روش نصب کنترلر آبیاری هانتر

  0
 2947

روش نصب کنترلر آبیاری هانتر

نحوه نصب شیر برقی و پمپ به کنترلرهای آبیاری هانتر

روش نصب شیر برقی و پمپ به کنترلر XCORE

روش نصب شیر برقی و پمپ به کنترلر XCORE

نصب شیر برقی و پمپ به کنترلر هانتر مدل XC

راهنمای نصب شیر برقی و پمپ به کنترلر XCORE

 1. زمان کار: زمان کار برای هر ایستگاه از 1 دقیقه تا 4 ساعت می باشد.
 2. زمان شروع و استارت: از 1 تا 4 زمان شروع برای هر برنامه
 3. شماره ایستگاه: شامل شیر برقی ها و پمپ می باشد.
 4. شماره برنامه: برای کنترلر می توان برنامه های مختلفی تعریف کرد.
 5. علامت روزهای هفته
 6. علامت ماه های سال که از ماه 1 تا ماه 12 قابل تعریف است.
 7. علامت برنامه آبیاری زوج یا فرد که روزهای زوج از 2 تا 30 و روزهای فرد از 1 تا 29 می باشد.
 8. علامت انجام عملیات آبیاری
 9. علامت خاموش بودن سیستم
 10. علامت فعال بودن سنسور باران
 11. علامت برنامه ریزی فصلی
 12. علامت وقوع آبیاری
 13. علامت عدم وقوع آبیاری
 14. علامت تنظیم برنامه آبیاری

برنامه ریزی زمان و تاریخ

برای اینکه زمان و تاریخ کنترلر را تنظیم کرد باید نشانگر کنترلر را روی گزینه CURRENT TIME/DAY قرار داد و با استفاده از دکمه های +، – و دکمه های چپ و راست زمان و تاریخ را تنظیم کرد.

برنامه ریزی زمان شروع

برای تنظیم زمان شروع برنامه ها نشانگر کنترلر را روی START TIMES قرار داده و توسط دکمه های +، – و دکمه های چپ و راست زمان شروع برنامه را تنظیم کنید، همچنین با دکمه PRG می توان برنامه را تغییر داد.

دکمه چپ و راست

دکمه چپ و راست

دکمه PRG

دکمه PRG

حذف زمان شروع

برای اینکه زمان شروع مورد نظر را حذف کنید، نشانگر کنترلر را روی گزینه START TIMES قرار دهید و با تنظیم زمان 12AM و سپس فشار دادن دکمه – زمان شروع را حذف کنید.

برنامه ریزی زمان کارکرد هر ایستگاه

نشانگر کنترلر را بر روی گزینه RUN TIMES قرار دهید و با دکمه +، – ساعت کارکرد هر ایستگاه را می توان از 0 تا 4 ساعت (بر حسب دقیقه) تنظیم کرد. تغییر ایستگاه را با دکمه PRG می توان انجام داد.

تنظیم روزهای آبیاری در کنترلر

ابتدا نشانگر کنترلر را بر روی گزینه WATER DAYS قرار داده، سپس با انتخاب ایستگاه مورد نظر با دکمه PRG، روزهای هفته روی نمایشگر کنترلر نمایان می شود، که زمان چشمک زدن هر روزی از هفته، با فشار دادن دکمه + آن روز به عنوان روز آبیاری انتخاب می شود و دکمه – برای کنترلر به معنی روز عدم آبیاری می باشد. بعد از تمام این تنظیمات، نشانگر کنترلر را روی گزینه RUN قرار داده تا عمل آبیاری طبق برنامه ی داده شده انجام شود.

برنامه ریزی عدم آبیاری در یک دوره زمانی خاص

این گزینه برای یک دوره 1 تا 7 روزه، امکان توقف برنامه آبیاری را به کاربر می دهد. این دوره که تمام شود، کنترلر طبق برنامه قبل خود، آبیاری را انجام می دهد. برای فعال کردن این قابلیت (دوره توقف برنامه)، نشانگر کنترلر را روی گزینه SYSTEM OFF قرار داده، علامت OFF روی نمایشگر کنترلر نمایان شده و با فشردن دکمه + این امکان بوجود می آید که تعداد روزهای توقف تعیین شود. با قرار دادن نشانگر روی گزینه ی RUN کنترلر وارد عمل می شود.

ایجاد فاصله زمانی بین اجرای برنامه آبیاری ایستگاه ها

به هنگام چرخاندن نشانگر کنترلر روی RUN، دکمه – را فشار داده و نگه دارید. پس از رها کردن دکمه –، فاصله های زمانی بین شروع عملیات آبیاری ایستگاه های مختلف بر روی نمایشگر ظاهر می شود (به ثانیه). با دکمه های + و – فاصله زمانی دلخواه قابل تنظیم است. با قرار دادن نشانگر بر روی RUN کنترلر وارد عمل می شود.

راه اندازی دستی یک ایستگاه

نشانگر کنترلر را بر روی گزینه MANUAL- ONE STATION قرار داده، زمان کارکرد ایستگاه بر روی نمایشگر نمایان می شود. با فشار دادن دکمه راست تغییر ایستگاه امکان پذیر می باشد. ساعت های آبیاری مورد نظر و دلخواه با دکمه های + و – تنظیم شده و با قرار دادن نشانگر روی گزینه RUN عملیات آبیاری ایستگاه مورد نظر انجام می شود. بعد از اتمام، کنترلر به طور خودکار، مطابق برنامه قبل خود آبیاری را انجام می دهد.

راه اندازی دستی تمام ایستگاه ها

نشانگر کنترلر را روی گزینه MANUAL- ALL STATION قرار داده و با فشار دادن دکمه PRG ایستگاه ها انتخاب شده و با دکمه ی + و – زمان کارکرد دلخواه و مورد نظر برای تمام ایستگاه ها  تنظیم می شود. تعویض ایستگاه با فشار دادن دکمه راست امکان پذیر می باشد. پس از تنظیم زمان کارکرد همه ایستگاه ها، ایستگاهی را که تمایل دارید آبیاری از آن شروع شود، انتخاب کرده و نشانگر را روی گزینه ی RUN قرار دهید. بعد از اتمام، کنترلر به طور خودکار، مطابق برنامه قبل خود آبیاری را انجام می دهد.

تنظیم فصلی برنامه

این گزینه برای تنظیم کلی زمان کارکرد ایستگاه ها بوده و با قرار دادن نشانگر کنترلر بر روی گزینه ADJUSTMENT SEASONAL روی نمایشگر عددی با علامت % نمایان می شود. با دکمه های + و – می توان عدد دلخواه را تنظیم کرد ( از 10 تا 150 درصد). برای دیدن زمان کارکرد تنظیم شده برای ایستگاه ها نشانگر را روی گزینه RUN TIMES قرار دهید. زمان ها بر روی نمایشگر قابل دیدن است.

حذف برنامه ها از کنترلر

دکمه های -، راست و PRG را فشار داده و نگه دارید. دکمه حذف تمامی برنامه ها ( RST) را در قسمت پایین کنترلر فشار داده و پس از 2 ثانیه دکمه ها را رها کنید. نمایشگر 12AM را نشان می دهد.
به این صورت تمامی برنامه های موجود در کنترلر حذف می شوند و کنترلر برای برنامه ریزی مجدد آماده است.

اشتراک :
دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید
امتیاز: