قیمت :
83,500
تومان
قیمت :
63,000
تومان
قیمت :
3,500
تومان
قیمت :
132,000
تومان
قیمت :
22,500
تومان
قیمت :
42,500
تومان
قیمت :
54,500
تومان
قیمت :
1,700
تومان
قیمت :
175,000
تومان
قیمت :
57,000
تومان
قیمت :
72,000
تومان

اسید چیست؟

اسیدها در محدوده خطی دارای pH کمتر از 7 هستند. در واقع اسید، یک مولکول یا یون است که قادر به از دست دادن یک پروتون یا +H خود و تشکیل پیوند کووالانسی با یک جفت الکترون می باشد. اسیدی بودن بیشتر به معنای داشتن غلظت بالاتر یون های مثبت هیدروژن است.

اسیدها خاصیت خورندگی دارند. همچنین برای تغییر رنگ شناساگرها و خنثی کردن بازها از آن ها استفاده می کنند. تعداد هیدروژن های اسیدی موجود اگر بیش از یک باشد و به طور متوالی تفکیک شوند، آن اسید چند پروتونی است و اگر یک هیدروژن اسیدی داشته باشد، آن اسید تک پروتونی است.

کاتالوگ معرفی مواد شیمیایی فامکو

فروش اسید

اکنون با تعریف علمی اسید آشنا شده و چند نمونه از اسیدهای مطرح و پر کاربرد را بررسی خواهیم کرد. تعاریف متعددی برای اسید وجود دارد:

 • اسید برونستد: این دسته از اسید ها پروتون یا +H از دست می دهند.
 • اسید لوئیس: این دسته پذیرنده پیوند داتیو هستند و در واقع می توانند یک جفت الکترون بپذیرند.
 • اسید آرنیوس: این دسته از اسیدها، پروتون خود را در آب از دست داده و به یون هیدرونیوم تبدیل می کنند.

فروش اسید

انواع اسید بر اساس قدرت

اسیدها را براساس پروتون هایی که به حلال آبی می دهند، به دو دسته اسید قوی و اسید ضعیف تقسیم بندی می کنند. قدرت یک اسید را با ثابت تفکیک اسیدی آن بررسی می کنند.

اسید قوی

اسید قوی، اسیدی است که وقتی در حلالی حل گردد، پروتون های خود را به طور کامل به حلال بدهد و در واقع به طور کامل تفکیک شود. یعنی در واکنش، تعادل را به سمت راست پیش ببرد. این اسیدها ka بزرگی یا ثابت تفکیک اسید بالایی دارند. اسیدهای قوی به طور کامل در آب یونش می یابند و یون هیدرونیوم (H3O+) تولید می کنند.

اسید ضعیف

اسید ضعیف، اسیدی است که وقتی در حلالی حل گردد، پروتون های خود را به طور کامل به حلال ندهد و در واقع به طور کامل تفکیک نمی شود یعنی به طور جزئی واکنش می دهد. لازم به ذکر است که همه اسیدهای آلی، اسید ضعیف هستند. اسیدهای ضعیف دارای ثابت تفکیک کمتر و ka کوچکتری می باشند.

انواع مختلف اسیدها
اسید سولفامیک 99.5 درصد

اسید سولفامیک دارای فرمول مولکولی (H3NO3S) می باشد. این ماده به صورت جامد سفید رنگ و محلول در آب تولید می شود. اسید سولفامیک در دمای 205 درجه سانتیگراد ذوب می شود.

سولفامیک اسید

 • درصد خلوص: 99.5 درصد
 • جرم مولی: 97.10 گرم بر مول
 • چگالی: 2.15 گرم بر سانتی متر مکعب
 • شکل ظاهری: پودر سفید رنگ، غیر فرار و بی بو

اسید سولفوریک

اسید سولفوریک یک اسید معدنی و بسیار قوی است که با نام های جوهر گوگرد، سولفات هیدروژن و سولفوریک اسید شناخته شده است و دارای فرمول مولکولی (H2SO4) می باشد. این اسید pH برابر 0.5 دارد، بنابراین می تواند با هر نسبتی در آب حل شود. این مایع ویسکوز است و دارای گرانروی زیادی است.

قیمت اسید سولفوریک

 • جرم مولی: 98.07 گرم بر مول
 • چگالی: 1.84 گرم بر سانتی متر مکعب
 • شکل ظاهری: مایع بی رنگ و شفاف و بدون بو
 • نقطه ذوب: 10 درجه سانتیگراد
 • نقطه جوش: 337 درجه سانتیگراد

اسید استیک

اسید استیک با فرمول مولکولی (CH3COOH)، یک کربوکسیلیک اسید مصنوعی با خواص ضد باکتری و ضد قارچی است. این ماده یکی از ساده ترین اسیدهای کربوکسیلیک و یک معرف شیمیایی مهم صنعتی است که در تولید بطری های پلاستیکی نوشابه، فیلم عکاسی، پلی وینیل استات برای چسب چوب و همچنین بسیاری از الیاف مصنوعی و پارچه، استفاده می گردد.

فروش اسید استیک

 • جرم مولی: 60.052 گرم بر مول
 • چگالی: 1.049 گرم بر سانتی متر مکعب
 • شکل ظاهری: مایع بی رنگ
 • نقطه ذوب: 16.5 درجه سانتیگراد
 • نقطه جوش: 118 درجه سانتیگراد

اسید فرمیک

اسید فرمیک دارای فرمول شیمیایی (HCOOH) می باشد. این ماده ساده ترین عضو کربوکسیلیک اسیدها و تنها کربوکسیلیک اسیدی است که توانایی شرکت در واکنش های افزایشی همراه آلکن ها را دارد. این اسید به خوبی با آب و بیشتر حلال های آلی قطبی مخلوط می گردد و توانایی حل شدن در هیدروکربن ها را دارد. قابلیت احیاء شدن دارد و به فرمالدئید تبدیل می شود، با آلکن ها به آسانی با هم واکنش می دهند و استرهای فرمات را ایجاد می کنند.

فروش اسید فرمیک

 • جرم مولی: 46.03 گرم بر مول
 • چگالی: 1.22 گرم بر سانتی متر مکعب
 • شکل ظاهری: مایع بی رنگ
 • نقطه ذوب: 8.4 درجه سانتیگراد
 • نقطه جوش: 100.8 درجه سانتیگراد

اسید نیتریک 53 درصد

اسید نیتریک با نام های ازوتیک اسید، نیترات هیدروژن، اسید ازوتیک، جوهر شوره، اسید ازته شناخته شده و دارای فرمول شیمیایی (HNO3) می باشد. این اسید، اسیدی قوی با خاصیت اکسیدکنندگی بالا است. این ماده قابلیت حل شدن در آب را دارد. pH آن برابر 1 است. اسید نیتریک برای خالص سازی فلزاتی چون طلا و پلاتین، تولید کودهای ازته، صنایع پلاستیک سازی، تولید مواد منفجره، سوخت مایع موشک ها و غیره کاربرد دارد.

فروش اسید نیتریک

 • درصد خلوص: 53 درصد
 • جرم مولی: 63.01 گرم بر مول
 • چگالی: 1.5129 گرم بر سانتی متر مکعب
 • شکل ظاهری: مایع بی رنگ یا زرد خیلی کمرنگ
 • نقطه انجماد: 42- درجه سانتیگراد
 • نقطه جوش: 83 درجه سانتیگراد

اسید الئوم

الئوم به معنی روغن است. این ماده دارای فرمول شیمیایی (Yso3.H2O) است و Y در آن مولد سولفورتری اکسید است که می تواند متنوع و شامل حالات مختلف باشد. اسید الئوم از ترکیب گوگرد تری اکسید با اسید سولفوریک به دست می آید و نقش بسزایی در تولید این اسید دارد.

در فرآیند تولید اسید سولفوریک، با افزودن غلظت بالایی از اکسید گوگرد به اسید سولفوریک، اسید سولفوریک دود کننده یا همان الئوم بدست می آید. واکنش اسید سولفوریک با آب گرماده است، بنابراین الئوم را به آب می افزایند. اینگونه اسید سولفوریک به روش صنعتی تولید می شود. در واقع الئوم، اسید سولفوریک غلیظی است که در آن مقدار زیادی SO3 حل شده باشد.


اسید سولفوریک دود کننده

 • شکل ظاهری: پودری در دمای اتاق
 • نقطه ذوب: 36 درجه سانتیگراد

اسید بوریک

بوریک اسید، اسیدی ملایم با فرمول شیمیایی H3BO3 یا B(OH)3 می باشد. این ماده قابلیت حلالیت در آب را دارد. بوریک اسید از واکنش بوراکس با یک اسید معدنی مانند هیدروکلریک اسید تهیه می گردد. از اسید بوریک در صنعت های کشاورزی، روغن کاری، دارویی، کاشی و سرامیک، گندزدایی، تولید حشره کش ها و غیره استفاده می کنند.


 اسید بوریک

 • جرم مولی: 61.83 گرم بر مول
 • چگالی: 1.435 گرم بر سانتی متر مکعب
 • شکل ظاهری: پودر سفید کریستالی
 • نقطه ذوب: 170.9 درجه سانتیگراد
 • نقطه جوش: 300 درجه سانتیگراد

اسید بنزوئیک

اسید بنزوئیک دارای فرمول شیمیایی C6H5COOH یا C7H6O2 می باشد. این ماده توسط اکسیداسیون جزئی از تولوئن با اکسیژن تولید می شود. این اسید ضعیف، ساده ترین کربوکسیلیک اسید آروماتیک است و به عنوان نگهدارنده مواد غذایی مصرف می شود.

 اسید کربوکسیلیک فنیل

 • جرم مولی: 122.12 گرم بر مول
 • چگالی: 1.2659 گرم بر سانتی متر مکعب
 • شکل ظاهری: جامد کریستالی بی رنگ
 • نقطه ذوب: 122 درجه سانتیگراد
 • نقطه جوش: 250 درجه سانتیگراد

اسید کلریدریک 33 درصد

اسید هیدروکلریک یا کلریدریک اسید دارای فرمول شیمیایی HCl می باشد. گاز هیدروژن کلرید، بی رنگ با بوی تند است و سنگینی آن از هوا بیشتر است. این ماده به آسانی به مایع تبدیل شده و یک مایع بیرنگ اسیدی را ایجاد می کند که همان هیدروکلریک اسید به عنوان یک اسید قوی است. این اسید در آب محلول است. این ماده در تولید انواع مواد شیمیایی، اسید شویی فلزات، ساختمان سازی، چرم سازی، خالص سازی و غیره استفاده می شود.

اسید کلریدریک

 • خلوص: 33 درصد
 • جرم مولی: 36.458 گرم بر مول
 • چگالی: 1.18 گرم بر سانتی متر مکعب
 • شکل ظاهری: مایع بی رنگ
 • نقطه انجماد: 52- درجه سانتیگراد
 • نقطه جوش: 90 درجه سانتیگراد

اسید سیتریک (خشک یا آبدار)

سیتریک اسید به عنوان یک اسید آلی ضعیف شناخته شده است و دارای فرمول شیمیایی C6H8O7 می باشد. این اسید دارای سه گروه کربوکسیلیک اسید است. این اسید، مجتمع های سیترات را با کاتیون های فلزی تشکیل می دهد. به منظور کنترل pH محیط از آن استفاده می گردد.

سیتریک اسید

 • جرم مولی: 192.124 گرم بر مول
 • چگالی: 1.665 گرم بر سانتی متر مکعب
 • شکل ظاهری: پودر کریستالی سفید رنگ
 • نقطه ذوب: 156 درجه سانتیگراد
 • نقطه جوش: 310 درجه سانتیگراد

اسید چرب سویا

این اسید از پالایش روغن سویا به دست می آید. از جمله کاربردهای این ماده در صنعت رنگ، رزین آلکیدی، سوخت های زیستی، تولید روانکارها، گریس ها، امولسیفایرها، لوازم آرایشی، پاک کننده ها، صنایع شیمیایی، صنعت لاستیک سازی، دارویی و سایر بخش های صنعتی می باشد.


اسید چرب سویا

اسید چرب تالو

اسید چرب تالو یک اسید کربوکسیلیک با زنجیره بلند و آلیفاتیک خطی است. این اسید از تصفیه چربی گاوی یا گوسفندی تولید می شود و از روغن پیه عمل آوری شده که در دمای اتاق به حالت جامد می باشد. از جمله کاربردهای این اسید در صابون سازی است.

اسید سولفونیک

سولفونیک اسید فرمول شیمیایی (C6H7NO3S) دارد و به عنوان پاک کننده و امولسیون کننده در صنایع مختلف استفاده می شود. این اسید محلول در آب است. این ماده بصورت مایع با رنگ قهوه ای تیره موجود است.

 اسید سولفونیک

اسید فسفریک

این اسید، یک اسید ضعیف با فرمول H3PO4 می باشد که نمونه خام آن از سنگ های فسفات استخراج می شود و شکل خالص تر آن از فسفر سفید، به شکل صنعتی حاصل می شود که به حالت جامد کریستالی و دارای غلظت کمتر و غیر سمی می باشد. این اسید معدنی حاوی یک اتم فسفر، چهار اتم اکسیژن و سه اتم هیدروژن می باشد و به شکل متراکم هنگام تماس با فلزات، گاز هیدروژن قابل اشتعال آزاد می کند و در صورت آتش سوزی اکسیدهای فسفر خورنده و خطرناک تولید می کند. این اسید ضعیف اگر به شکل محلول در آید به یون های فسفات و فسفیت تبدیل می شود.

فسفریک اسید

 • جرم مولی: 97.994 گرم بر مول
 • نقطه ذوب: 42 درجه سانتی گراد
 • نقطه جوش: 212 درجه سانتی گراد
 • شکل فیزیکی: مایع غلیظ (نوع کاملا خالص به صورت جامد کریستالی)

کاربرد اسیدها

اسیدها کاربردهای مختلفی دارند. اسیدها اغلب برای حذف زنگ زدگی و جلوگیری از خوردگی فلزات شناخته شده به عنوان لعاب استفاده می شوند. آنها ممکن است به عنوان یک الکترولیت در سلول مرطوب باتری مانند اسید سولفوریک در باتری خودرو استفاده شوند.

در صنایع شیمیایی، اسیدها واکنش های خنثی سازی را برای تولید نمک انجام می دهند.

اسید ها به عنوان مکمل برای نوشیدنی ها و غذاها استفاده می شوند، زیرا طعم و مزه خود را تغییر می دهند و به عنوان نگهدارنده ها عمل می کنند.

اسیدها به عنوان کاتالیزورهای شیمیایی صنعتی و ارگانیک نیز استفاده می شوند؛ برای مثال، اسید سولفوریک در تولیدات بنزین در مقادیر بسیار زیاد در فرایند آلکالایی استفاده می شود. در بیوشیمی نیز برای کاتالیز آنزیم ها از اسیدها استفاده می کنند.

برای دریافت لیست قیمت اسید ها و خرید انواع اسید با کارشناسان فنی هایپر صنعت فامکو تماس گرفته یا به صفحه مربوطه مراجعه نمایید.

faq

اسید مولکول یا یون با قابلیت اهدای +H بوده که با از دست دادن یک پروتون با جفت الکترون پیوند کوالانسی می دهد. این مواد به علت داشتن خاصیت خورندگی در در محدوده خطی pH کمتر از 7 قرار می گیرند.

اسیدها شامل اسید سولفامیک، سولفوریک، استیک، فرمیک، نیتریک، الئوم، بوریک، بنزوئیک، کلریدریک، سیتریک (خشک - آبدار)، اسید چرب سویا، اسید چرب تالو و اسید سولفونیک هستند.

اسیدها در کشاورزی، صنایع غذایی، دارویی، پزشکی، دندانپزشکی، استخراج فلزات، کشش کاری، تولید بنزین، آبکاری، باطری سازی، صنایع پتروشیمی، نفت و گاز، نساجی، سنتزهای شیمیایی، پلاستیک سازی، دامداری، تولید رنگ ‌ها و تصفیه آب و فاضلاب و غیره کاربرد دارند.

هنگام کار با این مواد از دستکش، ماسک و عینک استفاده کنید. از تماس این مواد با چشم، پوست و سایر نقاط بدن پرهیز کنید و در صورت تماس آن را با آب فراوان شست و شو دهید. این مواد را دور از نور مستقیم خورشید، در محلی خشک و خنک و با تهویه مناسب نگهداری کنید.

دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید

captcha


امتیاز:

دیدگاه کاربران
علی داودی
ارسال شده در : جمعه 04 آذر 1401

سلام، کربوران اسید 20 لیتری قیمتش چند تومنه؟ لطفا قیمتش رو برام در بیارید. ممنون.

مدیر سایت
ارسال شده در : چهارشنبه 09 آذر 1401

سلام جناب داودی عزیز، در حال حاضر ماده مورد نظر شما ارائه نمی شود.

پیمان کاشانی
ارسال شده در : جمعه 15 مهر 1401

سلام و ادب. امکانش هست اسیدهایی که به صورت جامد وجود دارند رو معرفی بفرمایید؟

مدیر سایت
ارسال شده در : یکشنبه 17 مهر 1401

سلام جناب کاشانی عزیز، در حال حاضر هایپر صنعت فامکو ارائه دهنده استئاریک اسید، اسید سیتریک، اسید سولفامیک، مالئیک اسید، اگزالیک اسید، اسید بوریک و سالیسیلیک اسید می باشد که به حالت جامد هستند.

کسری پناهی
ارسال شده در : جمعه 04 شهریور 1401

سلام، من اسید یا ماده ای نیاز دارم دلار سیاه شده را بازیابی و قابل خرج کردن نماید.

مدیر سایت
ارسال شده در : یکشنبه 06 شهریور 1401

سلام جناب پناهی عزیز، در حال حاضر ماده مورد نیاز شما ارائه نمی شود.

همایونی
ارسال شده در : چهارشنبه 01 تیر 1401

سلام، خسته نباشید. من یه اسیدی می‌ خوام که بتونم باهاش کود مرغی یا دامی رو حل کنم و بصورت مایع درش بیارم. می شه کمکم کنید؟ چه نوع اسیدی باید استفاده کنم؟

مدیر سایت
ارسال شده در : چهارشنبه 01 تیر 1401

سلام جناب همایونی عزیز، معمولا ترکیبی از هیومیک اسید و سولفوریک اسید برای این منظور استفاده می گردد.

حمیدرضا ملکی
ارسال شده در : شنبه 09 بهمن 1400

سلام و خسته نباشید. جناب من با هیدروکسید سدیم کار می کنم. فقط سود لکه زرد به جا می گذاره. خواستم ببینم اگر کمی با اسید خنثی بشه ممکنه زردی کمتر بشه؟ و اینکه چه اسیدهایی می تونم استفاده کنم؟ ضمنا حتی الامکان اسید جامد معرفی کنین لطفا.

مدیر سایت
ارسال شده در : دوشنبه 11 بهمن 1400

سلام جناب ملکی عزیز، پیشنهاد می شود از اسید سولفونیک استفاده نمایید. سود در بهترین حالت با اسید سولفونیک خنثی می شود.

جواد ایمانی فام
ارسال شده در : ﺳﻪشنبه 04 آبان 1400

سلام، مهندس من اسیدی می خوام که آمونیاک رو از بین ببره، برای کشاورزی.

مدیر سایت
ارسال شده در : چهارشنبه 05 آبان 1400

سلام، بدین منظور معمولا از اسید سولفوریک استفاده می شود. لطفا در صورت امکان دلیل دادن کمترین امتیاز ممکن به محتوای این صفحه را نیز بفرمایید تا در صورت وجود هرگونه مشکل و یا ایراد، اصلاح گردد.

مهدی طاهری
ارسال شده در : شنبه 04 اردیبهشت 1400

سلام، من دنبال مرکاپتو پروپیونیک اسید هستم که نوعی شتاب دهنده برای مواد شیمیایی است. می تونید کمک کنید؟

مدیر سایت
ارسال شده در : یکشنبه 05 اردیبهشت 1400

سلام جناب طاهری عزیز، همکاران واحد مشاوره فنی با شما تماس خواهند گرفت.

سینا جلالی
ارسال شده در : ﺳﻪشنبه 31 فروردین 1400

سلام، روز بخیر. سینا جلالی هستم. درخواست خرید اسید سولفامیک و همینطور مشاوره در زمینه استفاده دارم. در صورت صلاحدید شما، اگر پیشنهاد بهتر دارین کمک می خواستم.

مدیر سایت
ارسال شده در : ﺳﻪشنبه 31 فروردین 1400

سلام جناب جلالی عزیز، همکاران واحد مشاوره فنی با شما تماس خواهند گرفت.

محمد
ارسال شده در : شنبه 10 آبان 1399

سلام

مدیر سایت
ارسال شده در : یکشنبه 11 آبان 1399

سلام