گیربکس Transtecno

اشتراک :

گیربکس ترنس تکنو (Transtecno) ایتالیا

محصولات شرکت ترنستکنو شامل الکتروگیربکس با تأییدیه استاندارد های جهانی است و این شرکت توانایی دارد تا گیربکس های سفارشی را با توجه به پروژه و عملکردی که مورد نیاز است بسازد. تمامی محصولات شرکت ترنس تکنو دارای استاندارد های مکانیکی بسیار بالایی هستند. مدولار بودن این گیربکس ها باعث فواید زیادی در بعد مکانیکی و توزیع کنندگی این گیربکس ها شده است. به طور کلی الکتروگیربکس های ترنس تکنو به دو دسته الکتروگیربکس های معمولی و مینی تقسیم می شوند. انواع الکتروگیربکس های ترنستکنو قابل ارائه در هایپر صنعت فامکو عبارت است از:

 • الکتروگیربکس ترنس تکنو معمولی
  • الکتروگیربکس ترنس تکنو بدنه آلومینیوم
   • الکتروگیربکس ترنس تکنو با گشتاور خروجی زیر 1000 نیوتن متر
    • گیربکس ترنس تکنو حلزونی CM ،CMP ،CMM ،CMPU
    • گیربکس ترنس تکنو هلیکال CMG
    • گیربکس ترنس تکنو آویز FT،ATS
    • گیربکس ترنس تکنو کرانویل CMB
  • الکتروگیربکس ترنس تکنو بدنه چدن
   • الکتروگیربکس ترنس تکنو با گشتاور خروجی بین 900 الی 3500 نیوتن متر
    • گیربکس ترنس تکنو هلیکال ITH
    • گیربکس ترنس تکنو آویز ITS
    • گیربکس ترنس تکنو کرانویل ITB
 • الکتروگیربکس ترنس تکنو مینی با بدنه آلومینیومی

مشخصات فنی الکتروگیربکس ترنس تکنو

گیربکس های ترنس تکنو در دو حالت فلنج ورودی و یا شفت ورودی وجود دارند. گیربکس های ترنس تکنو که به صورت شفت در ورودی هستند با پسوند IS شناخته می شوند. برای مثال گیربکس حلزونی CM نشان دهنده گیربکس با ورودی فلنچ می باشد ولی CMIS نشان دهنده ورودی همراه با شفت است. این نوع گیربکس ها در چهار نوع هلیکالی، حلزونی، کرانویل و شفت موازی توزیع می شود که در ادامه مشخصات فنی هر یک از انواع گیربکس های ترنس تکنو توضیح داده می شود.

گیربکس ترنس تکنو حلزونی

گیربکس ترنس تکنو حلزونی (Transtecno)

گیربکس ترنس تکنو حلزونی فلنج دار و شفت دار در انواع مختلفی تولید می شود که مهمترین آن ها گیربکس حلزونی بدون گیربکس پیش مرحله ای هلیکالی و همراه با گیربکس پیش مرحله ای هلیکال است. گیربکس حلزونی ترنس تکنو به دلیل اینکه گشتاور نسبتاً متوسطی را می تواند تحمل کند پوسته بدنه آن تنها با آلومینیوم توزیع می گردد و نوع پوسته چدن در این گیربکس ها وجود ندارد.

انواع گیربکس ترنستکنو حلزونی
گیربکس حلزونی فلنج دار ترنس تکنو CM آلومینیومی گیربکس حلزونی شفت دار ترنس تکنو CMIS آلومینیومی
گیربکس ترنس تکنو حلزونی فلنچ دار CM آلومینیومی گیربکس ترنس تکنو حلزونی شفت دار CMIS آلومینیومی
 • محدوده گشتاور نامی: 15 تا 1050 نیوتن متر
 • نسبت تبدیل: 5 تا 300
 • محدوده گشتاور نامی: 15 تا 1050 نیوتن متر
 • نسبت تبدیل: 5 تا 300
گیربکس ترنس تکنو حلزونی دو مرحله ای ترنس تکنو CMM گیربکس ترنس تکنو حلزونی دو مرحله ای شفت دار CMMIS
گیربکس ترنس تکنو حلزونی دو مرحله ای CMM گیربکس ترنستکنو حلزونی دو مرحله ای شفت دار CMMIS
 • محدوده گشتاور نامی: 27 تا 1700 نیوتن متر
 • نسبت تبدیل: 150 تا 360
 • محدوده گشتاور نامی: 27 تا 1700 نیوتن متر
 • نسبت تبدیل: 150 تا 360
گیربکس حلزونی با دنده هلیکال ترنس تکنو CMP گیربکس حلزونی با گیربکس پیش مرحله هلیکال ترنس تکنو CMPU
گیربکس ترنس تکنو حلزونی با دنده هلیکال CMP گیربکس ترنس تکنو حلزونی با گیربکس پیش مرحله هلیکال CMPU
 • محدوده گشتاور نامی: 33 تا 1400 نیوتن متر
 • نسبت تبدیل: 5 تا 300
 • محدوده گشتاور نامی: 162 تا 943 نیوتن متر
 • نسبت تبدیل: 28.5 تا 857

گیربکس ترنس تکنو هلیکال

گیربکس ترنس تکنو هلیکال

گیربکس ترنس تکنو هلیکال در دو نوع آلومینیومی و چدنی عرضه می گردد. نوع چدنی این گیربکس با نام ITH و نوع آلومینیومی با نام CMG شناخته شده است. گیربکس هلیکال ترنس تکنو فلنج دار CMG و شفت دار CMGIS دارای توان و گشتاور بسیار مطلوبی در دور های مختلف ساخته شده است. ضمن اینکه گیربکس هلیکال ترنس تکنو چدنی برای توان و گشتاور های بالاتر ساخته شده است و قابلیت های مطلوبی برای انجام کار های سنگین در صنعت دارد.

انواع گیربکس ترنس تکنو هلیکال
گیربکس هلیکال فلنج دار ترنس تکنو CMG آلومینیومی گیربکس هلیکال ترنس تکنو شفت دار CMGIS آلومینیومی
گیربکس ترنس تکنو هلیکال فلنچ دار CMG آلومینیومی گیربکس ترنس تکنو هلیکال شفت دار CMGIS آلومینیومی
 • گشتاور نامی: 70 تا 500 نیوتن متر
 • نسبت تبدیل: 3.8 تا 443
 • گشتاور نامی: 70 تا 500 نیوتن متر
 • نسبت تبدیل: 3.66 تا 443
گیربکس هلیکال فلنج دار ترنس تکنو ITH چدنی گیربکس هلیکال ترنس تکنو شفت دار ITHIS چدنی
گیربکس ترنس تکنو هلیکال فلنچ دار ITH چدنی گیربکس ترنس تکنو هلیکال شفت دار ITHIS چدنی
 • گشتاور نامی: 700 تا 3500 نیوتن متر
 • نسبت تبدیل: 5.03 تا 280
 • گشتاور نامی: 700 تا 3500 نیوتن متر
 • نسبت تبدیل: 5.03 تا 280

گیربکس آویز ترنس تکنو

گیربکس ترنس تکنو آویز

گیربکس آویز ترنس تکنو در چهار مدل مختلف ارائه می شود. مدل های KFT105 و FT دارای بدنه آلومینیوم هستند و حداکثر گشتاور نامی تحمل شده توسط آن ها 550 نیوتن متر می باشد. اما گیربکس های ATS و ITS دارای بدنه چدنی می باشند که حداکثر گشتاوری که می توانند تحمل کنند 3200 نیوتن متر می باشد. ضمن اینکه استفاده از این گیربکس ها به دلیل کم حجم بودن و قدرت بالا بسیار کاربردی می باشد.

انواع گیربکس آویز ترنس تکنو
گیربکس آویز ترنس تکنو KFT105 بدنه آلومینیومی گیربکس آویز ترنس تکنو FT بدنه آلومینیومی
گیربکس ترنس تکنو آویز KFT105 بدنه آلومینیومی گیربکس ترنس تکنو آویز FT بدنه آلومینیومی
 • گشتاور نامی: 65 نیوتن متر
 • نسبت تبدیل: 20.57 تا 929
 • گشتاور نامی: 550 نیوتن متر
 • نسبت تبدیل: 18.75 تا 201
گیربکس آویز ترنس تکنو ATS بدنه چدنی گیربکس آویز ترنس تکنو ITS بدنه چدنی
گیربکس ترنس تکنو آویزATS بدنه چدنی گیربکس ترنس تکنو آویز ITS بدنه چدنی
 • گشتاور نامی: 400 تا 600 نیوتن متر
 • نسبت تبدیل: 5.71 تا 294.88
 • گشتاور نامی: 1100 تا 3200 نیوتن متر
 • نسبت تبدیل: 5.66 تا 405.42

گیربکس ترنس تکنو کرانویل

گیربکس ترنس تکنو کرانویل

گیربکس ترنس تکنو کرانویل در دو مدل عرضه می شود. در این دو مدل گیربکس CMB از جنس آلومینیوم بوده و گیربکس ITB از جنس چدن می باشد. ضمن اینکه حداکثر گشتاور نامی که گیربکس کرانویل CMB ترنس تکنو می تواند تحمل کند 262.98 نیوتن متر است و این عدد برای گیربکس ITB برابر 3500 نیوتن متر می باشد.

انواع گیربکس ترنس تکنو کرانویل
گیربکس کرانویل ترنس تکنو CMB بدنه آلومینیومی گیربکس کرانویل ترنس تکنو CMBIS بدنه آلومینیومی
گیربکس ترنس تکنو کرانویل CMB بدنه آلومینیومی گیربکس ترنس تکنو کرانویل CMBIS بدنه آلومینیومی
 • گشتاور نامی: 40 تا 500 نیوتن متر
 • نسبت تبدیل: 6.18 تا 262.98
 • گشتاور نامی: 40 تا 500 نیوتن متر
 • نسبت تبدیل: 6.18 تا 262.98
گیربکس کرانویل ترنس تکنو ITB بدنه چدنی گیربکس کرانویل ترنس تکنو ITBIS بدنه چدنی
گیربکس ترنس تکنو کرانویل ITB بدنه چدنی گیربکس ترنس تکنو کرانویل ITBIS بدنه چدنی
 • گشتاور نامی: 500 تا 3500 نیوتن متر
 • نسبت تبدیل: 7.34 تا 179.16
 • گشتاور نامی: 500 تا 3500 نیوتن متر
 • نسبت تبدیل: 7.34 تا 179.16

الکتروگیربکس مینی ترنس تکنو

الکتروگیربکس های مینی ترنس تکنو حداکثر گشتاوری که می توانند تحمل کنند 90 نیوتن متر است و به دلیل داشتن دقت بالا و لقی بسیار کم به وفور در صنعت استفاده می شوند. در زیر نمونه هایی از گیربکس مینی شرکت ترنس تکنو آورده شده است.

انواع گیربکس ترنس تکنو مینی
گیربکس مینی ترنس تکنو CL گیربکس مینی ترنس تکنو SM
گیربکس ترنس تکنو مینی CL گیربکس ترنس تکنو مینی SM
گیربکس مینی ترنس تکنو CMG گیربکس مینی ترنس تکنو CMM
گیربکس ترنس تکنو مینی CMG گیربکس ترنس تکنو مینی CMM
گیربکس مینی ترنس تکنو ND گیربکس مینی ترنس تکنو ECMG
گیربکس ترنس تکنو مینی ND گیربکس ترنس تکنو مینی ECMG

الکتروگیربکس های مینی ترنس تکنو بسیار قوی بوده و شامل الکتروگیربکس هایی هستند که به دلیل ابعاد کوچک و دقت بالا در بخش های مهم صنعت به کار می روند ضمن اینکه موتور های AC و DC قابل کوپل به این الکتروگیربکس ها دارای کلاس حفاظتی IP66 و موتور های دی سی بدون جاروبک دارای کلاس حفاظتی IP55 هستند.

کاربرد گیربکس ترنس تکنو

گیربکس ترنس تکنو در موارد زیر به وفور استفاده می شود:

 • کانوایر یا تسمه نقاله
 • صنعت کاشی و سرامیک
 • کشاورزی
 • معدن
 • همزن
 • هوافضا
 • رنگسازی
تاریخچه شرکت ترنس تکنو

شرکت ترنس تکنو حدود 30 سال است که در صنعت تجهیزات انتقال قدرت مشغول به فعالیت است. تجربیات این شرکت سبب شده است که در قسمت موتور ها، گیربکس ها و درایو های کنترلی خط تولید داشته باشد و برند خود را در این محصولات تولید کند. گروه طراحی، تولید و فروش شرکت ترنس تکنو دارای الکتروگیربکس های حلزونی، هلیکالی، کرانویل، شفت موازی و سیاره ای است که به صورت AC و DC تولید می شوند. شرکت ترنس تکنو در سه کشور استراتژیک در اروپا، آمریکای مرکزی و آسیا قرار دارد. کشور های ایتالیا، مکزیک و چین مناطقی هستند که تولید و توزیع محصولات در آن نواحی صورت می گیرد. هدف اصلی شرکت ترنس تکنو جلب رضایت مشتریان و تولید بالاترین درجه کیفیت محصولات است.

دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید
بازدیدکننده محترم، به استحضار حضرتعالی می رساند که متاسفانه به دلیل سوء استفاده های صورت گرفته توسط برخی از بازدیدکننده ها از این بخش، پس از ثبت درخواست مشاوره، همکاران ما در اسرع وقت با شما تماس گرفته و کلیه درخواست ها و سوالات شما عزیزان را بصورت تلفنی پاسخ خواهند داد و امکان درج پاسخ مکتوب در این قسمت وجود ندارد، پیشاپیش از صبر و همکاری شما متشکر هستیم.
امتیاز: