راهنمای عیب یابی و خطاهای اینورتر پنتاکس

راهنمای عیب یابی و خطاهای اینورتر پنتاکس

در زمان کار با درایو Pentax ممکن است با خطا هایی مواجه شوید که لیست این خطا ها به شرح زیر می باشد، می توانید در صورت عدم آگاهی در مورد نحوه موجاهه با خطا های درایو Pentax با کارشناسان ما تماس حاصل نموده تا در اسرع وقت مشکل شما را مرتفع نمایند.

عیب یابی اینورتر پنتاکس

درایو پنتاکس دارای 51 هشدار خطا و عملکرد حفاظتی است. هنگامی که خطا اتفاق می افتد عملکرد حفاظتی عمل می کند و خروجی درایو پنتاکس متوقف می شود کنتاکت رله خطا فعال می شود و کد خطا روی صفحه نمایش داده می شود قبل از تماس با بخش خدمات شرکت کاربر می تواند با توجه به دستورالعمل ها نوع خطا را مشخص نماید و کنترل های اولیه را انجام دهد و علت خطا را تجزیه و تحلیل کرده و راه حل مناسب را پیدا کند اگر خطا ناشی از دلایل نامشخص است که قابل رفع نمی باشد لطفا به طور مستقیم با ما تماس بگیرید.

در میان 51 خطای هشداردهنده، خطای شماره خطای هشدار دهنده، خطای شماره ERR22, 22 به اضافه ولتاژ سخت افزار اشاره دارد در اغلب موارد خطای اضافه ولتاژ منبع ولتاژ منجر به خطای ERR22= 22 می شود.

خطا شماره یک = ERR01

خطای شماره 1 کنترل دور موتور Pentax
نام حفاظت از واحد اینورتر
کد NO.1=ERR01
علت
 1. اتصال کوتاه مدار خروجی اینورتر
 2. کابل کشی طولانی بین موتور و اینورتر
 3. اضافه دمای ماژول
 4. شل بودن سیم کشی داخلی اینورتر
 5. اشکال برد کنترل اصلی
 6. اشکال برد درایو
 7. اشکال ماژول اینورتر
رفع خطا
 1. خطا ها و اشکالات خارجی را رفع کنید.
 2. فیلتر راکتور در خروجی اینورتر اضافه کنید.
 3. کنترل مجرای هوا، فن و از بین بردن مشکلات موجود
 4. همه سیم های اتصال را کنترل کنید.
 5. با واحد پشتیبانی فنی تماس بگیرید.

خطا شماره 2 = ERR02

خطای شماره 2 کنترل دور موتور Pentax
نام اضافه کردن جریان شتاب مثبت ACC
کد NO.2=ERR02
علت
 1. زمان شتاب خیلی کوتاه است.
 2. افزایش مقدار گشتاور یا منحنی V/F نا مناسب است.
 3. ولتاژ پایین
 4. مدار خروجی اینورتراتصال زمین یا اتصال کوتاه
 5. مد کنترل برداری بدون شناسایی پارامتر های موتور
 6. راه اندازی موتور در حال چرخش
 7. افزایش ناگهانی بار در فرایند شتاب افزاینده
 8. انتخاب توان اینورترپایین تر از موتور
رفع خطا
 1. زمان شتاب را افزایش دهید.
 2. افزایش گشتاور دستی یا منحنی V/F را تنظیم کنید.
 3. ولتاژ را در محدوده نرمال تنظیم کنید.
 4. از بین بردن خطا های خارجی اینورتر
 5. شناسایی پارامتر های موتور
 6. انتخاب مد ردیابی سرعت موتور یا راه اندازی مجدد پس از توقف کامل موتور
 7. لغو افزایش ناگهانی بار هنگام شتاب گرفتن موتور
 8. انتخاب اینورتر با توان متناسب با موتور

خطا شماره 3 = ERR03

خطای شماره 3 کنترل دور موتور Pentax
نام اضافه جریان هنگام شتاب کاهنده Dec
کد NO.3=ERR03
علت
 1. مدار خروجی اینورتر اتصال زمین یا اتصال کوتاه
 2. حالت کنترل برداری بدون شناسایی پارامتر های موتور
 3. زمان کاهش سرعت خیلی کوتاه است.
 4. ولتاژ پایین
 5. افزایش ناگهانی بار در فرایند توقف موتور
 6. عدم استفاده از مقاومت ترمز یا واحد ترمز
رفع خطا
 1. خطا های خارجی را از بین ببرید.
 2. شناسایی پارامتر های موتور
 3. زمان کاهش سرعت را افزایش دهید.
 4. ولتاژ پایین
 5. لغو افزایش ناگهانی بار هنگام توقف موتور
 6. نصب واحد ترمز و مقاومت ترمز

خطا شماره 4 = ERR04

خطای شماره 4 کنترل دور موتور Pentax
نام اضافه جریان در سرعت ثابت
کد NO.4=ERR04
علت
 1. مدار خروجی اینورتر اتصال زمین یا اتصال کوتاه
 2. مد کنترل برداری بدون شناسایی پارامتر های موتور
 3. ولتاژ پایین
 4. افزایش ناگهانی بار
 5. انتخاب توان اینورتر پایین تر از موتور
رفع خطا
 1. خطا های خارجی را از بین ببرید
 2. شناسایی پارامتر های موتور
 3. ولتاژ را در محدوده نرمال تنظیم کنید
 4. لغو افزایش ناگهانی بار
 5. انتخاب اینورتر با توان بالاتر متناسب با موتور

خطا شماره 5 = ERR05

خطای شماره 5 کنترل دور موتور Pentax
نام اضافه ولتاژ در شتاب افزاینده ACC
کد NO.5=ERR05
علت
 1. واحد ترمز و مقاومت ترمز نصب نشده است
 2. ولتاژ ورودی بالا
 3. اعمال نیروی خارجی به موتور در طول فرایند شتاب
 4. زمان شتاب خیلی کوتاه است
رفع خطا
 1. نصب واحد ترمز و مقاومت ترمز
 2. ولتاژ را در محدوده نرمال تنظیم کنید.
 3. نیروی خارجی راقطع کرده و مقاومت ترمز را تنظیم کنید.
 4. زمان شتاب را افزایش دهید.

خطا شماره 6 = ERR06

خطای شماره 6 کنترل دور موتور Pentax
نام اضافه ولتاژ هنگام شتاب کاهنده Dec
کد NO.6=ERR06
علت
 1. ولتاژ بالا
 2. اعمال نیروی خارجی به موتور در طول فرایند شتاب
 3. زمان شتاب کاهنده خیلی کوتاه است.
 4. واحد ترمز و مقاومت ترمز نصب نشده است.
رفع خطا
 1. ولتاژ را در محدوده نرمال تنظیم کنید.
 2. نیروی خارجی را قطع کرده یا مقاومت ترمز تنظیم کنید.
 3. زمان کاهش سرعت را افزایش دهید.
 4. واحد ترمز و مقاومت ترمز نصب کنید.

خطا شماره 7 = ERR07

خطای شماره 7 کنترل دور موتور Pentax
نام اضافه ولتاژ در سرعت ثابت
کد NO.7=ERR07
علت
 1. اعمال نیروی خارجی به موتور
 2. ولتاژ ورودی بالا
رفع خطا
 1. نیروی خارجی را قطع کرده یا مقاومت ترمز را تنظیم کنید.
 2. ولتاژ را در محدوده نرمال تنظیم کنید.

خطا شماره 8 = ERR08

خطای شماره 8 کنترل دور موتور Pentax
نام خطای منبع تغذیه کنترل
کد NO.8=ERR08
علت ولتاژ ورودی در محدوده مشخص شده نیست.
رفع خطا ولتاژ را در محدوده نرمال تنظیم کنید.

خطا شماره 9 = ERR09

خطای شماره 9 کنترل دور موتور Pentax
نام خطای ولتاژ کم
کد NO.9=ERR09
علت
 1. قطع برق لحظه ای
 2. ولتاژ ورودی در محدوده مشخص شده نیست.
 3. اشکال در ولتاژ باس DC
 4. اشکال در یکسوساز
 5. اشکال در برد درایور
 6. اشکال در برد کنترل
رفع خطا
 1. ریست خزا
 2. ولتاژ را در محدوده نرمال تنظیم کنید.
 3. با واحد پشتیبانی فنی تماس بگیرید.

خطا شماره 10 = ERR10

خطای شماره 10 کنترل دور موتور Pentax
نام اضافه بار اینورتر
کد NO.10=ERR10
علت
 1. انتخاب اینورتر با قدرت کم
 2. بار بیش از حد روی موتور یا مشکل مکانیکی موتور
رفع خطا
 1. انتخاب اینورتر با سطح قدرت بیشتر
 2. بار را کاهش دهید و شرایط موتور و مکانیک را بررسی کنید.

خطا شماره 11 = ERR11

خطای شماره 11 درایو Pentax
نام اضافه بار موتور
کد NO.11=ERR11
علت
 1. انتخاب اینورتر با قدرت کم
 2. تنظیم نادرست پارامترP9.01
 3. بار بیش از حد یا مشکل مکانیکی موتور
رفع خطا
 1. انتخاب اینورتر با سطح قدرت بیشتر
 2. تنظیم P9.01 به درستی
 3. بار را کاهش دهید و شرایط موتور و مکانیک را بررسی کنید.

خطا شماره 12 = ERR12

خطای شماره 12 درایو Pentax
نام قطعی فاز ورودی
کد NO.12=ERR12
علت
 1. اشکال برد درایور
 2. اشکال در حفاظت از رعد و برقBESP
 3. اشکال در برد کنترل
 4. اشکال در منبع تغذیه ورودی 3 فاز
رفع خطا
 1. جایگزین برد درایور. برد کنترل یا کنتاکتور
 2. با واحد پشتیبانی فنی تماس بگیرید.
 3. خطا های خارجی را از بین ببرید.

خطا شماره 13 = ERR13

خطای شماره 13 درایو Pentax
نام قطعی فاز خروجی
کد NO.13=ERR13
علت
 1. اشکال در کابل کشی بین موتور و اینورتر
 2. خروجی سه فاز نامتعادل اینورتر
 3. اشکال در برد کنترل یا برد درایور
 4. اشکال در ماژول قدرت
رفع خطا
 1. رفع خطا های خارجی
 2. خروجی 3 فاز را بررسی کنید و اشکالات را رفع کنید.
 3. با واحد پشتیبانی فنی تماس بگیرید.

خطا شماره 14 = ERR14

خطای شماره 14 درایو Pentax
نام اضافه بار موتور
کد NO.14=ERR14
علت
 1. اشکال در کانال هوا
 2. اشکال در فن
 3. دمای محیط بالا
 4. اشکال در ترمیستور ماژول
 5. اشکال در ماژول اینورتر
رفع خطا
 1. تمیز کردن گرد و غبار کانال هوا
 2. تعویض فن
 3. کاهش دمای محیط
 4. تعویض ترمیستور
 5. تعویض ماژول اینورتر

خطا شماره 15 = ERR15

خطای شماره 15 درایو Pentax
نام اضافه بار موتور
کد NO.15=ERR15
علت
 1. ورودی سیگنال خطای خارجی از طریق DI
 2. ورودی سیگنال خطای خارجی از طریق IO
رفع خطا ریست عملیت

خطا شماره 16 = ERR16

خطای شماره 16 درایو Pentax
نام خطای ارتباط سریال
کد NO.16=ERR16
علت
 1. اشکال در کابل ارتباطی
 2. تنظیم اشتباه کارت توسعه ارتباطی
 3. تنظیم اشتباه پارامتر های ارتباطی گروه
 4. اشکال در موقعیت دستگاه
رفع خطا
 1. کابل ارتباطی را بررسی کنید.
 2. پارامتر های کارت ارتباطی را به درستی تنظیم کنید.
 3. پارامتر های ارتباط سریال را به درستی تنظیم کنید.
 4. موقعیت دستگاه را بررسی کنید.

خطا شماره 17 = ERR17

خطای شماره 17 درایو Pentax
نام خطای کنتاکتور
کد NO.17=ERR17
علت
 1. قطع فاز ورودی
 2. اشکال در برد درایور و کنتاکتور
رفع خطا
 1. اشکالات خارجی را برطرف کنید.
 2. برد درایور، برد تغذیه یا کنتاکتور را جایگزین کنید.

خطا شماره 18 = ERR18

خطای شماره 18 درایو Pentax
نام خطای بازرسی جریان
کد NO.18=ERR18
علت
 1. اشکال برد درایور
 2. اشکال ترانس های هال افکت
رفع خطا
 1. تعویض برد درایور
 2. تعویض ترانس های هال افکت

خطا شماره 19 = ERR19

خطای شماره 19 درایو Pentax
نام خطای تیونینگ موتور
کد NO.19=ERR19
علت
 1. زمان طولانی در فرآیند شناسایی پارامتر موتور
 2. تنظیم اشتباه پارامتر های موتور
رفع خطا
 1. کابل بین اینورتر و موتور بررسی کنید.
 2. تنظیم پارامتر های موتور به درستی با توجه به پلاک موتور

خطا شماره 20 = ERR20

خطای شماره 20 درایو Pentax
نام خطای کارت انکودر
کد NO.20=ERR20
علت
 1. اشکال انکودر
 2. اشکال کارت انکودر
 3. عدم سازگاری نوع انکودر
 4. خطای اتصالات انکودر
رفع خطا
 1. انکودر را جایگزین کنید.
 2. کارت انکودر را جایگزین کنید.
 3. تنظیم نوع انکودر موتور به درستی
 4. اشکالات مداری را برطرف کنید.

خطا شماره 21 = ERR21

خطای شماره 21 اینورتر Pentax
نام خطای خواندن و نوشتن در حافظه EEPROM
کد NO.21=ERR21
علت حافظه آسیب دیده
رفع خطا تعویض برد کنترل اصلی

خطا شماره 22 = ERR22

خطای شماره 22 اینورتر Pentax
نام خطای سخت افزاری اینورتر
کد NO.22=ERR22
علت
 1. وجود اضافه ولتاژ
 2. وجود اضافه جریان
رفع خطا
 1. با توجه به خطای اضافه ولتاژ رفتار کنید.
 2. با توجه به خطای اضافه جریان رفتار کنید.

خطا شماره 23 = ERR23

خطای شماره 23 اینورتر Pentax
نام خطای اتصال کوتاه زمین
کد NO.23=ERR23
علت اتصال کوتاه موتور به زمین
رفع خطا کابل یا موتور را جایگزین کنید.

خطا شماره 26 = ERR26

خطای شماره 26 اینورتر Pentax
نام خطای رسیدن به زمان کل در حال کار
کد NO.26=ERR26
علت رسیدن به زمان حال کار تنظیم شده
رفع خطا پاک کردن اطلاعات ثبت شده با استفاده از مقداردهی پارامتر

خطا شماره 27 = ERR27

خطای شماره 27 اینورتر Pentax
نام خطای 1 تعریف شده توسط کاربر
کد NO.27=ERR27
علت
 1. ورودی سیگنال خطای 1 تعریف شده کاربر توسط ترمینال چند منظوره DI
 2. ورودی سیگنال خطای 1 تعریف شده توسط کاربر از طریق ترمینال مجازی IO
رفع خطا ریست عملیات

خطا شماره 28 = ERR28

خطای شماره 28 اینورتر Pentax
نام خطای 2 تعریف شده توسط کاربر
کد NO.28=ERR28
علت
 1. ورودی سیگنال خطای 2 تعریف شده کاربر توسط ترمینال چند منظوره DI
 2. ورودی سیگنال خطای 2 تعریف شده توسط کاربر از طریق ترمینال مجازی IO
رفع خطا ریست عملیات

خطا شماره 29 = ERR29

خطای شماره 29 اینورتر Pentax
نام خطای رسیدن به زمان کل روشن بودن
کد NO.29=ERR29
علت رسیدن به زمان کل روشن بودن تنظیم شده
رفع خطا پاک کردن اطلاعات ثبت شده با استفاده از مقداردهی پارامتر

خطا شماره 30 = ERR30

خطای شماره 30 اینورتر Pentax
نام خطای قطع بار موتور
کد NO.30=ERR30
علت مقدار جریان خروجی اینورتر کمتر از P9.64
رفع خطا تایید اینکه آیا بار قطع شده یا تنظیمات پارامتر های P9.65.P9.64

خطا شماره 31 = ERR31

خطای شماره 30 اینورتر پنتاکس
نام خطای افت فیدبک PID در طی عملیات
کد NO.31=ERR31
علت فیدبک کمتر PID از مقدار تعیین شده PA.26
رفع خطا سینگنال فیدبک PID را بررسی کنید یا PA.26 را به مقدار مناسب تنظیم کنید.

خطا شماره 40 = ERR40

خطای شماره 40 اینورتر پنتاکس
نام خطای محدودیت جریان هر موج
کد NO.40=ERR40
علت
 1. بارگذاری بیش از حد موتور یا قفل موتور
 2. انتخاب اینورتر با قدرت کمتر
رفع خطا
 1. بار را کاهش دهید و شرایط موتور و مکانیک را بررسی کنید.
 2. اینورتر با قدرت بیشتر انتخاب کنید.

خطا شماره 41 = ERR41

خطای شماره 41 اینورتر پنتاکس
نام خطای سوئیچ موتور
کد NO.41=ERR41
علت تغییر موتور در حین کار اینورتر

خطا شماره 42 = ERR42

خطای شماره 42 اینورتر پنتاکس
نام خطای محدودیت جریان هر موج
کد NO.42=ERR42
علت
 1. تنظیم نامناسب پارامتر بازرسی P9.60,P9.69
 2. پارامتر های انکودر اشتباه تنظیم شده است.
 3. عدم شناسایی پارامتر
رفع خطا
 1. تنظیم پارامتر های بازرسی به درستی با توجه به وضعیت واقعی
 2. تنظیم پارامتر های انکودر موتور به درستی
 3. شناسایی پارامتر های موتور

خطا شماره 43 = ERR43

خطای شماره 43 اینورتر پنتاکس
نام خطای اضافه سرعت موتور
کد NO.43=ERR43
علت
 1. بدون شناسایی پارامتر های موتور
 2. پارامتر های انکودر اشتباه تنظیم شده است.
 3. تنظیم اشتباه پارامتر بازرسی P9.60,P9.69
رفع خطا
 1. شناسایی پارامتر های موتور
 2. تنظیم پارامتر های انکودر موتور به درستی
 3. تنظیم پارامتر های بازرسی به درستی با توجه به شرایط واقعی

خطا شماره 45 = ERR45

خطای شماره 45 اینورتر پنتاکس
نام خطای اضافه دمای موتور
کد NO.45=ERR45
علت
 1. اشکال در سیم کشی سنسور دما
 2. درجه حرارت بیش از حد موتور
رفع خطا
 1. بررسی سیم کشی سنسور دما و رفع اشکال
 2. کاهش فرکانس سوئیچینگ یا سایر اقدامات خنک کننده برای موتور

خطا شماره 51 = ERR51

خطای شماره 51 اینورتر پنتاکس
نام خطای موقعیت اولیه
کد NO.51=ERR51
علت انحراف بیش از حد بین پارامتر های موتور و مقادیر واقعی
رفع خطا بررسی دوباره تنظیمات پارامتر موتور ، توجه به جریان نامی موتور

خطا های رایج و راه حل های آن

در طول کار اینورتر، خطا های زیر ممکن است رخ دهد لطفا با مراجعه به روش های زیر تجزیه و تحلیل ساده این خطا ها را انجام دهید.

خطاهای رایج اینورتر و راه حل
نوع خطا دلایل احتمالی راه حل ها
هیچ نمایشگر یا کد خطایی در هنگام روشن شدن اینورتر وجود ندارد. تغذیه ورودی غیر طبیعی، اشکال برد منبع تغذیه، اشکال در یکسوساز، آسیب به مقاومت های اینورتر، خطای برد کنترل یا صفحه کلید، برد درایور، قطع اتصال صفحه کلید. بررسی منبع تغذیه ورودی، ولتاژ باس، اتصال مجدد کابل 26 رشته، با سازنده مشورت کنید.
نمایش 510 در هنگام روشن شدن اتصال نامناسب بین برد درایور و برد کنترل، آسیب برد کنترل، موتور یا کابل موتور اتصال کوتاه، خطای سنسور جریان یا شبکه ولتاژ اتصال مجدد کابل 26 رشته، با سازنده مشورت کنید.
خطا ERR23=23 خطا هنگام روشن شدن موتور یا کابل خروجی به زمین اتصال دارد اینورتر آسیب دیده است. عایق کابل موتور و خروجی را اندازه گیری کنید با سازنده مشورت کنید.
اینورتر به طور معمول هنگام روشن شدن دستگاه نمایش داده می شود اما کد 510 در طول کار نمایش داده می شود و اینورتر بلافاصله متوقف می شود. فن آسیب دیده یا مسدود شده است، خطای اتصال کوتاه فن را تعویض کنید، خطای اتصال کوتاه خارجی را حذف کنید.
گزارش خطای گزارش خطای R14=ERR14 دمای بالای ماژول فرکانس سوئیچینگ بالا تنظیم شده است، فن آسیب دیده و یا مجرای هوا مسدود شده است، اجزای داخلی اینورتر آسیب دیده. تعویض فن، تمیز کردن مجرای هوا، کاهش فرکانس سوئیچینگ (P0.15) با سازنده مشورت کنید.
موتور بدون چرخش پس از روشن شدن اینورتر اشکال موتور یا کابل موتور، پارامتر های اینورتر (پارامتر های موتور) اشتباه تنظیم شده است، اتصال ضعیف بین برد درایور و کنترل موتور را تعویض کنید یا اشکال مکانیکی را برطرف کنید، پارامتر ها را بررسی کرده و تنظیمات را چک کنید، اتصال بین اینورتر و موتور را بررسی کنید.
ترمینال DI غیر فعال است. تنظیم اشتباه پارامتر های اینورتر، سیگنال خارجی اشتباه است، جامپر SP و 04 V اشتباه وصل شده، اشکال برد کنترل بررسی و تنظیم مجدد پارامتر های مربوط به P4، اتصال مجدد کابل ها، بررسی جامپر + V24، با سازنده مشورت کنید.
کنترل برداری حلقه بسته، سرعت موتور نمی تواند افزایش یابد. خطای انکودر؛ خطای کارت انکودر؛ خطای برد درایو؛ اتصال اشتباه انکودر یا اتصال ضعیف انکودر را تعویض کنید و اتصالات را دوباره چک کنید، کارت انکودر را تعویض کنید، با سازنده مشورت کنید.
اینورتر به طور مرتب خطای اضافه جریان و اضافه ولتاژ می دهد. تنظیم اشتباه پارامترهای موتور، تنظیم اشتباه ACC./DEC نوسان بار تنظیم مجدد پارامترهای موتور یا اتوتیونیگ موتور، تنظیم مناسب، ACC./DEC مشورت با سازنده

