روش نصب آبپاش مخفی شونده هانتر

  0
 2816

روش نصب آبپاش مخفی شونده هانتر (Hunter)

دستورالعمل نصب اسپریر مخفی شونده هانتر مدل PSU

تنظیم قطاع پاشش آبپاش هانتر مدل PSU

آبپاش ها وقتی از کارخانه خارج می شوند با قطاع پاشش یک درجه تنظیم هستند.
بر روی قسمت پلاستیکی بالای اسپریر نقطه ای وجود دارد که نشان دهنده لبه قابل تنظیم آن می باشد. با قرار دادن نقطه ی مذکور در انتهای سمت راست ناحیه پاشش، آچار مخصوص هانتر را روی پیچ فولادی ضد زنگ قرار داده و در جهت خلاف عقربه های ساعت بچرخانید. نازل با چرخاندن پیچ، می چرخد و میزان قطاع و دبی پاشش همزمان افزایش می یابد.

تنظیم قطاع پاشش

ابتدا سر پلاستیکی آبپاش را باید ثابت نگه داشت سپس با آچار مخصوص هانتر، پیچ فولادی ضدزنگ که بر روی آبپاش مخفی شونده هانتر تعبیه شده است، را بچرخانید. وقتی در جهت عقربه های ساعت چرخش انجام شود، کاهش شعاع و در خلاف جهت عقربه های ساعت، افزایش شعاع و دبی، در آبپاش اتفاق خواهد افتاد.

افزایش و کاهش شعاع آبپاش

تنظیم شعاع آبپاش

نکته: شعاع پاشش نباید بیش از 20 درصد کاهش یابد. ( کارخانه شعاع پاشش حداکثر را برای اسپریر تنظیم کرده است.)

شعاع پاشش

قطاع پاشش

طریقه نصب رایزرهای SJ هانتر زیر آبپاش PS

برای نصب و اجرای آبپاش های هانتر در مدل های PS، PGP و PGJ از رایزرهای SJ هانتر می توان استفاده کرد. این رایزرها نسبت به کاتاف برتری هایی دارند، اینکه آبپاش را می توان در هر موقعیتی با ارتفاع و زاویه دلخواه نصب کرد. در جاهایی که عمق کارگذاری لوله کم باشد، برای جلوگیری از فشار سطحی احتمالی، استفاده از رایزرهای SJ بسیار تأثیرگذار و مفید می باشد. همچنین در شرایط عمق ترانشه کم که بدنه آبپاش به طور کامل در زیر خاک قرار نمی گیرد، استفاده از رایزر SJ این امکان را فراهم می کند که آبپاش را در عمق بیشتری نسبت به لوله آن جایگذاری کرد که باعث زیبایی و اجرای بهتر نیز می شود.

طریقه نصب رایزرهای SJ هانتر زیر آبپاش های PS

طریقه نصب رایزرهای SJ هانتر زیر آبپاش های PS

 1. سطح زمین
 2. آبپاش مخفی شونده PS هانتر ½ اینچ ماده
 3. کمربند پلی اتیلن
 4. لوله لترال
 5. رایزر پلاستیکی ½ اینچ انعطاف پذیر 15 سانتی متر

دستورالعمل نصب آبپاش های مخفی شونده هانتر مدل PGP

طریقه نصب آبپاش های مخفی شونده هانتر باید به گونه ای باشد، که هم تراز زمین باشند.

دستورالعمل نصب آبپاش های مخفی شونده هانتر مدل PGP

چگونگی تنظیم کردن قطاع آبپاش هانتر در مدل PGP

بهتر این است که قبل از نصب کردن آبپاش، قطاع پاشش آن تنظیم شود تا در عملکرد آن خللی وارد نشود.

ابتدا باید آبپاش در وضعیت متعادل خود قرار بگیرد تا بتوان قطاع آن را تنظیم کرد به این صورت که در قسمت بالای آبپاش قطعه ای پلاستیکی وجود دارد که باید کف دست را روی قسمت پلاستیکی قرار داد و یک بار آن را در جهت خلاف عقربه های ساعت به سمت چپ تا توقف کامل چرخاند و بار دیگر در جهت عقربه های ساعت به سمت راست تا توقف کامل چرخاند، این حالت بهترین موقعیتی است که قسمت لاستیکی بالای آبپاش باید قرار بگیرد.

چگونگی تنظیم کردن قطاع آبپاش هانتر در مدل PGP

آچار مخصوص هانتر را در قسمت تنظیم مطابق شکل قرار دهید.

آچار مخصوص هانتر

تنظیم قطاع آبپاش هانتر PGP

تنظیم قطاع پاشش PGP

همان طور که قسمت لاستیکی آبپاش در حالت متعادل یعنی انتهای سمت راست قرار دارد، برای افزایش قطاع پاشش، آچار باید در جهت عقربه های ساعت و برای کاهش آن، آچار را در خلاف جهت عقربه های ساعت بچرخانید. در ضمن هر 360 درجه چرخش، قطاع را 90 درجه افزایش یا کاهش می دهد.
قطاع پاشش بین 40 تا 360 درجه قابل تنظیم است.

تنظیم قطاع پاشش بین 40 تا 360 درجه

تنظیم شعاع پاشش

آچار تنظیم شعاع را در جای لازم باید قرار داد. اگر پیچ در خلاف جهت عقربه های ساعت چرخانده شود، باعث افزایش شعاع می شود و اگر در جهت عقربه های ساعت چرخانده شود باعث کاهش شعاع پاشش می شود. شعاع پاشش نازل می تواند تا 25 درصد کاهش یابد.

نکته: چرخاندن پیچ بیشتر از 5 بار ( چرخش کامل) در جهت عقربه های ساعت باعث از کار افتادن آن می شود.

تنظیم شعاع پاشش

تنظیم شعاع پاشش-2

تنظیم شدت ریزش

در مناطق مختلف با توجه به اینکه منطقه خشک یا مرطوب باشد، با تعویض نازل می توان شدت ریزش را تغییر داد. هر چه منطقه خشک تر باشد، نازل بزرگ تر و برای مناطق مرطوب نازل کوچک استفاده می شود.

برای نصب نازل باید به ترتیب زیر عمل کنید:

 • ابتدا باید انتهای پلاستیکی آچار مخصوص آبپاش PGP را در قسمت پیچ بالا آورنده قرار داده و 90 درجه بچرخانید، سپس رایزر را به سمت بالا بکشید تا پیچ تعویض نازل دیده شود.

تنظیم شدت ریزش

تنظیم شدت ریزش-2

 • توسط آچار مخصوص و با انتهای فلزی آن، ناحیه تنظیم پیچ شعاع را باید در جهت خلاف عقربه های ساعت چرخاند، سپس نازل موجود را با بالا کشیدن پیچ و با جریان انداختن آب یا با یک انبردست از طریق گوشه های نازل خارج کنید.
 • نازل مورد نظر را در محل مربوطه قرار دهید. سپس پیچ تنظیم شعاع را به سمت پایین بچرخانید. به این نکته توجه کنید که زاویه تراجکتوری نازل 25 درجه می باشد.

نصب نازل

طریقه نصب رایزرهای SJ هانتر زیر آبپاش PGP

برای نصب و اجرای آبپاش های هانتر در مدل های PS، PGP و PGJ از رایزرهای SJ هانتر می توان استفاده کرد. این رایزرها نسبت به کاتاف برتری هایی دارند، اینکه آبپاش را می توان در هر موقعیتی با ارتفاع و زاویه دلخواه نصب کرد. در جاهایی که عمق کارگذاری لوله کم باشد، برای جلوگیری از فشار سطحی احتمالی، استفاده از رایزرهای SJ بسیار تأثیرگذار و مفید می باشد. همچنین در شرایط عمق ترانشه کم که بدنه آبپاش به طور کامل در زیر خاک قرار نمی گیرد، استفاده از رایزر SJ این امکان را فراهم می کند که آبپاش را در عمق بیشتری نسبت به لوله آن جایگذاری کرد که باعث زیبایی و اجرای بهتر نیز می شود.

طریقه نصب رایزرهای SJ زیر آبپاش های PGP

طریقه نصب رایزرهای SJ زیر آبپاش های PGP

 1. سطح زمین
 2. روتور مخفی شونده PGP هانتر سایز ¾ اینچ ماده
 3. کمربند پلی اتیلن
 4. لوله لترال
 5. رایزر پلاستیکی 4/3 اینچ انعطاف پذیر 15 سانتی متر
اشتراک :
دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید
امتیاز: