیه آب پرورش ماهی توصیه می شود در ارتباط با این موارد با کارشناسان این حوزه مشورت نمایید.

تغییر در سیستم کربنات بر اساس دما و PH و شوری
درصد اجزا به صورت مولار آب شور
Co۳ Hco۳ H۲co۳ Temp. C PH
1.2 94 9.3 8 5.7
6.6 2.92 2.1 8 8
2.3 9.93 9.2 24 5.7
4.8 7.9 9 24 8

آب شیرین
۰ 2.91 8.8 8 5.7
3 7.96 3 8 8
2 9.92 9.6 24 5.7
4 3.97 3.2 24 8

تاثیر دامنه های مختلف PH بر روی ماهیان

جدول تاثیر دامنه های مختلف PH بر روی ماهیان
دامنه PH تاثیرات
4 تا 5.4 بیشترین میزان آسیب ولی ایجاد پایداری در ماهیان این آسیب کمتر می شود.
5 تا 6 اگر CO2 بیش از 20 میلی گرم در لیتر باشد موجب مرگ می شود.
6 تا 5.6 مقاومت متفاوت در ماهی مگر CO2 بیش از 100 میلی گرم در لیتر باشد.
5.6 تا 8 عدم وجود آسیب
8 تا 9 تاثیر نامناسب بر روی ماهیان لارو
9 تا 5.9 احتمال آسیب زیاد بر روی ماهیان لارو
9 تا 5.10 مرگ ماهیان دریایی در قرار گیری طولانی مدت در این PH
5.10 تا 11 تماس طولانی مدت کپور ها موجب مرگ آن ها می شود.
11 تا 5.11 مرگ و میر سریع در تمام گونه ها

تاثیر سختی آب بر پرورش ماهیان

میزان سختی مناسب برای پرورش ماهی حدود 40 تا 70 میلی گرم کلسیم کربنات در هر لیتر است. در مناطقی که سختی آب بالا باشد، نیاز به استفاده دستگاه تصفیه آب پرورش ماهی است. یکی از مناسب ترین و به صرفه ترین سیستم های تصفیه آب، روش RO است.

قلیائیت و سختی آب انواع استخر
نوع استخر سختی آب قلیائیت آب
ساخته شده در منطقه خشک 708 345
ساخته شده از خاک نرم (دارای آب اسیدی) 1.15 9.3
ساخته شده از خاک رس 3.12 6.11
ساخته شده از خاک کلسیمی 5.55 9.3
ساخته شده از خاک شنی 9.12 2.13

آب شیرین کن (RO) یا دستگاه پرورش ماهی

بسته به نوع ماهی از جهت زندگی در آب شور یا شیرین می توان بهترین و به صرفه ترین روش تصفیه را انتخاب کرد. عموما ماهی های آب های شور نیازی دستگاه تصفیه آب پرورش ماهی به فیلتر اسمزمعکوس و فیلتر ممبران ندارند. چرا که این فیلتر نمک موجود در آب را حذف می کند. شاید یک گندزدایی در این مورد پاسخ گو نیاز شما باشد. البته در برخی موارد به دلیل نیاز به حذف ذرات نامحلول دیگر، لازم به استفاده از ممبران می باشد، ولی در ماهی های آب های شیرین بهترین و به صرفه ترین روش برای تصفیه آب، استفاده از روش اسمز معکوس است.

سه بخش مهم یک دستگاه تصفیه آب استخر پرورش ماهی

 • اولین بخش دستگاه تصفیه آب پرورش ماهی شامل فیلتر تصفیه آب پرورش ماهی می شود که ذرات معلق موجود در آب را حذف می کند. این مرحله اصطلاحا پیش تصفیه نام دارد که شامل حذف ذرات معلق، کلر، کاهش کدورت آب و غیره می شود.
 • مرحله دوم، جدا سازی ذرات محلول در آب از جمله سدیم کلرید و غیره است که برای این مرحله به فیلتر ممبران نیاز است.
 • مرحله سوم، بخش پایداری و تنظیم PH

هر دستگاه اسمز معکوس یا دستگاه تصفیه آب پرورش ماهی، باید با توجه به آنالیز آب ورودی، کیفیت آب خروجی، میزان دبی آب، طراحی و ساخته شود. مجموعه هایپر صنعت فامکو، طراح و تولید کننده سیستم های تصفیه آب صنعتی و نیمه صنعتی همچون دستگاه تصفیه آب استخر با استفاده از استاندارد های روز دنیا است.

دستگاه تصفیه آب پرورش ماهیان زینتی

معمولا افراد از دستگاه تصفیه آب پرورش ماهی برای آکواریوم ها، از آب شهری استفاده می کنند. آب شهری دارای مقادیری ذرات جامد در آب است که برای حیات ماهیان خطرناک است. افراد علاقمند به نگهداری ماهی و آکواریوم، معمولا از روش RO برای تصفیه آب آکواریوم استفاده می کنند یا به عبارت دیگر از دستگاه تصفیه آب استخر پرورش ماهی استفاده می شود. تصفیه به روش رزینی و کربن اکتیو در رتبه های دوم و سوم قرار می گیرند. تصفیه آب آکواریوم در دستگاه تصفیه آب پرورش ماهی از طریق فیلتر ها صورت می گیرد و این فیلتر ها ممکن است درون آکواریوم و یا بیرون از اکواریوم عمل تصفیه را انجام دهند که فیلتر های بیرونی، تعویض آسان تری دارند ولی برای استفاده از این نوع فیلتر نیاز به پمپ جهت فرستادن آب به درون آکواریوم می باشد.

توجه به این نکته ضروری است؛ استفاده از دستگاه تصفیه آب پرورش ماهی که دارای فیلتر مینرال هستند برای بعضی از گونه های ماهی مضر است.

روش اسمز معکوس در دستگاه تصفیه آب پروش ماهی

استفاده از روش اسمز معکوس در دستگاه تصفیه آب پرورش ماهی در پرورش ماهیانی هم چون، تیلاپیلا، گربه ماهی، ماهی کول، قزل آلا و ماهی آزاد بسیار موثر است. روش اسمز معکوس موجب حذف آلودگی ها از آب شده و در نتیجه راندمان تولید را بالا می برد. تصفیه آب به روش اسمز معکوس، به فرآیندی گفته می شود که در آن یک غشای نیمه تراوا (فیلتر ممبران) موجب به دام انداختن آلودگی های موجود در آب توسط غشاء و منافذ موجود در این فیلتر می شوند.

مواردی در طراحی سیستم اسمز معکوس دستگاه تصفیه آب پرورش ماهی باید مد نظر قرار بگیرد، آنالیز آب منطقه پرورش ماهی، نوع ماهی و شرایط رشد و تکثیر آن، و از موارد مهمی که یک سیستم تصفیه آب باید در کنترل خود داشته باشد، موارد ذیل است.

 1. حذف فضولات و مواد سمی موجود در آب
 2. افزایش میزان اکسیژن رسانی به آب
 3. حذف جلبک ها های موجود در آب
 4. کاهش مصرف آب
 5. حذف سختی آب
 6. حذف بوی نامطبوع و کدورت آب
 7. حذف عناصر سمی و فلزات سنگین از آب

روش اسمز معکوس در دستگاه تصفیه آب پرورش ماهی یکی از بهترین روش ها برای تصفیه آب در صنعت پرورش ماهی هاست. تصفیه آب موجب بیشتر شدن اشتهای ماهیان شده و در نتیجه پروارتر می شوند. این فرآیند با قدمتی نزدیک به 20 سال دارد که در سراسر اروپا انجام می شود. تصفیه فیزیکی و شیمیایی موجود آب استخر های پرورش ماهی، نیازمند طی کردن مراحل مختلف است و این فرآیند توقف ناپذیر است، زیرا در صورت توقف موجب آسیب دیدن ماهیان می شود.

اجزا و مشخصات پيش تصفيه

وجود مرحله پیش تصفیه در فرآیند اسمز معکوس در دستگاه تصفیه آب پرورش ماهی ضروری است. زیرا این مرحله موجب جلوگیری از آسیب رساندن به فیلتر ممبران و افزایش طول عمر آن می شود.

پمپ فید

اولین قطعه در مراحل اسمز معکوس در دستگاه تصفیه آب پرورش ماهی، پمپ فید است که در ابتدای دستگاه قرار می گیرد تا فشار لازم برای ادامه مراحل را ایجاد نماید. نام دیگر آن بوستر پمپ است. این بوستر پمپ ها از نوع گریز از مرکز هستند که برای آب های لب شور بسیار مناسب هستند. مشخصات یک پمپ از قبیل تعداد پره، دبی، فشار وغیره از طریق منحنی ارائه شده توسط شرکت سازنده پمپ مشخص می شود. معمولا خط دهش بوستر پمپ های گریز از مرکز مجهز به یک شیر تنظیم فشار است که فشار پمپ را از این طریق می توان تنظیم کرد. پمپ های تغذیه دارای یک پرشر سوئیچ هستند، که در صورت افزایش فشار سیستم را از مدار خارج می کنند تا به قطعات سیستم آسیبی وارد نشود.

پمپ فید

فیلتر شنی تصفیه آب پرورش ماهی

فیلتر شنی یا صافی شنی در دستگاه تصفیه آب پرورش ماهی، بعد از پمپ تغذیه قرار می گیرد، وظیفه این پمپ جدا سازی و حذف ذرات جامد موجود در آب است. فیلتر های شنی معمولا از سه تا چهار لایه شن تشکیل شده اند، که قطر آن ها با هم متفاوت است. این لایه ها از قطر 1 میلی متر تا 12 میلی متر متغیر هستند. در لایه بندی این فیلتر ها، دانه های درشت تر زیر و به ترتیب قطر لایه ها کم می شود، آب با عبور از بین این لایه ها تصفیه شده و ذرات معلق در این بین به دام می افتند. بعد از مدتی نیاز است که عملیات بک واش جهت شستشوی این فیلتر ها صورت گیرد.

مشخصات فنی فیلتر شنی

 • تحمل فشار تا 7 بار
 • مجهز به شیر هوا گیری
 • مجهز به فشار سنج
 • جنس بدنه از استیل، کربن استیل یا فایبر گلاس

فیلتر کربنی دستگاه تصفیه آب پرورش ماهی

این فیلتر دومین فیلتر استفاده شده در فرآیند پیش تصفیه به روش اسمز معکوس در دستگاه تصفیه آب پرورش ماهی است که آب از بستر ذغال کربن اکتیو عبور کرده و بدین صورت، طعم و بوی نامناسب از آب گرفته می شود. از لحاظ ظاهری، فیلتر کربنی مشابه فیلتر قبل از خود یعنی فیلتر شنی است و تفاوت آن ها، در مواد داخل مخزن است که کربن اکتیو جایگزین دانه های سیلیس شده است.

فیلتر میکرونی

اساس کار فیلتر میکرونی دستگاه تصفیه آب پرورش ماهی جدا سازی مواد جامد موجود در آب است. منافذ غشای فیلتر میکرونی، از 0.2 تا 20 میکرون است. این نوع فیلتر ها، بر حسب نوع موادی که جذب می کنند به چهار دسته تقسیم می شوند که به ترتیب عبارتند از: فیلتر کارتریجی یک میکرون، 5 میکرون، 10 میکرون و 20 میکرون.

سيستم تزریق مواد ضد رسوب (Anti scale)

با گذشت زمان، به دلیل وجود ذرات نمک وجود درآب، محل عبور آب دچار گرفتگی یا به عبارتی Scaling می شود. در این مرحله برای جلوگیری از ایجاد این رسوب در تجهیزات نیاز به ماده ای ضد رسوب است تا این رسوبات بر روی فیلتر ممبران قرار نگیرند. با تزریق دوز مناسبی از ماده آنتی اسکالانت، موجب جلوگیری از کاهش دبی خروجی و بالا رفتن سختی آب می شود. تعیین میزان دوز مناسب از آنتی اسکالانت، بسته به آنالیز آزمایشگاهی آب، دبی آب، دما، PH و مواردی از این قبیل دارد و محدوده دوز آنتی اسکالانت بین 1 تا 6 PPM است. مقدار مناسب از ماده آنتی اسکالانت را با آب مخلوط کرده و توسط دوزینگ پمپ به سیستم ترزیق می شود.
آنتی اسکالانت در سیستم آب شیرین کن صنعتی یا دستگاه تصفیه آب پرورش ماهی، به آلاینده های موجود در آب چسبیده و اجازه چسبیدن آن ها به فیلتر ممبران را نمی دهند، آنتی اسکالانت ها به همراه موادی که به آن ها چسبیده اند از فیلتر ممبران عبور کرده و وارد لوله پساب می شوند.

دوزینگ پمپ یا دستگاه تزریق آنتی اسکالانت

اجزا و مشخصات پكيج ( RO ) در دستگاه تصفیه آب پرورش ماهی

روش و اساس کار سیستم تصفیه آب اسمز معکوس یا دستگاه تصفیه آب پرورش ماهی، عبور آب از غشای نیمه تراوا ممبران است.

 • پمپ فشار قوی

برای ایجاد فشار لازم برای عبور آب خام از فیلتر ممبران از یک پمپ فشار قوی قبل از ممبران در دستگاه تصفیه آب پرورش ماهی استفاده می شود. فشار ایجاد شده توسط پمپ فشار قوی بین 80 تا 120 PSI است. این فشار موجب عبور آب از فیلتر ممبران شده و نیروی لازم برای ادامه راه را کسب می کند. قطعات یک پمپ عبارتند از: بدنه، هد، پایه نگه دارنده و اتصالات.

 • پرشر وسل

پرشروسل ها، همان پوسته ممبران است که وظیفه آن ها نگهداری از ممبران در دستگاه تصفیه آب پرورش ماهی است. هر پرشروسل از یک هوزینگ ممبران، بست ویکتالیک، اورینگ و گپ پرشروسل تشکیل شده است. طول پرشروسل ها بر اساس تعداد ممبرانی که در خود جای می دهند به چند دسته تقسیم می شود.

طول پرشر وسل
طول (اینچ) تعداد المان
4 1 و 2
8 1 تا 6

 • فیلتر ممبران یا ممبرین

فیلتر ممبران در دستگاه تصفیه آب پرورش ماهی اصل روش اسمز معکوس را انجام می دهد. برای درک بهتر فرایند اسمز معکوس، ابتدا فرایند اسمز باید تعریف شود. اسمز یک فرایند طبیعی است، که در آن محلول رقیق تر تمایل به حرکت به سمت محلول غلیظ تر دارد. همانند فرآیندی که توسط ریشه گیاهان انجام می گیرد. اسمز معکوس عکس فرآیند اسمز است. در این فرایند، یک غشای نیمه تراوا به عنوان ممبران در مسیر آب قرار گرفته و اجازه عبور به مولکول های خاصی را می دهد. این غشای نیمه تراوا یا ممبران، در فرایند اسمز معکوس در دستگاه تصفیه آب پرورش ماهی با مصرف انرژی همراه است این انرژی توسط یک پمپ ایجاد می شود و با استفاده از فشار مولکول های آب از غشا عبور کرده و دیگر مولکول ها از جمله نمک ها، مواد آلی و غیره اجازه عبور ندارند. آب خالص پرمیت نامیده می شود و آبی که حامل نمک ها و مواد آلی است آب ریجکت نامیده می شود. در شکل زیر، به صورت شماتیک فرآیند اسمز معکوس در دستگاه تصفیه آب پرورش ماهی قابل مشاهده است.

فیلتر ممبران

اسمز معکوس در دستگاه تصفیه آب پرورش ماهی قابلیت جدا سازی و حذف 99 درصد از آلاینده های موجود در آب از جمله، نمک های محلول در آب، کلوئید ها، باکتری ها و مواد آلی از آب را دارد.

* برای کسب اطلاعات بیشتر در زمینه پرشروسل و ممبران در دستگاه تصفیه آب پرورش ماهی و همچنین میزان آب تولیدی در اسمز معکوس به اینجا مراجعه نمایید.

 • گیج فشار

گیج فشار یا پرشر گیج در دستگاه تصفیه آب پرورش ماهی دستگاهی برای اندازه گیری فشار است که در اکثر دستگاه های تصفیه آب مورد استفاده قرار می گیرد. دلیل استفاده از این قطعه در سیستم اسمز معکوس، حساسیت سیستم RO به فشار آب است. زیرا سیستم آب شیرین کن اسمز معکوس با اعمال فشار عمل تصفیه را انجام می دهد. جای گذاری گیج فشار در دو قسمت دستگاه تصفیه آب صنعتی برای استخر ها انجام می گیرد. قبل از فیلتر ممبران، جهت اندازه گیری میزان فشار آب ورودی به فیلتر ممبران و جایگاه دوم، بعد از فیلتر ممبران است که میزان فشار آب خروجی از فیلتر مذکور را نمایش دهد.

 • تابلوی ابزار دقیق

تابلو در دستگاه تصفیه آب پرورش ماهی ادوات و ابزارهایی هستند، که برای کنترل میزان دما، فشار و کمیت های از این دست مورد استفاده قرار می گیرند. همان طور که از اسم آن پیداست، این ابزارها بسیار دقیق هستند و دارای کمترین درصد خطا می باشند.

 • تابلو برق

تابلو برق در دستگاه تصفیه آب پرورش ماهی برای تامین انرژی در سیستم تصفیه مورد استفاده قرار می گیرد. این قطعه یکی از مهم ترین قطعات در سیستم است، زیرا محافظت از قطعات الکتریکی بر عهده تابلو ی برق است.

قیمت دستگاه تصفیه آب استخر پرورش ماهی

به دلیل طراحی و ساخت دستگاه تصفیه آب استخر ماهی بر حسب آنالیز آب و شرایط در خواستی مشتری، امکان ارائه لیست قیمت وجود ندارد. لطفا برای دریافت قیمت دستگاه تصفیه آب پرورش ماهی و یا اجزای آن همچون فیلتر بیوفیلتر پرورش ماهی، قیمت پمپ تصفیه آب استخر ماهی با کارشناسان فروش مجموعه هایپر صنعت فامکو تماس حاصل نمایید.

پربازدیدترین مطالب

پمپ ها مدل ها و برند های مختلفی دارند. آنچه از پمپ ها انتظار می رود سیال را از نقطه ای به نقطه دیگر انتقال دهد در این رابطه مابین فشار و دبی پمپ رابطه معکوس وجود دارد. بدین مفهوم که؛ پمپ هایی که دبی زیادی را انتقال می دهند فشار کمتری تولید می کنند و برعکس آن نیز صادق است، یعنی پمپ هایی که فشار زیادی تولید می کنند دبی کمتری تولید می کنند. برای انتخاب یک پمپ اولین موضوع مقدار دبی و میزان فشار لازم است.

30 تیر , 1403 بیشتر بخوانید

منبع تحت فشار با نام های دیگری اعم از مخزن دیافراگمی یا منبع تحت فشار نیز شناخته می شود. چگونه باید این محصول را انتخاب نماییم؟ در زمان استفاده از این محصول چه نکاتی حیاتی می باشند؟

30 تیر , 1403 بیشتر بخوانید

ماینر دستگاهی است برای استخراج بیت کوین که همان ارز دیجیتال است و توسط شرکت هایی چون BITMAIN که پیشتاز این نوع صنعت گردیده، تولید می شود.

30 تیر , 1403 بیشتر بخوانید

پرلیت یک نوع سنگ آتش فشانی از نوع سیلیکات بوده که به علت منجمد شدن گدازه های آتش فشانی مقداری آب (2 تا 5 درصد) در آن ذخیره می شود که توسط حرارت بین 400 تا 1300 درجه سانتی گراد آب موجود در داخل آن خارج شده و این عمل باعث می شود تا ماده خاکستری داخل آن تغییر رنگ داده و ماده ای سفید رنگ به نام پرلیت ایجاد گردد.

30 تیر , 1403 بیشتر بخوانید

اگر شما هم از افرادی هستید که قصد خرید کولر گازی را دارید اما با سوالاتی همچون اینکه کدام برند های کولر گازی اورجینال بوده، برای ابعاد محیط مورد نظر چه نوع و چه ظرفیتی از کولر گازی مناسب است و مراکز معتبر جهت خرید کولر گاز کدام است؟ مواجه هستید، مطالعه این مطلب برای شما مفید خواهد بود زیرا توصیه می شود در اولین گام به مطالعه مطالب ارائه شده در این زمینه پرداخته و در گام نهایی پس از دریافت مشاوره از کارشناسان این حوزه اقدام به خرید کولر گازی نمایید.

30 تیر , 1403 بیشتر بخوانید

بهترین پمپ آب خانگی کدام است؟ معرفی کم صداترین، قویترین و بهترین پمپ آب خانگی و کشاورزی در ایران، در این مقاله به تفصیه به این مضوع پرداخته و بهترین پمپ ها را همچنین بر اساس نوع و توان معرفی می کنیم.

30 تیر , 1403 بیشتر بخوانید