همچنین بخوانید
اگر شما هم از افرادی هستید که قصد خرید کولر گازی را دارید اما با سوالاتی همچون اینکه کدام برند های کولر گازی اورجینال بوده، برای ابعاد محیط مورد نظر چه نوع و چه ظرفیتی از کولر گازی مناسب است و مراکز معتبر جهت خرید کولر گاز کدام است؟ مواجه هستید، مطالعه این مطلب برای شما مفید خواهد بود زیرا توصیه می شود در اولین گام به مطالعه مطالب ارائه شده در این زمینه پرداخته و در گام نهایی پس از دریافت مشاوره از کارشناسان این حوزه اقدام به خرید کولر گازی نمایید.
گازهای کولر گازی در عملکرد کولر گازی و اسپلیت ها نقش بسیار مهمی را بر عهده دارند. اهمیت آن ها در سرمایش کولر های گازی به قدری زیاد است که اگر درست انتخاب نشوند یا وجود نداشته باشد، باعث اختلال در سیستم و کاهش راندمان می گردد. گاز مبرد مورد استفاده در کولرهای گازی با تغییر حالت از گاز به مایع و مایع به گاز عملیات خنک سازی را انجام می دهند. چرخه تبدیل در گازها تا زمانی ادامه پیدا می کند، که گاز مبرد تمام یا فاسد شود. در صورت فاسد شدن گاز کولر گازی باید به شارژ گاز آن اقدام کنید.
معمولا به ژنراتور هایی دائم کار گفته می شود که در نبود برق بدون وقفه بتوانند خروجی بدون نوسان داشته باشند. از لحاظ فنی ژنراتور دائم کار، دارای موتورهایی با توان بالا و قدرت بسیار زیادی بوده که معمولا در مراکزی مورد استفاده قرار می گیرد که نیاز به برق دائمی داشته باشند، مانند دیتاسنترها که باید تمام روزهای سال فعال می باشند تا اطلاعات از دسترس خارج نشوند.
بهترین پمپ آب خانگی کدام است؟ معرفی کم صداترین، قویترین و بهترین پمپ آب خانگی و کشاورزی در ایران، در این مقاله به تفصیه به این مضوع پرداخته و بهترین پمپ ها را همچنین بر اساس نوع و توان معرفی می کنیم.
برای بیان فرق بین سوئیچ و روتر ابتدا می بایست با مفهوم شبکه آشنا شویم. شبکه به مجموعه ای از کامپیوترهای متصل به یکدیگر جهت تبادل اطلاعات با روش های متفاوت می گویند.
سرور (server) به بیان ساده به کامپیوتری می گویند که در تمامی مدت شبانه روز روشن بوده و در حال خدمت به سایر کاربران یا سیستم ها می باشد.
امروزه در راستای گسترش انواع خدمات مبتنی بر اینترنت و شبکه در اطراف ما و احساس نیاز به آشنایی با مفاهیم آن در جهت استفاده صحیح و بهینه تر از این تکنولوژی، در مقاله ذیل برای شما عزیزان برخی اصطلاحات رایج شبکه و اینترنت را به اختصار توضیح خواهیم داد.
تمامی اصطلاحات رایج دوربین مدار بسته، مورد نیاز در هنگام انتخاب و خرید دوربین مداربسته: امروزه با گسترش تکنولوژی و علم نیاز ما به اطلاعات و آگاهی در زمان خرید محصولات به شدت افزایش یافته است. حتما هر کدام از شما در هنگام خرید با اصطلاحات یا اختصارات مختلفی روبرو شده اید که معنی آنها را نمی دانید، در صورتی که هر کدام از اختصارات به توانایی یا عدم تونایی مهمی در محصولات اشاره می کند.
ماینر دستگاهی است برای استخراج بیت کوین که همان ارز دیجیتال است و توسط شرکت هایی چون BITMAIN که پیشتاز این نوع صنعت گردیده، تولید می شود.

دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید

captcha


امتیاز: