انواع اسید

اشتراک :
استئاریک اسید
استئاریک اسید
50,000 تومان
اسید سولفوریک
اسید سولفوریک
2,600 تومان
اسید سولفامیک
اسید سولفامیک
50,500 تومان
اسید اکریلیک
اسید اکریلیک
60,000 تومان
اسید فرمیک
اسید فرمیک
88,000 تومان
اسید نیتریک
اسید نیتریک
8,950 تومان
اسید کلریدریک
اسید کلریدریک
750 تومان
اسید سیتریک
اسید سیتریک
143,000 تومان
اسید فسفریک
اسید فسفریک
22,000 تومان
اسید سولفونیک
اسید سولفونیک
45,000 تومان
اسید بوریک
اسید بوریک
27,000 تومان

اسید چیست؟

فروش اسید

مشخصات اسید

اسیدها در محدوده خطی دارای pH کمتر از 7 هستند. در واقع اسید، یک مولکول یا یون هیدروژن مثبت است که قادر به از دست دادن یک پروتون یا H+ خود و تشکیل پیوند کووالانسی با یک جفت الکترون می باشد. اسیدی بودن بیشتر به معنای داشتن غلظت بالاتر یون‌های مثبت هیدروژن است. اسیدها خاصیت خورندگی دارند. همچنین برای تغییر رنگ شناساگرها و خنثی کردن بازها از آن ها استفاده می‌کنند. تعداد هیدروژن های اسیدی موجود اگر بیش از یک باشد و به طور متوالی تفکیک ‌شوند، آن اسید چند پروتونی است و اگر یک هیدروژن اسیدی داشته باشد، آن اسید تک پروتونی است. تعاریف متعددی برای اسید وجود دارد.

 • اسید برونستد: این دسته از اسید ها پروتون یا H+ از دست می دهند.
 • اسید لوئیس: این دسته پذیرنده ی پیوند داتیو هستند و در واقع می توانند یک جفت الکترون بپذیرند.
 • اسید آرنیوس: این دسته از اسیدها، پروتون خود را در آب از دست داده و به یون هیدرونیوم تبدیل می کنند.

انواع اسید بر اساس قدرت

اسیدها را براساس پروتون هایی که به حلال آبی می دهند، به دو دسته اسید قوی و اسید ضعیف تقسیم بندی می کنند. قدرت یک اسید را با ثابت تفکیک اسیدی آن بررسی می کنند.

اسید قوی

اسید قوی، اسیدی است که وقتی در حلالی حل گردد، پروتون های خود را به طور کامل به حلال بدهد و در واقع به طور کامل تفکیک شود. یعنی در واکنش، تعادل را به سمت راست پیش ببرد. این اسیدها ka بزرگی یا ثابت تفکیک اسید بالایی دارند. اسیدهای قوی به طور کامل در آب یونش می یابند و یون هیدرونیوم (H3O+) تولید می کنند.

اسید ضعیف

اسید ضعیف، اسیدی است که وقتی در حلالی حل گردد، پروتون های خود را به طور کامل به حلال ندهد و در واقع به طور کامل تفکیک نمی شود یعنی به طور جزئی واکنش می‌دهد. لازم به ذکر است که همه اسیدهای آلی، اسید ضعیف هستند. اسیدهای ضعیف دارای ثابت تفکیک کمتر و ka کوچکتری می باشند.

کاربرد اسیدها

اسیدها کاربردهای مختلفی دارند. اسیدها اغلب برای حذف زنگ زدگی و جلوگیری از خوردگی فلزات شناخته شده به عنوان لعاب استفاده می شوند. آنها ممکن است به عنوان یک الکترولیت در سلول مرطوب باتری مانند اسید سولفوریک در باتری خودرو استفاده شوند.
در صنایع شیمیایی، اسیدها واکنش های خنثی سازی را برای تولید نمک واکنش می دهند.
اسید ها به عنوان مکمل برای نوشیدنی ها و غذاها استفاده می شوند، زیرا طعم و مزه خود را تغییر می دهند و به عنوان نگهدارنده ها عمل می کنند.
اسیدها به عنوان کاتالیزورهای شیمیایی صنعتی و ارگانیک نیز استفاده می شوند؛ برای مثال، اسید سولفوریک در تولیدات بنزین در مقادیر بسیار زیاد در فرایند آلکالایی استفاده می شود. در بیوشیمی نیز برای کاتالیز آنزیم ها از اسیدها استفاده می کنند.

انواع مختلف اسیدها

اسید سولفامیک 99/5 %

اسید سولفامیک همچنین با نام های دیگر سولفامیک اسید، آمیدوسولفونیک اسید، آمیدوسولفوریک اسید و سولفامیدیک اسید نیز شناخته شده است. این ترکیب دارای فرمول مولکولی (H3NO3S) می باشد. این ماده می تواند به صورت بی رنگ و محلول در آب نیز وجود داشته باشد. اسید سولفامیک در دمای C°205 ذوب می شود.

سولفامیک اسید

 • درصد خلوص: 99/5 %
 • جرم مولی: 97/10 گرم بر مول
 • چگالی: 2/15 گرم بر سانتی متر مکعب
 • شکل ظاهری: پودر سفید رنگ، غیر فرار و بی بو

اسید سولفوریک

اسید سولفوریک یک اسید معدنی و بسیار قوی است که با نام های جوهر گوگرد، سولفات هیدروژن و سولفوریک اسید شناخته شده است و دارای فرمول مولکولی (H2SO4) می باشد. سولفوریک اسید دارای =0.5 pH می باشد، بنابراین می تواند با هر نسبتی در آب حل شود. این مایع ویسکوز است و دارای گرانروی زیادی است. اسید سولفوریک جزء مواد شیمیایی پرکاربرد می‌باشد. این ماده در موارد شوینده، رنگ نقاشی، کارخانه های تولید کود شیمیایی، مهمات سازی، آبکاری، استخراج فلزات، سنتزهای شیمیایی، پالایشگاه های نفت، باطری سازی، کشش کاری، صنایع تولید مواد شیمیایی، تصفیه روغن، تصفیه فاضلاب های صنعتی و صنعت نساجی کاربرد دارد.

قیمت اسید سولفوریک

 • جرم مولی: 98/07 گرم بر مول
 • چگالی: 1/84 گرم بر سانتی متر مکعب
 • شکل ظاهری: مایع بی رنگ
 • نقطه ذوب: 10 درجه سانتیگراد
 • نقطه جوش: 335  درجه سانتیگراد

اسید استیک

اسید استیک با نام های اتانوئیک اسید، جوهر انگور، جوهر سرکه، اسید اتیلیک، متان کربوکسیل اسید، هیدروژن استات، استیل اسید و اسید سرکه شناخته شده و دارای فرمول مولکولی (CH3COOH) اسید استیک یک کربوکسیلیک اسید مصنوعی با خواص ضد باکتری و ضد قارچی است. این ماده یکی از ساده ترین اسیدهای کربوکسیلیک و یک معرف شیمیایی مهم صنعتی است که در تولید بطری های پلاستیکی نوشابه، فیلم عکاسی، پلی وینیل استات برای چسب چوب و همچنین بسیاری از الیاف مصنوعی و پارچه، استفاده می گردد.

فروش اسید استیک

 • جرم مولی: 60/052 گرم بر مول
 • چگالی: 1/049 گرم بر سانتی متر مکعب
 • شکل ظاهری: مایع بی رنگ
 • نقطه ذوب: 16/5  درجه سانتیگراد
 • نقطه جوش: 118/18  درجه سانتیگراد

اسید فرمیک

اسید فرمیک با نام های مختلف جوهر مورچه، متانوئیک اسید شناخته شده و دارای فرمول شیمیایی (HCOOH) می باشد. این ماده ساده ترین عضو کربوکسیلیک اسیدها و تنها کربوکسیلیک اسیدی است که توانایی شرکت در واکنش های افزایشی همراه آلکن ها را دارد. اسید فرمیک به خوبی با آب و بیشتر حلال های آلی قطبی مخلوط می گردد و توانایی حل شدن در هیدروکربن ها را دارد. اسید فرمیک قابلیت احیاء شدن دارد و به فرمالدئید تبدیل می‌شود. متانوئیک اسید و آلکن ها به آسانی باهم واکنش می دهند و استرهای فرمات را ایجاد می‌کنند. اسید فرمیک در صنعت نساجی، دامداری، گندزدایی و جلوگیری از فساد مواد غذایی کاربرد دارد.

فروش اسید فرمیک

 • جرم مولی: 46/03 گرم بر مول
 • چگالی: 1/22 گرم بر سانتی متر مکعب
 • شکل ظاهری: مایع بی رنگ
 • نقطه ذوب: 8/4  درجه سانتیگراد
 • نقطه جوش: 100/8  درجه سانتیگراد

اسید نیتریک 60%

اسید نیتریک با نام های ازوتیک اسید، نیترات هیدروژن، اسید ازوتیک، جوهر شور، اسید ازته شناخته شده و دارای فرمول شیمیایی (HNO3) می باشد. اسید نیتریک، اسیدی قوی با خاصیت اكسیدكنندگی بالا است. این ماده قابلیت حل شدن در آب را دارد. pH آن برابر 1 است. نیتریک اسید برای خالص‌ سازی فلزاتی چون طلا و پلاتین، تولید كودهای ازته، صنایع پلاستیك ‌سازی، تولید مواد منفجره، سوخت مایع موشک ‌ها، تولید رنگ ‌ها، تولید دارو و تولید تیزاب کاربرد دارد. 

فروش اسید نیتریک

 • درصد خلوص: 60 %
 • جرم مولی: 63/01 گرم بر مول
 • چگالی: 1/5129 گرم بر سانتی متر مکعب
 • شکل ظاهری: مایع بی رنگ یا زرد خیلی کمرنگ
 • نقطه ذوب: 41  درجه سانتیگراد
 • نقطه جوش: 122  درجه سانتیگراد

اسید الئوم

الئوم به معنی نفت است و با نام های اسید سولفوریک دود کننده، اسید سولفوریک دمیده شده و پیروسولفوریک اسید شناخته شده است. این ماده دارای فرمول شیمیایی (Yso3.H2O) است و Y در آن مولد سولفورتری اکسید است که می تواند متنوع و شامل حالات مختلف باشد. الئوم اسید از ترکیب گوگرد تری اکسید با اسید سولفوریک به دست می آید و نقش بسزایی در تولید اسید سولفوریک دارد.
در فرآیند تولید اسید سولفوریک، با افزودن غلظت بالایی از اکسید گوگرد به اسید سولفوریک، اسید سولفوریک دود کننده یا همان الئوم بدست می آید. واکنش اسید سولفوریک با آب گرماده است، بنابراین الئوم را به آب می افزایند. اینگونه اسید سولفوریک به روش صنعتی تولید می شود.
در واقع الئوم، اسید سولفوریک غلیظی است که در آن مقدار زیادی 3SO حل شده باشد.


اسید سولفوریک دود کننده

 • شکل ظاهری: پودری در دمای اتاق
 • نقطه ذوب: 36  درجه سانتیگراد

اسید بوریک

بوریک اسید، اسیدی ملایم است که با نام های مختلف اسید بوریک، اورتوبوریک اسید، هیدروژن بورات و اسید لوئیس بور شناخته شده و دارای فرمول شیمیایی H3BO3 یا B(OH)3 می باشد. این ماده قابلیت حلالیت در آب را دارد. بوریک اسید از واکنش بوراکس با یک اسید معدنی مانند هیدروکلریک اسید تهیه می گردد. از اسید بوریک در صنعت های کشاورزی، روغن کاری، دارویی، کاشی و سرامیک، گندزدایی، تولید حشره کش ها و غیره استفاده می کنند.


 اسید بوریک

 • جرم مولی: 61/83 گرم بر مول
 • چگالی: 1/435 گرم بر سانتی متر مکعب
 • شکل ظاهری: پودر سفید کریستالی
 • نقطه ذوب: 170/9 درجه سانتیگراد
 • نقطه جوش: 300 درجه سانتیگراد

اسید بنزوئیک

اسید بنزوئیک با نام های بنزوئیک اسید و اسید کربوکسیلیک فنیل شناخته شده است و دارای فرمول شیمیایی C6H5COOH یا C7H6O2 می باشد. این ماده توسط اکسیداسیون جزئی از تولوئن با اکسیژن تولید می شود. این اسید ضعیف، ساده ترین کربوکسیلیک اسید آروماتیک است و کربوکسیلیک اسید معطر می باشد.

 اسید کربوکسیلیک فنیل

 • جرم مولی: 122/12 گرم بر مول
 • چگالی: 1/2659 گرم بر سانتی متر مکعب
 • شکل ظاهری: جامد کریستالی بی رنگ
 • نقطه ذوب: 122 درجه سانتیگراد
 • نقطه جوش: 250 درجه سانتیگراد

اسید کلریدریک 33%

اسید کلریدریک با نام های مختلف هیدروژن كلراید، موریاتیک اسید، ارواح نمک، اسید كلروهیدریك، هیدروکلریک اسید، جوهر نمك، کلریدریک اسید شناخته شده و دارای فرمول شیمیایی HCl می باشد. گاز اسید کلرید ریک، بی رنگ با بوی تند است و سنگینی آن از هوا بیشتر است. این ماده به آسانی به مایع تبدیل شده و یک مایع بیرنگ اسیدی را ایجاد می کند. هیدروکلریک اسید یک اسید قوی است. این اسید در آب محلول است. این ماده در تولید انواع مواد شیمیایی، اسیدشویی فلزات، ساختمان سازی، چرم سازی، خالص سازی و غیره استفاده می شود.

اسید کلریدریک

 • درصد خلوص: 33 %
 • جرم مولی: 36/46 گرم بر مول
 • چگالی: 1/18 گرم بر سانتی متر مکعب
 • شکل ظاهری: مایع بی رنگ
 •  نقطه ذوب: 35 درجه سانتیگراد
 • نقطه جوش: 108 درجه سانتیگراد

اسید سیتریک (خشک - آبدار)

سیتریک اسید با نام های جوهر لیمو، 2-هیدروکسی پروپان و 1،2،3-تری کربوکسیلیک اسید به عنوان یک اسید آلی ضعیف شناخته شده است و دارای فرمول شیمیایی C6H8O7 می باشد. این اسید دارای سه گروه کربوکسی است. یون اسید سیتریک به نام سیترات معروف است. به منظور کنترل pH محیط از آن استفاده می گردد.

سیتریک اسید

 • جرم مولی: 192/12 گرم بر مول
 • چگالی: 1/665 گرم بر سانتی متر مکعب
 • شکل ظاهری: پودر کریستالی بی رنگ
 •  نقطه ذوب: 156 درجه سانتیگراد
 • نقطه جوش: 310 درجه سانتیگراد

اسید چرب سویا

نام دیگر اسید چرب سویا، اسید فسفریک سدیم می باشد. این اسید از پالایش روغن سویا به دست می آید. از جمله کاربردهای این ماده در صنعت رنگ، رزین آلکیدی، سوخت های زیستی، تولید روانکارها، گریس ها، امولسیفایرها، لوازم آرایشی، پاک کننده ها، صنایع شیمیایی، صنعت لاستیک سازی، دارویی و سایر بخش های صنعتی می باشد.


اسید چرب سویا

اسید چرب تالو

اسید چرب تالو یک اسید کربوکسیلیک است که دارای زنجیره بلند و آلیفاتیک خطی می‌باشد. این اسید از تصفیه چربی گاوی یا گوسفندی تولید می شود و از روغن پیه عمل آوری شده که در دمای اتاق به حالت جامد می باشد. از جمله کاربردهای این اسید در صابون سازی است.

اسید سولفونیک

سولفونیک اسید با نام های مختلف سولفانیلیک اسید، پی – آمینو بنزن سولفونیک اسید، پی – آمینو فنیل سولفونیک اسید، 4 – آمینو بنزن شناخته شده است و دارای فرمول شیمیایی (C6H7NO3S) می باشد. اسید سولفونیک به عنوان پاک کننده و امولوسیون کننده نیز در صنایع مختلف استفاده می شود. این اسید محلول در آب است.

 اسید سولفونیک

شکل ظاهری: مایع، قهوه ای تیره رنگ

اسید فسفریک

فسفریک اسید که نمونه خام آن از سنگ های فسفات استخراج می شود و شکل خالص تر آن فسفر سفید، به شکل صنعتی حاصل می شود که در حالت جامد کریستالی و به مقدار کمتری متمرکز است. این اسید معدنی حاوی یک اتم فسفر، چهار اتم اکسیژن و سه اتم هیدروژن می باشد و به شکل متراکم هنگام تماس با فلزات، گاز هیدروژن قابل اشتعال آزاد می کند و در صورت آتش سوزی اکسیدهای فسفر خورنده خطرناک تولید می کنند. این اسید ضعیف اگر به شکل محلول در آید به یون های فسفات و فسفیت تبدیل می شود.

فسفریک اسید

 • جرم مولی: 97.994 گرم بر مول
 • نقطه ذوب: 42 درجه سانتی گراد
 • نقطه جوش: 158 درجه سانتی گراد
 • شکل فیزیکی: مایع غلیظ

لیست قیمت اسیدها

با عرض پوزش کلیه قیمت ها در حال بروزرسانی می باشد، لطفا جهت استعلام قیمت خرید با واحد فروش تماس حاصل نمایید.

 • اسید چیست؟

  اسید مولکول یا یون H+ بوده که با از دست دادن یک پروتون با جفت الکترون پیوند کوالانسی می دهد. این مواد به علت داشتن خاصیت خورندگی در در محدوده خطی pH کمتر از 7 قرار می گیرند.

 • انواع مختلف اسیدها کدام اند؟

  اسیدها شامل اسید سولفامیک، سولفوریک، استیک، فرمیک، نیتریک، الئوم، بوریک، بنزوئیک، کلریدریک، سیتریک (خشک - آبدار)، اسید چرب سویا، اسید چرب تالو و اسید سولفونیک هستند.

 • کاربرد اسید چیست؟

  اسیدها در کشاورزی، صنایع غذایی، دارویی، پزشکی، دندانپزشکی، استخراج فلزات، کشش کاری، تولید بنزین، آبکاری، باطری سازی، صنایع پتروشیمی، نفت و گاز، نساجی، سنتزهای شیمیایی، پلاستیک سازی، دامداری، تولید رنگ ‌ها و تصفیه آب و فاضلاب و غیره کاربرد دارند.

 • نکات ایمنی و شرایط نگهداری اسید چیست؟

  هنگام کار با این مواد از دستکش، ماسک و عینک استفاده کنید. از تماس این مواد با چشم، پوست و سایر نقاط بدن پرهیز کنید و در صورت تماس آن را با آب فراوان شست و شو دهید. این مواد را دور از نور مستقیم خورشید، در محلی خشک و خنک و با تهویه مناسب نگهداری کنید.

دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید
بازدیدکننده محترم، به استحضار حضرتعالی می رساند که متاسفانه به دلیل سوء استفاده های صورت گرفته توسط برخی از بازدیدکننده ها از این بخش، پس از ثبت درخواست مشاوره، همکاران ما در اسرع وقت با شما تماس گرفته و کلیه درخواست ها و سوالات شما عزیزان را بصورت تلفنی پاسخ خواهند داد و امکان درج پاسخ مکتوب در این قسمت وجود ندارد، پیشاپیش از صبر و همکاری شما متشکر هستیم.
امتیاز:

دیدگاه کاربران
جواد ایمانی فام
 ارسال شده در : ﺳﻪشنبه 04 آبان 1400

سلام، مهندس من اسیدی می خوام که آمونیاک رو از بین ببره، برای کشاورزی.

مدیر سایت
 ارسال شده در : چهارشنبه 05 آبان 1400

سلام، بدین منظور معمولا از اسید سولفوریک استفاده می شود. لطفا در صورت امکان دلیل دادن کمترین امتیاز ممکن به محتوای این صفحه را نیز بفرمایید تا در صورت وجود هرگونه مشکل و یا ایراد، اصلاح گردد.

مهدی طاهری
 ارسال شده در : شنبه 04 اردیبهشت 1400

سلام، من دنبال مرکاپتو پروپیونیک اسید هستم که نوعی شتاب دهنده برای مواد شیمیایی است. می تونید کمک کنید؟

مدیر سایت
 ارسال شده در : یکشنبه 05 اردیبهشت 1400

سلام جناب طاهری عزیز، همکاران واحد مشاوره فنی با شما تماس خواهند گرفت.

سینا جلالی
 ارسال شده در : ﺳﻪشنبه 31 فروردین 1400

سلام، روز بخیر. سینا جلالی هستم. درخواست خرید اسید سولفامیک و همینطور مشاوره در زمینه استفاده دارم. در صورت صلاحدید شما، اگر پیشنهاد بهتر دارین کمک می خواستم.

مدیر سایت
 ارسال شده در : ﺳﻪشنبه 31 فروردین 1400

سلام جناب جلالی عزیز، همکاران واحد مشاوره فنی با شما تماس خواهند گرفت.

محمد
 ارسال شده در : شنبه 10 آبان 1399

سلام

مدیر سایت
 ارسال شده در : یکشنبه 11 آبان 1399

سلام